ŠTA JE MAGIJA?

Magijom možemo nazvati skup određenih radnji i rituala pomoću kojih jedna osoba pokušava da uz pomoć natprirodnih sila ili bića sprovede svoj cilj.

Koren reči ‘magija’ ima grčko poreklo i kada bismo ga preveli to bi značilo ‘’čarobnjaštvo’’ ili ‘’čarolija’’.

Pokušaji da se stekne kontrola nad energijama prirode i kosmosa kako bi se sprovela lična korist ili kontrola nad ostvarenjem određenog cilja, takođe se smatraju magijskim delovanjem (MAGIJOM).

Magija je ozbiljna veština i ako je mnogi smatraju pukim sujeverjem, nisu svesni njene moći da promeni tokove života u dobrom ili lošem smeru. 

Po svojoj prirodi, magiju možemo prvenstveno podeliti na crnu i belu.

Delovanjem crne magije se vrše negativna dejstva na čovekovu sudbinu. U nekim situacijama negtivno dejstvo magije može da rezultira teškim kolapsima u životu,  da Vas dovede do ivice propasti.

Sa vedrije strane BELA magija je opozit crnoj i pomoću nje možemo pozitivnim dejstvima unaprediti život: izlečiti bolest, privući ljubav, sreću i novac i živeti u blagostanju.

Fenomen magije je prisutan od početka ljudske civilizacije. Još od kamenog doba, pećinski ljudi su raznim ritualima pokušavali da kontrolišu ili ‘’umilostive’’ vreme u sopstvenu korist. Pomoću mnogih rituala kroz istoriju, ljudi su terali ili prizivali zlo, prevashodno svojim ciljevima.

Šta je Crna i Bela magija ?

Funkcionisanje kosmosa odvija se kroz stalnu borbu dobra i zla, na taj način se uspostavlja ravnoteža, kao jin-jang, postoje 2 strane medalje. Ova misao prožeta je i kroz nas kao pojedince, i sigurno smo se nekad zapitali kako bi bilo da magijom pokušamo da potpomognemo brže ostvarenje nekog cilja ili steknemo korist za sebe. U koliko ne narušavamo mir i ravnotežu drugih ljudi dok vršimo magijsko dejstvo, nalazimo se u zoni dobre, bele magije. Ako se neko odluči za crnu magiju i time nanese neku štetu  ili stvori negativni energetski naboj, time remeti ravnotežu i stvara disbalans u kosmosu.

U sferi tehnologije i brzog prenosa i dostupnosti informacija preko interneta nailazimo na jedan problem, a to je da je moguće da svako može amaterski da počne da se bavi magijom ili oproba neke njene rituale, što može da ima dalekosežne posledice po tog pojedinca u koliko ne postupi ispravno.

Osobe koje praktikuju crnu magiju nisu pošteđene njenih uticaja koji se negativno projektuju i na njihov sopstveni život.

Kada je crna magija usmerena ka nekoj osobi ona se prvo manifestuje u energetskom polju te osobe a potom se ispoljava i na fizičkom planu u periodu koji potom usleđuje.

U koliko imate potrebu za praktikovanjem magije, preporučljivo bi bilo da to prepustite stručnim osobama da se time pozabave.

Nikako ne biste trebali da praktikujete crnu magiju ili da je podmećete nekome, zbog toga što može da se odbije i vrati i time ugrozi vaš sopstveni život. U koliko se radi o magiji za ljubav, novac, posao i slično, i ako time nisu ugroženi drugi ljudi, njeno praktikovanje je u redu.