Vidovnjaci

Vradzbine su obredi, predmeti ili materijali preko kojih se baca crna magija sa namerom da se nekom napakosti. U te svrhe koriste se razni predmeti konac, tkanine, platno, jaje, kosti, kosa, uginule životinje, razne tečnosti i slično.

Od vradžbina se možete zaštititi tako što morate biti oprezni i izbegavati da dodjete u kontakt sa predmetima koji su vam sumnjivi ili za koje smatrate da ne pripadaju vama, odnosno da vam je neko podmetnuo. Drugi način jesete da vam se uradi trajna zaštita i jedino tako možete biti 100% sigurni.