Predmeti protiv uroka

Urok je za veći broj ljudi danas, nešto što ne izaziva puno pažnje. Veruje se da „urok“ kao i vradžbine, gatanje ili magijsko delovanje, pripada nekim prošlim vremenima, folkloru, običajima ili nečemu što je nerealno. Današnji čovek preterano racionalno posmatra stvarnost i sve ono što ne vidi smatra lažnim, nepostojećim i zaludnim verovanjem neukog naroda. Međutim i današnji čovek, odnosno savremeni čovek izbegava neke stvari – iako se udaljio od verovanja u magiju, uroke pa i od vere same.

To možemo sagledati u bezbroj primera na koje možemo naići i u našoj okolini. Svi znamo nekoga ko je ateista, nekoga ko na primer ne veruje u magiju, ali praktikuje neki oblik budizma poput meditacije, pali mirišljave štapiće kako bi se umirio i smanjio stres. Nekoga ko na primer ne veruje u uroke i lošu sreću, ali izbegava da prođe ispod merdevina, poseduje neke amajlije, izbegava to da mu crna mačka pređe put, izbegava da radi išta što ima veze sa brojem 13. Neki od njih će to odrediti samo kao sujevrje, gadnu naviku koja je posledica odrastanja u okolini u kojoj se u takve stvari veruje. No, da li uroci ili uopšte magija postoje, to ostavljamo vama da prosudite, jer ste sigurno doživeli neke stvari koje su neobjašnjive, čudne i fascinantne – a nećete ih pripisati slučajnosti, kao i mi.

Šta je urok?

Urok je pre svega duhovna pojava, manifestuje se kao smetnja normalnom životnom funkcionisanju. Urok se kao pojava može donekle i racionalno objasniti. Svaka osoba poseduje energiju, kada je osoba na primer zavidna zbog nečega što poseduje druga osoba ta energija koju zavidna osoba poseduje postaje negativna. Kod nekih osoba negativna energija ostaje u njima i muči ih. Dok kod drugih osoba koji imaju snažniju volju – negativna energija, kao uostalom i pozitivna može biti emitovana i preusmerena na osobu kojoj ta osoba želi da naudi.

Zbog toga se veruje da urok ne mora biti proizvod crne magije i svesnog magijskog delovanja, već da pokretač uroka može biti neka negativna emocija poput zavisti, besa ili ljubomore. Zato se kaže da je neko urokljiv ili da ima urokljive oči, međutim to nužno ne mora da znači da taj neko praktikuje crnu magiju.

Crna magija i urok

Urok može biti i produkt crne magije, odnosno svesnog korišćenja magije u negativne svrhe. Ljudi koji su žrtve ovakvog uroka, uglavnom imaju i fizičke i mentalne naznake uroka, poput grudobolje, bolova u glavi, čestih i čudnih noćnih mora i čudnih situacija u koje upadaju. Crna magija se vrši uglavnom nizom ritualnih radnji koji prouzrokuju negativne posledice, kako za onog ko je žrtva, tako i za onog ko se njom koristi.

Praktikuje se uglavnom uz korišćenje određenih premeta koji se posle rituala postavljaju na određena mesta koja su u blizini žrtve. Zato se savetuje da ako mislite da ste žrtva crne magije, prečešljate malo stvari po kući. Uverite se sigurno u to da li vam nešto od ličnih stvari fali, poput nestale odeće ili nekih drugih predmeta (crna magija se upravo preko ovih stvari i sprovodi). Takođe podrudite se da se setite da li ste našli nešto čudno u vašoj okolini u poslednje vreme. To može biti parče neke uvezane tkanine, papirići ili kamenje čudnog oblika, a ako su u pitanju neki ozbiljniji crno magijski rituali, osoba bi mogla naći životinjske žrtve ili delove životinja u svom okruženju.

Kako se zaštititi od uroka?

Urok se može izazvati crnom magijom i to uz pomoć određenih predmeta – isti je slučaj i sa odbranom od crne magije, od koje se možemo odbraniti takođe koristeći određene predmete.

Predmeti koje ćemo vam navesti u sledećem delu teksta mogu vas zaštititi od uroka koji je produkt crne magije ili nemagijskog delovanja.

1. Tamjan – tamjan je mirisna smola koja se koristi u najvećem broju hrišćanskih rituala. Pored toga što ima meditativno dejstvo zbog jakog i prijatnog mirisa, tamjan kao sakralni element ima i moćno ritualno svojstvo u odbrani od zlih sila, crne magije i uroka.

2. Krst – kod katolika postoji praksa da se krst kao simbol drži i na zidu, dok je kod pravoslavaca on češće simbol kojeg nosimo u vidu ogrlice ili brojanica. On može biti jako značajan kao predmet za odbranu od uroka i uopšte zlih sila, jer je simbol koji je direktno simboliše Boga.

3. Sveta voda – sveta vodica je nešto što se dobija putem hrišćanskih obreda, obična voda biva osveštana te postaje sveta. Ovo može biti snažan predmet za odbranu od uroka i zlih sila.

4. Brojanice – kod pravoslavaca ali i kod pripadnika svih religija, brojanica je poput amajlije, koristi se u molitvi ali može takođe biti jaka zaštita od nečistih sila.

5. Ikone – ikona vašeg sveca, zaštitnika vašeg doma – može takođe biti predmet koji će vas sačuvati od nečistih sila, posebno ako je ikona osveštana.

6. Srebro – veruje se da srebro može usmrtiti neka demonska bića poput vampira i vukodlaka, takve legende nisu izmišljotina jer srebro u magijskom svetu jeste materijal koji može pružiti veliku zaštitu od nečistih sila. Slično je i sa svežnjem belog luka kojeg naši stariji ljudi kače kod ulaznih vrata, ali i sa crvenim koncem koji se povezuje oko ruke beba ili dece kako bi ih štitile.

7. Sveća – sveće se takođe koriste u verskim ritualima, te tako i one mogu biti dobar saveznik i dobar predmet za odbranu od uroka i zla.

8. Svetlo – kao što je slučaj sa svećama, tako i bilo koji drugi izvor svetlosti poput lampe na primer može biti takođe dobar predmet koji će vam pomoći da se odbranite tame i uroka. Po nekima veruje se da je svaki izvor svetlosti zaštitnik od zla.

9. Amajlije – postoji veliki broj različitih amajlija koje vam mogu napraviti stručnjaci za magiju, a koje vas takođe mogu zaštititi od uticaja uroka ili crne magije. Amajlija je po verovanjima mnogih jako značajan predmet u odbrani od uroka.

10. So – mnogi praktičari magije veruju da so štiti od zlih sila. Veruje se da će čovek koji pospe so na ulazu svojih vrata i oko prozora u kući zaštititi sebe i svoje ukućane od uticaja zlih sila, uroka i crne magije.