Vidovnjaci u Srbiji

Na Zapadu, pa i na Istoku je potpuno normalno da imate u svojoj blizini ljude koji vam pružaju određene usluge i čine vaš život lakšim ili kvalitetnijim. Međutim postoje razlike u pristupu. Zapad kao jedan obrazac civilizacije, praktikuje posve racionalne pristupe čovekovim nevoljama. Tako na Zapadu kao što već i sami znamo, svako ima svog psihologa, psihoterapeuta, životnog gurua i obavezno brokera ili računovođu. Nameće se to da osnovne vrednosti ljudi sa te strane jesu novac i zdravlje koje može biti lečeno, ispravljeno ili potpomognuto samo u racionalnom kontekstu. Odnosno da je svaki vaš problem nešto što potiče od vašeg života i vas, da je svaki problem možda ponajviše povezan sa novcem (kojeg imate ili nemate) pa onda i sa svim drugim.

Istok s druge strane, predstavlja drugi civilizacijski obrazac, obrazac duhovnog konteksta gde nije sve nužno racionalno i gde se prema situaciji koristi različita metodologija koja može biti korisna ili ne. Naravno ne treba biti isključiv, i jedna i druga strana i jedno i drugo civilizacijsko kretanje ima svoje utemeljenje i pristupe natprirodnog i iracionalnog karaktera. Kretanje koje je utemeljeno na izvornom delovanju magije i sposobnosti datih čoveku da se suoči sa svim, poput vidovnjaštva.

Međutim gde mi i gde ovaj deo sveta u kom se mi nalazimo stoji kada je reč o tome? Ako bismo hteli da relativizujemo, rekli bismo „ni tamo, ni ovamo“. Međutim ako uzmemo u obzir ne samo geografiju, istoriju, filozofiju ili politiku, već i kulturu iz koje potičemo i potrebe koje imamo – mogli bismo reći da smo bliže Istoku. Zašto? Jer se nismo baš toliko udaljili od potrebe da svet i sve na svetu koji nas okružuje, sagledamo iz nešto drugačijih uglova. Nismo se udaljili od toga da postoji neobjašnjivo i da postoje oni koji nam sa tim neobjašnjivim mogu pomoći, odmoći ili nas naučiti da se sa tim nosimo.

Sa druge strane magijska praksa i magijsko delovanje koje postoji na našim prostorima, suštinski i jeste povezano sa magijskim delovanjima Istoka pa i Azije. Zavisi doduše i na koji se deo regiona misli, u Bosni i Sandžaku prisutniji su magijski rituali i magijsko delovanje najuže povezano sa Azijskim magijskim ritualima i muslimanskom ili orijentalnom magijskom kulturom. Dok je u drugim zemljama kao u Srbiji stvar dosta kompleksnija. Odnosno postoji više opcija, više praksi i više različitih vidovnjaka koji imaju različite pristupe i metode.

Ko su vidovnjaci u Srbiji?

Vidovnjaci su daroviti ljudi, oni se sa svojim sposobnostima ili rađaju ili ih vremenom stiču. Nekada se desi da neko ima određene moći, a ne bavi se njima, međutim češći je slučaj da se ljudi njima zaista bave ali je do njih teško doći. U Srbiji kao i u svim zemljama regiona ali i sveta, postoji mnogo ljudi sa ovakvim sposobnostima, no teško je reći ko su na primer najbolji vidovnjaci u Srbiji. Suštinski je teško reći ko su uopšte vidovnjaci u Srbiji, jer ti ljudi često vode život daleko od očiju javnosti. Mnogi od njih rade tako što ih neko preporuči nekome ko ima određeni problem, jer naši ljudi, kao i svi ljudi na svetu, pomoć traže tek onda kada imaju konkretan problem.

Poznatiji vidovnjaci u Srbiji su svakako Lav Geršman, koji je često davao izjave za televiziju i imao televizijska gostovanja. Vidovita Zorka koja je takođe ranije bila poznata javnosti. Međutim veliki broj vidovnjaka u Srbiji je nevidljiv, odnosno radi na preporuku koji drugi daju o njemu. Do vidovnjaka u Srbiji nije teško stići, možete koristiti internet i jednostavnu komunikaciju sa ljudima jer sigurno neko i u vašoj blizini zna nešto o tome i nekoga ko bi vam mogao pomoći u vezi vaših problema.

Da li kod vidovnjaka treba ići samo ako imamo neki problem?

Slučaj je takav da se kod vidovnjaka, odlazi samo onda ako imamo neki problem koji je usko povezan sa nečim, sa čim nam ne može pomoći nauka. Međutim veruje se da kod vidovnjaka treba odlaziti i ako nemate specifičan problem. To ne podrazumeva samo vidovnjake već i duhovnike, odnosno sve one osobe koje nam mogu pomoći sa spiritualnim, duhovnim ili energetskim problemima, kojih možda nismo ni svesni – a nažalost imamo ih svi.

Zajednice u kojima su živeli naši preci su tako bile i konfigurisane. Svako u selu ili plemenu ili bilo kakvoj vrsti zajednice imao je neki zadatak, neko je bio lovac, neko ribar, a neko kovač. Međutim uvek je postojao neko ko se bavio pitanjima duha, magije ili energije – pre svega zbog toga što postoji i oduvek je postojala potreba za tim.