Sihiri simptomi

Sihiri

Sihiri ili kako se još nazivaju sihri ili sehari su jedan od najgorih oblika crne magije i
vezani su za islamsku veru. Sihiri predstavljaju direktnu vezu izmedju Šejtana i osobe
koja pravi sihire – Sihirbaza.
Oni oni koji su osetili na sebi učinak ove veoma jake sile kažu da joj je se veoma teško
odupreti. Obuzima dušu i telo i deluje tako da šejtan obuzima celo biće i njime
upravlja, nanoseći mu nezamisliva zla i nesreće koje su namenjene od strane osobe koja
je sihir postavila (sihirbaz).

Na sihire niko nije otporan ni imun. Njih najčešće prave muslimanski sveštenici – Hodže.
Sihir se postavlja unutar kuće, ili na samom prilazu. Namena može biti da razdvoji
supružnike, porodicu, prijatelje ili da donese bilo koji drugi vid bola i patnje, pa i fizički.
Osim toga, Sihir se može postaviti i preko dela odeće, kože ili kose osobe kojoj se pravi.
Neke od vrsta sihira su: sihir neplodnosti, sihir ljubavi, sihir bolesti, sihir priviđanja, sihir
nemarnosti, sihir ludosti, sihir odgađanja ženidbe itd.

Izadji