Skidanje crne magije hodža

Hodže su sveštena lica i često predvodnici Islamske verske zajednice, ekvivalent hodži u hrišćanstvu je sveštenik. Hrišćanima je najčešće teško da razaznaju razliku između hodže i derviša, stoga se moramo podsetiti – da su hodže sveštenici, a derviši nešto slično hrišćanskim monasima.

Hodže se bave duhovnim pitanjima i duhovnim problemima naroda koji dolazi kod njih. Često su izuzetno dobri poznavaoci Kurana, ali i nafake ili sudbine čovekove. Čovekov život odvija se po volji Boga ili Alaha, zato nam je često čudan i nepoznat – Stoga valja uvek uz sebe imati verskog zastupnika u vidu hodže koji bi mogao da nam rastumači neki duhovni problem i pomogne u životnim kretanjima.

Sa druge strane hodže mogu biti i dobri saveznici u borbi protiv zla, koje je čini se sve prisutnije u narodu i u ovom našem ludom vremenu. Sa te strane, dobar hodža može biti dobar savetnik, a vidoviti hodža još bolji – jer će vam svojim znanjem i svojim veštinama pomoći da se od zla odbranite ili da se od zla izbavite.

Sihir i crna magija

Crna magija je kod muslimana zabranjena disciplina. Sam Kuran nalaže da se time ne smemo baviti, međutim ljudi ne bi bili ljudi da su bezgrešni. Kod muslimana takođe postoje oni koji se bave ovom disciplinom, kao i kod hrišćana – međutim drugačije se nazivaju i drugačije praktikuju magiju za razliku od hrišćana.

Muslimani crnu magiju nazivaju sihir, a praktičare crne magije – sihirbazima. Dakle sihir je samo arapska reč za crnu magiju, međutim mnogi muslimani veruju i govore kako su to dve različite stvari i kako je sihir mnogo zlobniji i opasniji vid crne magije od one crne magije za koju znamo.

Zašto je to tako i zašto ljudi veruju da je sihir opasniji? Stvar je u tome što crna magija često ne podrazumeva prizivanja demona, nečistih sila i direktno šurovanje sa đavolom ili šejtanom. Crna magija se posmatra kao prirodna rušilička sila koja ima veze sa zlom, ali ne tako direktne i može se koristiti bez direktne veze sa đavolom iako je i tako vrlo štetna i opasna.

Dok je sihir nešto što je u direktnoj vezi sa šejtanom i džinima. Veruje se da se sihir može izvesti samo ako nateramo džini (zle duhove / demonska bića) da urade nešto u našu korist. Stoga je vera jedini način da se od njega odbranimo i uništimo ga. Zato se u slučaju sihira ili muslimanske crne magije spas može naći samo uz pomoć hodže ili derviša.

Saveti za skidanje crne magije hodža Bajre

Skidanje crne magije hodža vrši pre svega dobrim poznavanjem Kurana. Ovo znanje se koristi tako što hodža u Kuranu nađe pravu molitvu ili zakltevu i ritualno je zapisuje praveći od nje hodžin zapis. Hodžin zapis je vrlo moćna amajlija za zaštitu i skidanje sihira ili crne magije, posebno kada je napravi moćan vidovnjak poput hodže Bajre.

Zapis se na ovaj način ili uvezuje na neku tkaninu koja vam bude dostavljena ili se uvezuje u neki odevni predmet koji često nosite. Takođe ovaj zapis može biti ispisan i na parčetu papira. U krajnjem slučaju nije ni važno od čega je zapis ili kakav je zapis – važno je da je poruka na njemu jaka i da tera zle sile koje su se na čoveka koji ga nosi ustremile.

Postoje takođe rituali koji mogu isterati zle duhove, demone ili džini iz čoveka. Jedan od takvih rituala je mistični ritual zvan „daira“. Daira se po nekim izvorima obavlja tako što hodža nožem iscrta kružnicu oko svoje ose, klečeći na kolenima. Zatim ponavlja molitve i zaklteve iz Kurana i čeka dok se oko kružnice ne pojave džini, koje mogu doći tik do kruga, ali ne i u njega.

Potom im hodža postavlja pitanja o čoveku koga muče, dok ne dođe do onog džina koji je odgovoran za problem i ne naredi mu da ostavi čoveka na miru. Na samom kraju se ogleda snaga i magijska moć hodže, jer je po verovanju dairu lako sastvati, a teško rastaviti. Ukoliko hodža omane ili pogreši, džini ga mogu udaviti tokom rituala.

Moćne hodže vidovnjaci poput hodže Bajra samim svojim magijskim statusom mogu eliminisati džini i narediti im da odu iz čoveka ili da prestanu da ga muče. Ovako nešto može da uradi samo neko ko se godinama bavi magijom i skidanjem sihira. Neko sa takvim moćima, može oterati džini i na daljinu koristeći se samo telefonom kao sredstvom komunikacije sa žrtvom crne magije ili sihira.