Vlaška magija iskustva

Vlaška magija je jedan od onih retkih fenomena i pojava koja često pobuđuju brojna pitanja ali i znatiželju velikog broja ljudi. Veliko interesovanje za ovaj fenomen parcijalno verovatno leži u strahu od onostranog, ali i u želji da saznamo da li je to stvarno. Stoga ovaj tekst donosi opširniji prikaz iznutra, dakle predočićemo vam šta je to vlaška magija, a takođe ćemo vam predočiti i neke rituale i prakse koje ta magija podrazumeva. Naravno sve ovo smo prikupili kroz iskustva sa vlaškom magijom, odnosno kroz iskustva drugih ljudi koji su imali dodir sa vlaškom magijom.

Šta je vlaška magija? – Vlaška magija i iskustvo sa njom

Vlaška magija, bila ona crna ili bela, bez obzira na izbor, po oceni stručnjaka, i danas je najmoćnija magija koja je opstala u svetu. Njene drevne prakse, rituali, recepti za pripremu napitaka i amajlija datiraju još iz paganskih vremena. U regionima Timočke Krajine i istočne Srbije, vračare i dalje uspešno koriste ove tehnike. Njihova moć leži u pomoći ljudima da otkriju tajne, posebno istražujući kako zavist, pohlepa i posesivnost mogu oblikovati njihov životni put.

Primarna svrha obreda i rituala vlaške magije jeste da pruži pomoć osobama u nevolji. Međutim, nije retko da mnoge vračare zloupotrebljavaju svoje moći, nanoseći štetu članovima svojih porodica, čak i svojoj sopstvenoj deci.

U Srbiji, vlaška magija ima duboko usađen koren i cenjena je već više milenijuma. Skoro da ne postoji selo ispod planina Homolja, Miroča, Stola i Rtnja koje nema svoje takozvane vračare. Baba Desanka, jedna od poznatih vračara, se izdvaja kao najstarija i najčuvenija „vračara“ u ovim krajevima. Da stvar bude zanimljivija možemo reći da je uticaj i reputacija ljudi koji se bave ovim stvarima u ovim krajevima zapravo toliko velik da su oni poznati gotovo svim stanovnicima tih krajeva.

Zanimljivosti radi, propitali smo neke izvore i neke ljude o njihovim iskustvima sa vlaškom magijom. Kao što smo i nagovestili na samom početku, rezultat tog prikupljanja izložićemo u narednom delu teksta kroz prikaz obreda koji vam mogu dati bolji uvid o ovom fenomenu.

Mrtvačka voda – Ritual sa mrtvačkom vodom

Vlaške vračare često primenjuju „mrtvačku vodu“ u svojim ritualima. Ova voda je ona koja ostaje nakon kupanja mrtvaca, samo kupanje pokojnika je deo običaja u velikom broju kultura na celom svetu. Međutim ova voda ima magijsku moć i koristi se u nekim ritualima vlaške magije. Na primer, ova voda se može iskoristiti za pripremu kafe, a ponekad se dodaje u mleku kako bi se postigao određeni magijski efekat, kao što je bolest. Naravno sve sa ovim u vezi proističe iz crnomagijske tradicije koja se baca na nekoga kome se želi nauditi. Postoji čak i verovanje da se ovom vodom može uticati na pobačaj kod žena. No takođe za isti efekat neke vračare koriste podmetanje koštice od voća, u kompot ili kolač. Na primer, trudna žena koja pojede šljivu iz kompota i zatim seme ili košticu baci na zemlju, može izazvati propadanje ploda u svojoj utrobi – jer je koštica zapravo prenosilac crne magije.

Vračare takođe intervenišu kada se veruje da u kući postoje duhovi. U tim situacijama, one uzimaju belu sveću, prolaze kroz sve delove kuće, otvaraju vrata i glasno izgovaraju reči: „Napusti ovaj dom!“

Vlaška magija ne pravi razliku ni među decom. Mlade majke, na primer, obavezne su da samostalno režu nokte i kosu svojoj deci, kako bi se zaštitili od bajalica koje koriste dečje nokte i kosu kako bi se prizvali bolest ili smrt.

Crna magija je opasna i po onoga ko se njom koristiti i po onoga ko je njena žrtva

Zle radnje, prema vlaškoj magiji, uvek se vraćaju sa još većom snagom. Vanbračna deca imaju poseban status među Vlasima i smatraju se gotovo polubogovima. Ova deca, u drugim sredinama često označavana kao „kopilad“, dok se u ovoj zajednici poštuju. Kosica ili noktić vanbračnog deteta i dalje se smatraju moćnom amajlijom koja se koristi kada osoba naiđe na veliku nevolju. Iako je osnovna svrha obreda i rituala vlaške magije bila da pomažu ljudima u borbi sa nedaćama, mnogi danas zloupotrebljavaju ove tehnike i njihovo hiljadugodišnje nasleđe.

Pomoću magije, najbliži rođaci često nanose štetu jedni drugima, pa čak nisu ni retke situacije u kojima kćerka upućuje vradžbine majci ili sestra bratu. Svi zaboravljaju da se negativnost vraća negativnošću i da je to osnovni princip magije – stoga ova magija pogotovo crna izaziva veliku štetu kod ljudi.

Magija za privlačenje

Vlaške žene često primenjuju vodu u kojoj su okupani slepi mačići kako bi postigle određene efekte. Na primer, osoba koja popije ovu vodu može oslepiti na jednom oku. Ova tehnika se koristi, posebno od strane žena, kako bi „oslepeli“ svoje muževe i time im omogućili da slobodno šaraju. U vezi s tim, postoji praksa bacanja crvenih gaćica u WC ili ispod kade kako bi se put ka preljubi otvorio. Tako, siroti muževi nesvesno veruju da su im supruge verni i poslušni partneri, dok je stvarnost skroz drugačija i mračnija.

Ritual sa miševima

Žrtvovanje životinja ima važno mesto u tajnim i nadasve crnim ritualima. Obično su to svinje, zečevi, živina i miševi koji se odmah po rođenju potapaju u ulje i drže 40 dana. Nakon tog perioda, dve kapi te „smese“ se dodaju u piće alkoholičarima kako bi ih zauvek oslobodili poroka.

Zaštitna magija protiv negativnih uticaja

Najefikasnija zaštita od zlih i štetnih uticaja koje vlaške vračare šalju jeste, prema mnogim tvrdnjama, plećka crne mačke. U mestima gde nema crkava ili manastira, vlaške vračare uranjaju crnu mačku u vrelu vodu usred šume, tačno u ponoć. Plećka mrtve mačke potom postaje moćno magijsko oružje protiv negativnih uticaja. Pored toga, metali, crvene šibice, beli luk i katran su se pokazali takođe kao jedan od čestih magijskih predmeta u ovoj nameni. Po verovanju, svaka osoba treba da ima nešto od ovoga pri ruci. Takođe postoji jako verovanje, da nikome ne bi trebalo dozvoliti da nosi bilo šta iz vašeg doma, naročito ne na Božić. Upravo se na taj način možete zaštititi od negativnih uticaja.

U situacijama gde porodica prolazi kroz probleme, gde se čini da je jedan od supružnika izgubio razum, ne dolazi kući, provodi vreme sa strancima ili izaziva nered u porodici, vlaške vračare primenjuju rituale izbacivanja negativnih duhova. U ovim trenucima, koristi se srp i kudelja koja se obmotava oko te osobe, a potom se ista kudelja spaljuje i prikuplja se voda tokom tog procesa koji može da traje i više dani. Rituali izbacivanja su usmereni na oslobađanje od negativnih duhova. Tokom rituala, vračara koristi glas da skrene pažnju duha i izbaci ga iz različitih delova tela zaposednutog čovek. Kada se ovaj proces završi, vodicu koja je sakupljena iz rituala zaposednuti čovek treba da popije, čime se završava bajanje.

Konačno, vlaška magija pruža savete i rešenja i onima koji žele zaštitu od iskušenja neverstva. Za ovo se koriste retki puževi koji nose spojene kućice, kao i slepi miševi. Ove životinje se pripremaju tako da se njihova krila odseku i postave unutar kućica puževa, koje su potom spojene voskom. Ovaj amajlija se nosi oko vrata. I muškarci i žene koriste ovu amajliju kako bi se zaštitili od prevare i iskušenja.

Rezime

Sve što smo da sada izneli predstavlja narodna verovanja i iskustva drugih ljudi sa vlaškom magijom. U većini slučajeva sve u tekstu usko je povezano sa crnom magijom i crnim magijskim obredima, ali kao što znate iza svake tame ima i svetla. Stoga na ovo treba gledati kao na pregled tamne strane, a pri tome ne zanemariti da je bela magija vrlo korisna i da može pomoći sa mnogim problemima.