Vidovnjaci Beograd

Nezavisno od toga da li čovek živi u manjoj sredini, poput manjeg sela ili grada ili je u pitanju veći grad, pa čak i metropola, potrebe čoveka ostaju iste. Čovekove potrebe se mogu podeliti na osnovne i sekundarne. Osnovne bi podrazumevale kako sad tako i pre hiljadu godina: potrebu za hranom, vodom, seksom i skloništem od opasnosti. Spram tih svojih osnovnih potreba čovek, odnosno – društvo je ustrojilo svoju okolinu prema svojim odnosno – čovekovim potrebama. Dakle postoje službe ili uslužne delatnosti koje vam obezbeđuju vodu, hranu, sklonište, pa čak i tu potrebu za seksualnošću (koja je kod nas, da se malo našalimo – ilegalna).

Sekundarne potrebe čoveka podrazumevaju stvari koje upotpunjavaju naš život i čine ga kvalitetnijim i ispunjenijim. To najpre podrazumeva neke naše male strasti, poput hobija ili druženja sa prijateljima. Naravno kod svakoga sekundarne potrebe variraju, nekome je osnovna sekundarna potreba fudbal, nekome umetnost, nekome biciklizam, nekome je to ljubav (koja je pre osnovna, nego sekundarna potreba). Tako i za ovaj vid, sekundarnih potreba, postoje službe ili uslužne delatnosti kao što je to slučaj sa osnovnim čovekovim potrebama. Zašto smo onda ovu priču započeli o ovome? Šta se na primer desi kada vi kao čovek budete ometeni u vršenju svojih osnovnih ili sekundarnih životnih potreba?

Dešava se problem, problem koji onda zjapi kao otvorena rana u nečijem životu i samo akomulira veće probleme koji ne prestaju da se nižu jedan za drugim. Kako tada možemo da pomognemo sebi? Verovatno se većina ljudi obrati psihologu ili psihoterapeutu, potraži savet od nekoga kome veruje, pronađe neki novi način da se izbori sa svojim problemom ili ga reši. Samim tim to znači, da je čovek, odnosno društvo kako smo već rekli i na početku našao način da pomogne čoveku da se vrati u kolosek kvalitetnog života.

Međutim šta se desi kada niko od navedenih ne može da vam pomogne u vezi nečega što vas muči? Šta se desi kada je vaš problem drugačije vrste, drugačije prirode, odnosno kada vaš problem nadilazi racionalno objašnjive fenomene i probleme? Odgovorićemo vam jednostavno: čovek u takvim situacijama ne zna šta da radi i problem postaje sve veći.

Takvi problemi, koji dolaze ni iz čega ili gotovo sponatano imaju izuzetno jak uticaj na život pojedinca i uglavnom jesu posledica magijskog delovanja, uroka, crne magije, prokletstva ili ukletosti objekta u kom neko obitava. Međutim formalno danas vi nemate i vrlo verovatno ne znate kome da se obratite za takve slučajeve. Plašite se verovatno i da vas ne proglase ludim ili čudnim što bi moglo prouzrokovati još veće probleme u vašem socijalnom životu. Međutim možda imamo neka rešenja za vas.

Vidovnjaci Beograd

Ko su uopšte vidovnjaci? Vidovnjaci su ljudi sa čudesnim sposobnostima koje su ili stečene ili su ih po rođenju dobili kao dar. Oni mogu da praktikuju magijske rituale, da vide budućnost onakvom kakva će ona biti i da vide sve vaše trenutne probleme ako ih imate. Moćniji vidovnjaci, svojim sposobnostima mogu da vide i prošlost čoveka, pa čak i to šta je taj čovek bio u prethodnim životima. Njihovo znanje ugalvnom jeste vezano za magijsku praksu koju koriste za dobre ili loše svrhe (ako je reč o crnim magovima).

Vidovnjaci se javljaju kao fenomen u svim državama i na svim kontinetima, samo su objašnjenja za njih i verovanje u njihove sposobnosti različite u odnosu na to u kojoj se državi nalazite. Kada je reč o Srbiji, pa da budemo precizniji kada pričamo o vidovnjacima u Beogradu na primer, tu slika o ovome nije nimalo povoljna. Vidovnjaci se u Srbiji često smatraju šarlatanima, čak i ako za to nema dovoljno osnova. Normalno je da takva slika potiče od toga, što se u javnosti pojavljuju ljudi koji se predstavljaju kao vidovnjaci ili magovi, ali oni to nisu.

Naravno „u svakom žitu, ima i kukolja“ ali to ne znači da su svi vidovnjaci takvi. Moćni vidovnjaci zapravo uopšte i ne žive životom koji je izložen javnosti i trude se da ga izbegnu. Možete doći do njih samo putem posrednika ili ljudi koji su imali dodirnih tačaka sa njima. Seanse sa vidovnjacima iz Beograda mogu se obavljati i ako niste iz Beograda, međutim zavisi i šta je u pitanju. Ako su u pitanju ozbiljniji rituali i zahtevi, odnosno magija na višem nivou, onda se morate naći sa vidovnjakom koji vam pomaže u ritualu. Ako su u pitanju jednostavnije stvari, poput toga da vam pogledaju ili proreknu budućnost, to se može obaviti putem telefonskog poziva, pa čak i putem vibera ili poruka. Za moćnije vidovnjake, vid komunikacije ne ometa njihove moći te tako ne morate biti u fizičkom kontaktu sa njima kako biste ostvarili ono što želite.