Voda od Hodže

Postoje predmeti u magijskim obredima koji imaju određena značenja i određenu snagu. U takve predmete spadaju sveće, katanci, konci, igle pa čak i neki odevni predmeti i dobro poznate alatke.

Većina tih predmeta često ima isključivo negativnu ili pozitivnu prirodu. Nož na primer čak i van magijskog konteksta označava nešto negativno – njime sečemo stvari i nažalost njime su počinjeni neki od najgorih zločina u istoriji čovečanstva. Njegova namena i u magijskoj praksi jeste isključivo negativna, jer se često koristi za žrtvovanja.

Među predmetima u magiji je teško naći nešto što ima ambivalentan karakter, da se koristi i za dobro i za zlo. Možda su jedini izuzetak sveće, koje se pale za gotovo svaku vrstu magijske prakse i magijskog rituala bio on beli ili crni.

Zašto je to tako sa svećama? Zato što sveće proizvode plamen ili na sebi imaju vatru, koja predstavlja jedan od četiri prirodna elementa. Sama vatra kao i svaki prirodni element imaju i pozitivnu i negativnu stranu – dakle ambivalentni su. Isti je slučaj sa vodom o kojoj ćemo govoriti u nastavku ovog teksta.

Voda kao magijski element

U tradicionalnim kulturama voda je obično imala dva značenja. Kako smo već objasnili ono je i pozitivno i negativno, a razlikuje se samo prema kontekstu u kom se voda nalazi.

Pozitivna uloga vode u narodskim, pa i magijskim shvatanjima ima ulogu pročišćenja. Dakle ona se u magijskoj praksi koristi da pročisti ono što je nečisto ili neželjeno. Tako u magijskoj praksi možemo naići na rituale koji se obavljaju sa čistom vodom u cilju da se nešto negativno iz nečijeg života odstrani iz istog. Dakle ona se koristi za skidanje sihira ili crne magije, kao i pri skidanju uroka i sličnih stvari koje izazivaju nečiste sile. Kod hrišćana poznata je primena osveštane vode kao zaštite protiv svakog zla.

Međutim voda može imati i izuzetno negativan karakter i negativno simboličko značenje i moć. To obično podrazumeva nečistu ili prljavu vodu. U mitologiji slovenskih naroda sa ovih prostora pa i šire, za ambivalentan odnos prema simbolici vode saznajemo preko verovanja da unutar vode žive demonska i mitska bića. Često ćete čuti za Rusalke vodene vile koje dave svoje žrtve u vodi i žive u njoj. Poznati su mitovi i verovanja o Vodenjacima, demonima ili dušama utopljenika koji vrebaju nove žrtve kraj vode kako bi ih u istoj udavili.

Takođe i u magiji imamo ovaj refleks vode kao izuzetno negativnog elementa. Poznat je fenomen „mrtve vode“ kojom se vrši crna magija. Ova voda prikuplja se posredstvom kupanja mrtvaca, te se posle odlaže u posude i koristi za rituale koji imaju namenu da naude nekome. Postoji još niz varijacija skupljanja ovakve vode u korist bacanja čini. Takođe posredstvom vode koja je prljava ili kako smo već rekli „mrtva“, crni magovi stupaju u kontakt sa nečistim silama ili duhovima preko kojih pokušavaju da naude drugima.

Voda od Hodže

Kada smo se upoznali sa ovom ambivalentnom prirodom vode u magijskoj praksi ali i narodnoj kulturi – pređimo na ono što nam je tema. Kakva je to voda od hodže i da li ona može da nam pomogne ili odmogne.

Hodže su verska lica unutar islamskih zajednica, koji imaju ulogu propovednika Kurana ili svete knjige kod muslimana. Njihova uloga i percepcija, pre svega jeste pozitivna unutar društva. Hodže se uglavnom ne bave magijom, posebno ne sihirom ili crnom magijom. Njima nije dozvoljeno da naude drugoj osobi, jer bi to bilo protiv principa Islamske vere. Međutim hodža svojim delovanjem može pomoći da se nekome skine crna magija ili sihir ako proceni da čovek stvarno ima problem sa tim. Hodže to najčešće rade putem zapisa, odnoso prepisom iz Kurana koji na parčetu hartije ili tkanine u vidu amajlije štiti ili skida sihir.

Mnogi ljudi u ovome ne vide dovoljnu zaštitu pa zapis potapaju u vodu i posle tu istu vodu piju. To definitivno ne treba radite, ne zato što nema magijsku ili simboličku moć – već pre svega jer je štetno za vaše zdravlje.

Ako vam hodža da vodu i da ovu preporuku, verovatno podrazumeva da je dovoljno da se vodom samo umijete. Nije neophodno takvu vodu piti iz prosto higijenskih i zdrastvenih razloga, posebno ako je hartija ili tkanina na kojoj je zapis uprljana. Bez obzira na prljavost samog papira ili hartije, takva amajlija jeste moćna ali vas možda neće zaštititi od trovanja ukoliko činite ono što smo pomenuli.

Uradite sve što je u vašoj moći da se zaštitite od zla i nečistih sila, ali svakako brinite i o tome šta je za vas i vaše zdravlje dobro, a šta ne.