SKIDANJE CRNE MAGIJE

Kada govorimo o skidanju crne magije vodite računa kome se obraćate za pomoć i budite veoma oprezni jer skidanje ne može svako da radi. Mnogo je prevaranata koji zarađuju na tuđoj muci i nesreći, tvrdeći da znaju šta rade dok je u realnosti istina potpuno drugačija.
Skidanje crne magije se radi na daljinu, stručnim tretmanom gde osoba kojoj se pomaže, sarađuje sa belim magom i zajedno sprovode ritual, svako svoj deo. To je jedini način na koji se možete osloboditi i trajno zaštititi ne samo od magije, već i od svih ljudi koji vam žele zlo.

Kako se skida crna magija?

Crna magija najjače deluje u seoskim sredinama i manjim mestima, naročito ukoliko je kuća starija zbog toga što je tamo zid svesti i podsvesti deblji, dok je ego tvrd i moćan. U stanovima delovanje može biti slabije, suptilnije i prigušeno. U gradskim sredinama, prisutan je veliki broj razičitih energija, pa s tim u vezi i magija deluje drgačije. Ukoliko osoba koja je žrtva magije živi u gradu, ali je emotivno vezana za rodno mesto, magija tada deluje moćno. Ukoliko osoba nije vezana, tada magija teško može dosegnuti do žrtve, naročito ukoliko živi u drugoj državi.
Kada žrtva postane svesna da se nalazi pod delovanjem crne magije, ona se, normalno, želi rešiti zla i vratiti svoj život u normalni tok. Ipak, tu neretko dolazi do problema jer neki ljudi potraže pomoć kod prvog vrača za koga su čuli, plate talisman ili neku drugu zaštitu, izvrše molitve protiv magije, pročiste prostor, bace sumnjive predmete preko mosta gde teče reka ili primene neku drugu metodu i misle da se tako magija povuče.

Međutim, magija deluje onoliko koliko vi verujete, a najčešće ljudi koji primenjuju
magijske rituale moćno veruju u njihovo dejstvo. Ukoliko žrtva crne magije ima
blagoslov “duhova” i ima sreću da naleti na dobrog belog maga, sve se može rešiti u nekoliko dana.

Skidanje Crne magije

Skidanje crne magije često za većinu otvori novi pakao magije. 2+2=3; 2+2=4; 2+2=5
U paganskim društvima, kao što je naše, postoji nepisano pravilo da svako manje mesto
ima svog lokalnog vrača, maga ili hodzu koji radi magiju i sa druge strane vrača koji je skida. Ukoliko su u pitanju lokalne magije, najbolje je pronaći osobu u blizini rodnog mesta. Ipak, pronaći pravu osobu nije nimalo jednostavno.

Veliki broj ljudi, vođen materijalističkim načinom života, veruje da može da  kupi
zaštitu i da će magija nestati. To je ključna greška! Magija i astralni svetovi ne deluju po logici ljudskog uma i zbog toga se upravo dešava suprotno – oni se bore protiv magije, ali se u stvari, magija igra sa njima. Na taj načini samo prizivaju dodatnu kletvu na sebe, a da toga nisu ni svesni. Crna magija deluje putem misli, nesvesne evokacije i vere.

Kako se onda čovek može rešiti crne magije?
Postoje koraci delovanja i skidanja magije. Prvo, magija deluje podsvesno i ne može se skinuti, dok se ne osvesti. Postoje slučajevi gde crna magija deluje preko ega, od vrha.
To može postati psihopatologija uma, astralno gledano, asimilacija demona, što na kraju i jeste konačni cilj onoga ko radi vradžbinu.
Međutim, ukoliko se magija osvesti na vreme i spoji formula punog delovanja, dolazi do vrha ledene gore, odnosno do glavne borbe. U toj situaciji osoba mora moćno verovati u magiju jer po pravilu magija se ne može skinuti dok se ne zaključi formula – vrata + ključ.

Rituali za skidanje crne magije

Prilikom analize, kada se ustanovi da je osoba pod uticajem crne magije, nikada se ne sme imenovati lice koje joj je napravlo magiju jer to izaziva kontra efekat. Prilikom oslobađanja osobe od zlih namera vrač koji skida magiju sprovodi sledeće rituale:

1. Štiti žrtvu na astralnom planu, tj. raportira osobu prema svojim zaštitničkim
duhovima,
2. Preuzima “demona” preko astralnog kanala na sebe i svoje duhove zaštitnike,
3. Raspetljava magijski čvor,
4. Pročišćava negativnu astralnu energiju, zatvara astralna vrata,
5. Ex komunicira osobu, pošto osoba koja je prošla tretman čišćenja, nema više potrebe za kontakt sa astralnim svetovima,
6. Zaključuje rituale – između vrača i osobe koja se nalazi pod crnom magijom mora
postojati astralna struja poverenja, a to ne znači prijateljstvo u ljudskom smislu, već
duhovna otvorenost. Sa druge strane, mora postojati jedna vrsta bliskosti duhovnih bića sa strane jednog i drugog, pošto se u krajnjoj liniji, magija uvek skida u višem svetu.
Ukoliko magija nije dostigla krug zatvaranja, tada je ugušena u podsvesti i teško ju je izvući na površinu i poništiti. Borba za skidanje magije je borba za budućnost i srećan život, te zahteva aktivnu ulogu svih aktera.

Besplatno skidanje Crne magije

Postoji matrica koja ima 32+1 element. To je sveobuhvatna kombinacija univerzuma,
prema drvetu života. Ljudi se astrološki dele prema znakovima zodijaka, koji proizlaze iz četiri osnovna elementa: zemlje, vode, vatre, vazduha. Svaki čovek je različit, ima svoju natalnu, tj. astrološku kartu, iz koje se vidi delovanje astralnih i demonskih sila.
S tim u vezi, trajanje skidanja uroka zavisi od stanja u kome se osoba nalazi. Najbolje je početi sa ritualima što je pre moguće, čim se pojave ili se posumnja na prve simptome.
Oni se mogu javiti na početku, ali mogu biti i prikriveni neko vreme i taj proces se naziva crna magija sa zadrškom. Najbitnija stvar je da osoba kojoj je nešto uvračano shvati da ima problem i da joj je potrebna trajna zastita.

Kome se obratiti za skidanje crne magije?

U moru ljudi koji tvrde da znaju kako funkcioniše crna magija i da poseduju veštine skidanje uroka, zaista je veoma teško pronaći pravu osobu i ljudi se pitaju kome se obratiti za pomoć? Odgovor na ovo pitanje je da morate biti veoma obazrivi.  Kada tražite osobu kojoj ćete se obratiti za pomoć proverite najpre njene
rezultate. Govoreći o rezultatima, brojna su svedočenja o uspešnosti sprovođenja rituala za skidanje crne magije koje izvode naši vidovnjaci, koji je zahvaljujući svom višegodišnjem iskustvu i posvećenosti proglašen jednim od najboljih belih magova u čitavoj Evropi.