Stare narodne bajalice

Sastavni deo života naših predaka bili su rituali, magija i različite bajalice, od kojih su neke do dan danas ostale sačuvane u pisanim izvorima. U istoriji čovečanstva bilo je i doba kada su magija i bajalice duboko prožimale život svakog čoveka pojedinačno. U uslovima teškog života i nedostatka napretka u nauci, ljudi su se okretali magijskim praksama kako bi se izborili sa svakodnevnim izazovima. Danas su ove prakse utihnule, međutim vera u magiju istrajava do današnjih dana.

Današnji čovek se nažalost udaljio od misticizma i verovanja koja su mu pomagala da sam svojom voljom utiče na svoju stvarnost i svoj život. Nekada su gotovo svi ljudi praktikovali neki oblik magije i tako mogli da se zaštite od negativnih sila koje vrebaju iza svakog ugla. Danas je ta praksa spala na retke ali značajne ljude koji nam i dalje mogu pomoći u borbi protiv zla.

Jedan od ključnih aspekata magijske prakse drevnih vremena bile su čarolije i bajalice koje su se koristile za prizivanje ili teranje demona, ali i za rešavanje raznovrsnih problema u životu čoveka. Nekada su se ljudi kao i danas oslanjali na verovanja da će ove magijske radnje doneti olakšanje i rešenje njihovim nedaćama.

Takvo verovanje u našem vremenu smatraju sujeverjem, no pitanje postojanja magije nikada zvanično nije rešeno niti se jasno može reći da magija suštinski ne postoji. Odgovor na ovo često nudi i same stare narodne bajalice koje su odolevale zubu vremena, a na posletku i dokazale da magija nije za bacanje i da zaista može da utiče na život čoveka.

Stare narodne bajalice i razvoj čovečanstva

Stari narodi su verovali da čovek nije samo ono na šta ga svodi današnja nauka. Verovali su da je čovek mnogo više od toga, te da kao takav može da ostvari kontakt sa onim što bi mi danas nazivali silama. Narodi prošlosti su ove sile nazivali bogovima, i kako se svest o magiji i misticizmu razvijala u međuvremenu smo shvatili da su u pitanju ipak neobjašnjive sile koje upravljaju našim životima.

Sile o kojima govorimo, mogu biti ili dobre ili loše, u zavisnosti od toga kojima se obraćamo takav će biti i rezultat njihovog delovanja. Negativne sile u direktnoj su vezi sa zlom ili samim đavolom, a svoje emanacije kao i sile dobra mogu pokazati i u prirodi kroz različite fenomene koje su naši preci nazivali vampirima, vukodlacima ili vilama. Kao što smo rekli, danas to ne posmatramo kroz mitska bića, već pre svega kao rezultat onostranog u prirodi.

No, na stranu priča o folkloru, pozabivimo se pravom magijom. U istoriji je poznato da su čak i neke zanatlije poznavale i generacijama prenosile bajalice kao vid porodične tajne. Poznato je da su kovači pomoću bajalica uspevali da iskuju najbolje oružje nekadašnjeg vremena. Pozadina ovakvog postupka leži u tome, što su naši stari preci znali da reči imaju magijsko svojstvo.

Bajalice su stoga po tom mišljenju sklop reči koji nas u određenom trenutku može povezati sa silama iznad nas. Na taj način, te sile možemo odobrovoljiti da rade za nas, bile one dobre ili loše. Bajalice crne i bajalice bele magije, nisu naročito različite. Uglavnom je reč o rimovanim kratkim rečeničnim sklopovima, koji odašilju neku bitnu poruku.

Međutim, bajalice se ne rade u običnom okruženju i kada bi ih izgovarali van konteksta ritualnog, ne bismo postigli ništa značajno. Magijski ritual je radnja, u kojoj se posredstvom aktivnosti onoga ko vrača i reči koje on izgovara postiže željeni rezultat.

Tako se na primer magija za ljubav, odnosno magija koja pomaže da se neko zaljubi u vas izvodi na sledeći način. Uzme se dugme, nad kojim se baje u noći punog Meseca. Upali se sveća i dugme se stavi tik ispod nje, a onda se tri puta kaže bajalica. “Kad ga kroz tebe pogledam, nek mu zasja moj lik pred očima”. Veruje se, da potom kad pogledate momka koji vam se dopada kroz to dugme, on neće moći da živi bez vas.

Naravno ima još mnogo bajalica koje vam mogu pomoći i kod ovog i kod mnogih problema, one su deo magijske prakse i ima ih bezbroj. Međutim preporučljivije je da magiju ne obavljate sami ako nemate puno iskustva i da se javite nekom ko ga ima ukoliko vam je stara narodna bajalica potrebna za rešavanje problema.