Vlaške bajalice za ljubav

Odkako postoji čovek postoji i ljubav. Odkako postoji ljubav postoji i ljubavni problem, a odkako postoji ljubavni problem od tada postoji i ljubavna magija.

Magija se smatra skupom veština, znanja i rituala koji su nastajali vekovima i koji provereno „rade posao“ odnosno uklanjaju problem koji imate. Magija je veruje se i nastala u onom času kada je čovek imao problem emotivne i lične prirode. Takođe smatra se da se magijom uticalo na određene pojave u prirodi i da je poreklo magije mistično koliko i njena moć – odnosno da potiče od viših bića poput Boga.
Magija nije specifično vezana za određeno podneblje, religiju, narod ili kulturu.

Magija je nešto što je univerzalno i postoji kao pojava u svakom narodu, bez obzira na kontinent ili religiju. Tako imamo poznate varijetete magije: kod muslimana imamo sihir kao oblik crne magije, u Africi i Južnoj Americi imamo vudu magiju, kod Roma imamo moćnu cigansku magiju – a na našim prostorima imamo nešto sasvim osobeno i na svoj način moćno – VLAŠKU MAGIJU.

Šta je Vlaška magija?

Vlaška magija je jedan od najmoćnijih oblika magijskog delovanja na svetu. Praktikuju ga uglavnom žene / vlajne, koje se koriste i crnom i belom magijom u svojim magijskim ritualima. Specifično je vezan za Istočnu Srbiju gde ima mnogo vlaha, međutim postoje brojne predrasude u vezi ovog vida magije.

Mnogi iz straha od vlaške magije izbegavaju da pričaju o ovom fenomenu. Strah takođe utiče na to da ljudi često misle da svi vlasi poznaju magiju i da se svi vlasi bave magijom. Međutim to su samo prazne priče koje dolaze najpre iz straha, ne poznaju svi Vlasi, vlašku magiju. Njome se kao i svakim oblikom magije bave uglavnom samo određeni ljudi – u ovom slučaju određene žene, koje su vrlo vešte i moćne vračare i vidovnjaci.

Kako radi vlaška magija?

Vlaška magija tradicionalno podrazumeva rituale i naravno bajalice. Bajalice su karakteristična stvar za područje magije, međutim veruje se da su upravo one dovedene do savršenstva u slučaju vlaške magije.

Gotovo su u celom svetu čuvene bajalice vlaške magije koje garantuju neku posebnu vrstu efikasnosti kada je reč o bacanju kako bele, tako i crne magije. Slična je stvar i sa ljubavnom magijom, odnosno vlaškim bajalicama za ljubav.

Vlaške bajalice za ljubav

Vlaške bajalice za ljubav mogu vam pomoći da povratite voljenu osobu, da vežete voljenu osobu jače za sebe ili da se osoba koja vam se sviđa zainteresuje za vas.

Ritual sa glogovom granom

Ako želite nekoga za sebe, da se neko zaljubi u vas otkinite deblju granu sa najvišeg mesta na grmu gloga. Uzmite tu granu i prilikom puno Meseca opcrtajte njom kružnicu oko sebe. Grana treba da bude duga do tridesetak centimentara, a kružnica da ima makar metar u prečniku. Podignite ruku u kojoj držite granu u vis, stanite u centar kruga i ponavljate sledeću bajalicu: „dva goluba na grani, dvoje u ljubavi ispod istoga drveta“. Mislite na onoga ko vam se dopada i bajalicu kažite sedam puta. Po završetku bajanja, spustite granu u centar i idite od toga mesta, ali tako da se ne okrenete za sobom.

Ritual za vraćanje ljubavi

Važno je da prvo upitate neku od vlajni nešto o magiji i ritualima, ukoliko želite da obavite bajalicu na vlaški način. Vlaške bajalice za ljubav su na vlaškom jeziku, teško ih je zapamtiti ako ne govorite taj jezik i teško ih je izvesti uspešno ako to ne uradite baš na vlaškom jeziku. Jedan od sledećih rituala radi se za vraćanje ljubavi i izvodi se u toku rastućeg punog Meseca.

Uzmite fotografiju čoveka kojeg želite ponovo u svom životu i na dan punog Meseca pred tom fotografijom zapalite sveću roze ili ružičaste boje. Potom uzmite konac jarko crvene boje i vežite ga u čvor, zatim počnite sa bajanjem. Najbolje bi bilo kako smo rekli, da pitate neku od vračara ili vidovnjakinja, da vas posavetuje koju bajalicu da govorite. Po završetku obreda, skupite pažljivo sav vosak sveće (koja mora sama izgoreti) i zakopajte ga pod visoko drvo. Ritual će sigurno biti uspešan, stara ljubav bi trebala da vam se javi kroz nedelju do dve posle ovog rituala.