Šta je energija?

Šta je energija?

Kada se rodimo, univerzum ili sam Tvorac nam daruju neprocenjivi poklon – život. život podrazumeva frekvenciju na kojoj mi vibriramo kao energetsko biće, i to se naziva životna energija. To nije nešto što je opipljivo i vidljivo ali intuitivno možemo osetiti kada se promeni ili poremeti. Poput frekvencije i signala na televizoru, kada je poremećena mi više nemamo čistu sliku, a slično je i sa životnom energijom. Kada se signal poremeti, i slika se krivi , tako i u životu, neko je premetio Vaš energetski balans koji se odražava na životnu energiju i snagu.

Ispoljavanje životne energije možemo posmatrati na 3 različita nivoa:

1. kao vid misli, najsuptilniji vid ispoljavanja energije – mentalni nivo

2. kroz osećanja, što je već grublji vid ispoljavanja energije – emotivni nivo

3. kroz fizički svet, u vidu fizičkog tela i interakcije kao najgrubljeg ispoljavanja – fizički nivo.

Kada se nekome narušava energetski balans, prvo dolazi do problema na osnovnom nivou, loše misli kreću da nam ispunjavaju glavu, osećamo se malaksalo i bezvoljno a mentalno počnu da se javljaju neke blokade. Ukoliko ne primetimo ove prvo simptome, energetska neravnoteža može postati opasna imože da predje na sledeći nivo. Sledeći se ispoljava na emocionalnom planu kroz strahove i negativna osećanja. Potom na tom nivou slede suicidne misli. Vrhunac energetskog disbalansa kreće kada počnu da se pojavljuju simptomi na fizičkom planu u vidu bolesti, a kada dotle dodje, potrebno je mnogo napora da bi se vratio balans.

Kada je u svojoj prirodnoj ravnoteži i balansu, energetski smo stabilni na fizičkom, emotivnom i mentalnom stanju i tada smo u potpunosti zdravi. Ukoliko je naša frekvencija narušena, dolazi do svih mogućih krahova. Uzrok negativnim energetskim dejstvima može biti crna magija, urok ili kletva, ali moguće je da i sami svojim razmišljanjima i delovanjem sami sebe sputavate i trujete lošom energijom i disbalansom.

Pri današnjem načinu života, pored uticaja magije, oduvek ne poštuje toliko prirodne zakone što ga udaljava od kosmičkog balansa. Nisu samo problemi ti koji se javljaju, dolazi do mnogih bolesti koje se ispoljavaju fizički. Tako naša životna energija postaje dostupna lošim uticajima da remete njen balans. Poput kule od karata, ako izvučete neku od dole koja je temelj ostalima, sve ostale će se zasigurno razrušiti. Kao i za mnoge prethodne probleme, trebalo bi da proverite da nista žrtva lošeg energetskog disbalansa jer je moguće da se neko namerio na Vašu životnu energiju pa Vam zbog toga u životu neke stvari ne idu i nemate sreće.

Čekanje zna da bude najveća greška kod ovakvih stvari, nemojte mnogo da se premišljate zato što može postati kasno, kontaktirajte neke od naših vidovnjaka i pronađite pomoć!