Značenje Sihira

U svetu prepunom neistraženih i misterioznih fenomena, nailazimo na pojave koje nauka teško može da objasni. Iako nauka ne priznaje njihovo postojanje i pripisuje ih medicinskim problemima, neosporno je da postoje sile koje se kriju izvan našeg racionalnog shvatanja. Jedna od tih sila je sihir, zastupljen mahom u Islamskoj zajednici, iako se verovanje u nju može pronaći i u drugim kulturama. Šta je sihir, koje je njegove značenje kakve on veze ima sa potencijalnim problemima u našim životima? Sve su to pitanja koja nas muče, a takođe to jesu pitanja na koje ćemo pokušati da damo odgovore upravo kroz ovaj tekst, stoga ostanite sa nama do samog kraja.

Značenje sihira

Sihir je po mnogima sila sama po sebi, naročito zla i opasna po svakog pojedinca koji je žrtva, ali i po onoga koji se koristi njome. Međutim, uobičajnije je o sihiru govoriti kao o obliku magije ili bolje reći magijskog delovanja – to je dakle značenje sihra. Ovaj oblik magije karakterističan je za Islamske zajednice i po svemu sudeći predstavlja jedan od najopasnijih oblika magije na čitavom svetu.

Oni koji su na svojoj koži osetili učinke ove veoma jake magije tvrde da joj je teško odupreti se. Obuzima dušu i telo i deluje tako što kako i sami navodve “šejtan obuzima celo biće čovekovo“ i tako njime upravlja, nanoseći mu nezamisliva zla i nesreće koje su mu namenjene od strane osobe koja je sihir postavila. Osobe koje se bave ovakvim vidom magije poznate su kao sihirbazi, mada će ih pojedini nazvati i vračarama iako je sihirbaz pravilniji termin. Kako za ovaj problem ne postoji logično i racionalno objašnjenje, ni rešenje za ovaj fenomen ne dolazi kroz nešto objašnjivo. Tačnije rečeno, iracionalan problem može imati samo iracionalno rešenje, dakle mora se upotrebiti magija ili prizivanje pozitivne sile kako bi se čini otklonile. Stoga se žrtve često obraćaju hodžama u potrazi za pomoći kako bi se oslobodile ovog mračnog uticaja.

Kako sihirbazi bacaju sihir?

Postavljanje sihira zahteva od sihirbazа uzimanje bilo kog ličnog predmeta same žrtve, a u pojedinim slučajevima čak i deo nekoga, kao što su na primer kosa, nokti, pa čak i znoj ili druge izlučevine. Ukoliko nijedan od tih predmeta nije dostupan, dovoljno je koristiti samo ime, prezime i datum rođenja osobe, kao i ime majke. Sihir se postavlja unutar kuće ili na samom prilazu, sa različitim namerama – od razdvajanja supružnika i porodice do nanošenja bola i patnje, pa čak i fizičkog oštećenja žrtvi.

Sihirbaz, ili onaj ko postavlja sihir, koristi posebne rituale i reči da bi iskoristio ovu mračnu silu protiv žrtve. Na papiru napiše ime osobe kojoj je namenjen sihir, ime njene ili njegove majke i ime jednog od džina (šejtana). Zatim zadužuje tog džina (demonsko biće) da izvrši zadatak napisan na papiru. Osoba kojoj je sihir namenjen, mora da preuzme taj papirić ili tkaninu sa natpisom da bi sihir delovao, a načini na koje se to postiže su razni. Tako na primer, to može da se stavi u napitke kao što su sok, kafa, čaj, ili da se taj predmet poturi obliku nakita. Smatra se da su ove metode ključne za uspešno aktiviranje sihira.

Iako se mračna moć sihira smatra veoma snažnom, postoje i određeni vidovi zaštite od nje. Jedna od zaštitnih mera podrazumeva konzumiranje sedam medinskih urmi na prazan stomak, što navodno neutrališe delovanje sihira. Takođe, veruje se da voda nosi sve, pa bi svaki sumnjivi predmet trebalo zapaliti i pepeo baciti u reku. Izgovaranje posebnih reči poput “La ilahe illallahu vahdehu la serike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli sejin kadir“ takođe je deo zaštitnih rituala.

Pojedini slučajevi delovanja sihira su čak zabeleženi i na televiziji kroz program. Tako su na primer događaji u popularnom rijaliti programu pokazali kako sihir može uticati na ponašanje osobe. Osoba pod uticajem sihira često gubi kontrolu nad svojim postupcima, a šejtan (džin) preuzima upravljanje njenom svesti. Ovakvi slučajevi izazivaju strah i nelagodu među ljudima, jer niko nije pošteđen potencijalnog napada crne magije ili sihira.

Ovaj misteriozni fenomen deluje poput prevara, obmana i iluzija, što je deo razloga zašto nauka odbacuje priznanje postojanja sihira. Međutim, verovanje u ovu mračnu silu je duboko ukorenjeno u mnogim kulturama i zajednicama, a pristup prema sihiru razlikuje se među muslimanskim učenjacima.

Kao i uvek, misterije ovog sveta ostaju nerasvetljene, a sihir ostaje jedna od njih. Bez obzira na stav prema njemu, važno je poštovati različita verovanja i pružiti podršku onima koji se osećaju ugroženo. Takođe, možemo se osloniti na svoju veru i zaštitne mere kako bismo se izborili sa ovim mračnim silama i izgradili vlastitu ličnost lišenu straha od nepoznatog.

Istorijat

Sihir ima duboke korene u istoriji. Njegovo postojanje seže unazad hiljadama godina i može se pratiti u raznim kulturama i verovanjima. Iako su metode i verovanja u sihir različiti u različitim zajednicama, osnovna suština ostaje ista – sihir je magična sila koja može izazvati neobjašnjive fenomene i uticati na živote ljudi.

U islamskom svetu, sihir ima posebno važno mesto. Smatra se da je prorok Muhamed bio izložen pokušajima sihira tokom svog života, ali je uvek uspevao da se odbrani zahvaljujući veri u Boga. Verovanje u sihir u islamskoj zajednici se bazira na strogom poštovanju religijskih principa i izbegavanju prakse crne magije.

Postavljanje sihira je kompleksan proces koji uključuje upotrebu specifičnih reči, simbola i ritmova kako bi se aktivirala magična sila. Mnogi sihirbazi tvrde da poseduju posebno znanje i veštine koje im omogućavaju da postave sihir na tačno određen način. Ove osobe često prenose svoje znanje na sledeće generacije, čime se i očuvala mračna tradicija sihira.

Međutim, sihir ima i svoju tamnu stranu. Postavljanje sihira s namerom da nanese zlo drugoj osobi predstavlja etički problem i može imati ozbiljne posledice po žrtvu i po onoga ko pravi sihir. Nekontrolisano delovanje sihira može dovesti do psihičkih i fizičkih problema, što dovodi do straha i anksioznosti među ljudima, kako žrtvama tako i onim koji su inicijatori.

Uprkos naporima nauke da objasni ovaj fenomen, on je i dalje neobjašnjih i što je najgore u velikom broju slučaja zaista i postoji. Za takve slučajeve, hodže predstavljaju poslednju nadu za oslobađanje od mračne sile koja ih muči.

U zaključku, sihir ostaje tajanstvena pojava koja izaziva strah ali i znatiželju među ljudima. Bez obzira na to da li verujemo u njega ili ne, važno je da budemo svesni različitih verovanja i da poštujemo različite kulture. Ako se ikada suočimo sa neobjašnjivim događajima u našim životima, možda je vreme da se okrenemo svojoj veri i pronađemo unutrašnju snagu da se izborimo sa mračnim silama koje nas okružuju.