Vidovnjaci preko vibera

Magija je nešto što obitava u čovekovom životu, još od prapočetaka naše civilizacije. Za ezoteričare i okultiste, pa i za vidovnjake i gotovo sve praktičare magije, ona predstavlja nataloženo ljudsko iskustvo i znanje o nečemu što nije racionalno objašnjivo. Počiva na svesnoj upotrebi energije koju posedujemo, zarad toga da nešto projektujemo u našu stvarnost. Magiju ljudi često koriste u svoju ili nečiju korist.

Ko se bavi magijom?

Magijom se bave oni koji imaju urođenu ili stečenu sposobnost ili dar za bavljenje magijom. Takve ljude često nazivamo vračevima, vračarama, gatarama, magovima i slično. Iako među ljudima koji danas predstavljaju magiju, ima dosta šarlatana, posebno onih koji se često pojavljuju u javnosti – ne treba isključiti one koji se magijom bave ozbiljno. Postoje kako smo već pomenuli dva vida ulaženja u svet magije. Odnosno možemo naučiti stvari koji nam pomažu da izvodimo magiju. Dok se sa druge strane neko rodi sa sposobnostima ili darom za izvođenje magije. Takve ljude nazivamo vidovnjacima.

Ko su vidovnjaci?

Vidovnjaci su kao i mi, ljudi od krvi i mesa, međutim imaju ili urođenu ili nekim drugim vidom (sem učenja) stečenu sposobnost i dar da vide dalje i dublje od nas. Oni mogu odrediti ili bolje rečeno videti, da li je neko pod uticajem magije bila ona bela ili crna, mogu tumačiti magijsko delovanje, mogu izvoditi magiju kroz rituale i volju. Takođe ovakvi ljudi poseduju dar vidovitosti odnosno predviđanja budućnosti. Oni su najčešće i jasnovidci, često vide stvari onakvima kakve će one zaista biti, ne služeći se pritom racionalnim zaključcima ili analizom, već samo svojim darom.

Dar za vidovitošću ne staje samo na tome da omogućava čoveku da vidi budućnost. Vidovnjaci često mogu da vide šta je ispred vas, šta je u vašoj budućnosti, ali takođe mogu da vide šta vam se dešava u datom trenutku – ili koji problem imate sada. Pored toga, određeni vidovnjaci poseduju dar da vide i prošlost čoveka koji stane pred njih, a kod nekih izrazito moćnih vidovnjaka javlja se i sposobnost toga da vide šta je neko bio u prošlim životima. Najveći broj vidovnjaka ovo može da obavi samo ako uspostavi kontakt sa nekim ko želi seansu, međutim vremena se menjaju i sada možemo da komuniciramo i preko drugih vidova, poput online platformi.

Vidovnjaci preko vibera

Kako smo već rekli i u uvodu i kroz tekst, vremena su se promenila i tehnologija je uradila svoje. Da li se to odrazilo na svet magije i vidovnjaštva? Odgovor je svakako da.

Naravno ništa se nije promenilo u pristupu magiji ili vidovnjaštvu. Pristup magiji i magijskim ritualima je suštinski ostao isti kakav je već hiljadama godina, no promenio se način komunikacije – zato sada na primer možete dobiti svoju seansu sa magom ili vidovnjakom putem telefona ili bilo koje online platforme koju izaberete kao vid vaše komunikacije. Zanimljiv je fenomen vidovnjaka preko vibera za koji se ljudi često pitaju da li je realan ili moguć kao takav. Ovo pitanje je zaista na mestu i može se reći da je opravdano s obzirom da magija često deluje samo uz fizički kontakt sa vidovnjakom. Međutim postoje stvari koje možete odraditi i putem telefona, pa čak i preko vibera. Mnogi vidovnjaci ili magovi ili vračare, mogu vam pomoći i tako što će vam ispisati uputstva putem poruka ili putem poziva. Naročito ako su to uputstva za neke jednostavnije magijske rituale koje možete obaviti sami, bez njihove neposredne pomoći. Ti rituali koje biste dobili na taj način, svakako i jesu oni rituali koje biste svakako morali sami uraditi. Tehnologija jeste uznapredovala, međutim ne možete dobiti baš sve samo koristeći telefon, ponekad je za neke rituale potrebno to da se nađete sa vidovnjakom koji vam pomaže u tome.

Najčešće pitanje je to, da li neko može da nam predvidi sudbinu samo putem poruka preko vibera ili putem poziva. Mnogi ovo smatraju nemogućim, međutim ako je u pitanju moćan ili jak vidovnjak, on zaista može da pročita vašu budućnost samo ako razgovara sa vama preko telefona ili preko poruka. Veliki broj vidovnjaka budućnost vidi u vizijama, a za takve vizije nije potreban živi ili fizički kontakt. Međutim ima i vidovnjaka, koji će praktikovati samo tradicionalni pristup oči u oči, što takođe nije sporno, kao ni ovo što smo do sada naveli.