Vidovnjaci

Vradžbine su obredi, predmeti ili materijali preko kojih se baca crna magija sa namerom da se nekome napakosti. U te svrhe koriste se razni predmeti: konac, tkanine, platno, jaje, kosti, kosa, uginule životinje, razne tečnosti i sl.
Od vradžbina se možete zaštiti tako što ćete biti oprezni i izbegavati da dođete u kontakt sa predmetima koji su vam sumnjivi ili za koje smatrate da ne pripadaju vama, odnosno da ih je neko podmetnuo. Drugi način jeste da vam se uradi trajna zaštita i jedino tako
ćete biti 100% sigurni.

Izadji