Vlaška Magija

Šta je Vlaška magija

Vlaška magija je karakteristična i povezuje se sa Homoljskim planinama i homoljskim
krajem. Najrasprostranjenija je na istoku Srbije i to je  mesto gde se ova magija rodila i praktikovala svih ovih godina. Negotinska krajina, Bor, Majdampek i Zaječar su neka od okolnih mesta za koja možemo vezati fenomen Vlaške magije.

Negotinska krajina je najpoznatiji kraj za Vlašku magiju i predstavlja njeno najveće
uporište na svetu.

Vlaška magija 

po nekim mišljenjima predstavlja najjaču magiju koja postoji. Jača je čak i od indijske, vudu, sihira, pa čak i od ciganske. Zašto je to tako? Prvenstveno zato što se tradicija koje su vlasi deo, ima korene po nekoliko stotina godina u prošlost. Mnoge bajalice, rituali i običaji nasleđivani su s kolena na koleno. Dar Vlahinja uglavnom se prenosio preko ženskih pripadnika porodica. 

 Vlaške vračare veruju

kako se sve može postići kontaktom sa višim silama i mrtvima. Verovanje govori da se rituali sprovode u vreme između Božića i Bogojavljanja jer tada imaju najjači učinak.
Mnoge tajne Vlaške magije ostaju u okviru porodice, pri čemu se znanje uči i nasleđuje od najstarije Rusalje. 

Na čemu se zasniva vlaška magija?

Zasniva se na paljenju vatra koje dugo gore u obredima da bi se prizvale vile ili Šamani. Vlaška magija često koristi slike koje se potapaju u određenim vremenskim intervalima. Smatra se da je jača od svake druge – i od ciganske, vudu ili jevrejske magije. Vlaška magija je veoma jaka i može dovesti do teške bolesti, pa čak i do smrti.

U vlaškoj magiji ima bezazlenih bajalica i rituala kod kojih se primenjuje crveni konac, bosiljak, ogledalo, metla… itd, ali ima i onih gde se koriste daleko bizarniji predmeti tipa menstrualne krvi, sedmog rebra mrvog čoveka, kao i voda kojom je mrtvak bio okupan.
Smatra se da su simptomi vlaške magije česte glavobolje, depresija, poseta vlaškom kraju, iznenadan susret sa Vlajnom, odavanje porocima, svađa sa bližnjima itd.
U vlaškoj magiji se prostor ispred vrata smatra kultnim mestom gde borave duše
predaka. Drumovi se smatraju prebivalištem snažnih magijskih moći. Vlaška magija i govori o tome da raskrsnice predstavljaju najveći rizik da se navuče crna magija.
Vlaške ljubavne čini su glavna karakteristika vlaške magije. Ljubav je duboko utkana u vlašku kulturu i religiju i veoma povezana sa magijom i obredima. 

Zbog čega je poznata vlaška magija ? 

Vezivanje muškosti je veoma poznato u vlaškoj magiji i to je ritual koji se radi kako bi se nekome zavezala muškost da ne bi činio prevaru i preljubu i bio veran samo jednoj ženi dok sa drugima gubi polnu moć. Majstori vlaške magije upozoravaju da je velika sreća kada osoba na vreme primeti da je pod uticajem vradžbina koje se u tom slučaju lakše skidaju. Ako je magija zastarela, potrebno je mnogo više vremena da se skinu bačene vradžbine. Nakon što se crna magija skine, pravi se zaštita za pojedinca i njegov dom u vidu amajlije ili napitka.

Priroda Vlaške magije: 

Kada govorimo o prirodi Vlaške magije, treba pomenuti da postoji bela i crna. Bela svoje sile i energije crpi od anđela i svetaca, dok crna podrazumeva opštenje sa đavolom i njegovim demonima. I ako drže dvo svoje viševekovne tradicije, Vlaški krajevi su prihvatili hrišćanstvo, pa nije strano da ponekad neka Vlahinja u svom radu uputi nekog ka crkvi za pomoć. Ovde se susreću tradicija i odnos sa prirodom sa hrišćanstvom.

Vlasi imaju neraskidiv odnos sa prirodom, i maltene svi magijski rituali uključuju prirodu i resurse iz nje kako sastavni deo magijske prakse.