Vidoviti hodža besplatno

Da bismo odgovorili na česta pitanja poput toga da li možemo usluge magijske prirode dobiti besplatno i da li možemo sami obaviti nešto što će nam pomoći oko mnogih stvari – prvo moramo utvrditi šta je magija, šta je vidovitost i kakve veze hodže mogu imati sa tim.

Šta je magija?

Magija je disciplina koja podrazumeva veštine, znanja i rituale koji čoveku mogu pomoći sa gotovo svim problemima. Često pitanje sa kojim se susrećemo je to da li magijom može da se bavi svako? Odgovor je jednostavan i komplikovan u isto vreme – i može i ne može. Objasnićemo to ovako, magiju svako može da nauči do određenog stepena, međutim preduslov za ozbiljnije bavljenje magijom je dar vidovitosti.

Dakle čovek može da ovlada magijom do određene mere poznavanja magije u vidu travarstva, pravljenja napitaka za ljubav, sreću i boljitak. Može da ovlada magijom do te mere u kojoj napravi amajlije koje zaista služe svrsi i štite ga od negativnih uticaja i crne magije ili sihira. Može čak da dođe do stepene velike efikasnosti magijskog dejstva koristeći se ozbiljnijim i zahtevnijim magijskim ritualima. Međutim stepen najveće magijske efikasnosti dolazi iz dara za magiju ili dara vidovitosti.

Šta je vidovitost zapravo?

Vidovitost smo nazvali darom ili talentom za magiju. Ovaj dar se stiče na tri različita načina. On može doći rođenjem, može biti nasleđen ili prenet i može doći kao posledica nekog uglavnom lošeg događaja koji je neko doživeo.

Vidovitost dobijena rođenjem uglavnom je vrlo retka i takvi ljudi su često povučeni ili izolovani iz društva. Kada je reč o onome šta je naša tema u ovom tekstu, tačno je da ćete često od ovakvih ljudi dobiti besplatnu uslugu. Zato što se uglavnom desi da jedan veliki broj rođenih vidovnjaka ni ne zna da ima izvesne moći i pomogne ljudima onda kada oseti potrebu za tim.

Ovakvi ljudi uglavnom ne rade posao vidovnjaka, bave se stvarima koje su im poznate samo onda kada osete duboku potrebu za tim – koju uglavnom ne umeju ni da objasne. Ako iskoriste svoj dar i počnu intenzivnije da se bave vidovnjaštvom uglavnom doguraju do toga da postanu izuzetno moćni vidovnjaci, koji onda ozbiljno naplaćuju svoje usluge bilo da se bave crnom ili belom magijom.

Vidovitost koja je nasleđena ili preneta na nekoga predstavlja češći vid pojavnog oblika ovog dara. Možete primetiti ovaj put razvoja i kod nekih magova i kod običnih vidovnjaka i kod hodža koji se bave vidovnjaštvom, a dar su dobili ili od Boga / Alaha ili od starijeg hodže u vidu dara. Ovakav dar nije nimalo manje moćan vid ovog dara, ljudi sa darom koji je poslat na ovaj način to isto takođe mogu da razviju do te mere da postanu izuzetno moćni vidovnjaci.

Među ovakvim vidovnjacima sigurno možete dobiti i besplatne magijske savete i pomoć, posebno ako je u pitanju hodža. Hodže uglavnom ni ne uzimaju novčanu naknadu za svoj rad, mogu uzeti neku vrstu simboličke nagrade ili novčane koju bi posle predali nekome kome je ona potrebnija.

Vidovitost koja je stečena nekim tragičnim, čudnim ili neprijatnim događajem obično je vrlo česta. Ovaj vid ovog dara došao je obično, kao posledica javljanja nekog magijskog ili natprirodnog entiteta. Takođe može biti čest kod ljudi koji su doživeli iskustvo bliske smrti ili neki traumatični događaj u životu posle kojih su se javile prve vizije. Ovakvi vidovnjaci rade tako što ponekad komuniciraju sa drugim dimenzijama ili sa drugim višim magijskim, božanskim i u slučaju crne magije (sihira) demonskim entitetima.

Hodže i magija

Po verovanju Islama, samo hodže i imaju mogućnost i smeju da se bave magijom i to isključivo belom magijom kojom pomažu u borbi protiv sihira ili crne magije. Međutim ljudi su iskvareni i daleko su od vere, stoga imate mnogo onih koji se ovim stvarima bave iako ne smeju. Takve nazivamo sihirbazima i koliko god mi mislil da oni mogu pomoći, oni zapravo rade u dosluhu sa šejtanom i zlim duhovima.

Hodže u ovom kontekstu mogu pomoći svojim zapisima da se skine sihir (crna magija), da se isti sihir spreči i vrati osobi koja ga je napravila. Ovaj vid magije je izuzetno zahtevan, te verovatno nema puno vidovitih hodža koji će ovo uraditi potpuno besplatno. Savet vam je od nas, da se raspitate prvenstveno…međutim ako imate problem sa sihirom, nijedna cena nije preskupa. Cene su svakako uvek simbolične više nego astronomske, ako je uopšte u pitanju novac kao nagrada vidovnjaku za trud.