Sihiri simptomi

Sihiri

Sihiri ili kako se još nazivaju sihiri ili sehari su jedan od najgorih oblika crne magije i vezani su za islamsu veru. Sihiri predstavljaju direktnu vezu između šejtana i osobe koja pravi sihire – Sihirbaza

Oni oni koji su osetili na sebi učinak ove veoma jake sile kažu da joj je se veoma teško odupreti. Obuzima dušu i telo i deluje tako da šejtan obuzima celo biće i njime upravlja, nanosi mu nezamisliva zla i nesreće koje su namenjene od strane osobe koja je sihir postavila (sihirbaz).

Na sihire niko nije otporan ni imun. Njih najčšće prave muslimanski sveštenici – Hodze. Sihir se postavlja unutar kuće, ili na samom prilazu. Namena može biti da razdvoji supružnike, porodicu, prijatelje ili da donese bilo koji drugi vid bola i patnje, pa i fizički. Osim toga, Sihir se može postaviti i preko dela odeće, kože ili kose osobe kojoj se pravi. Neke od vrsta sihira su: sihir neplodnosti, sihir ljubavi, sihir bolesti, sihir privičanja, sihir nemarnosti, sihir ludosti, sihir odgađanja uidbe itd.