Poznate hodže u Bosni

Živimo u regionu koji je multietnički, multikulturalni i multireligijski. Kolko god to na prečac izgledalo kao vruć usijan lonac, koji svakog časa može da pukne od pritiska – ne možemo osporiti svu lepotu ovakvog života. Istina jeste da se svađamo sa komšijama svako malo, međutim ovakav prostor iznedrio je mnoge velikane, kulturne i civilizacijske fenomene, ali i neosporno fascinante spojeve Istočnjačke i Zapadne magijske prakse.

U Srbiji je ovaj fenomen blizak hrišćanskoj tradiciji pravoslavnog misticizma i paganskih zaostavština u magiji prisutnih kod starih Slovena. Takav je slučaj i sa Hrvatskom, stim da je u Hrvatskoj veći broj katoličkog i Zapadnog uticaja. Međutim u Srbiji kada je reč o rubnim područjima bližim Bosni, imamo veliki broj muslimana pripadnika Islamske vere. Dok je u samoj Bosni sve izmešano, a opet odvojeno i zasebno.

Praksa muhamedanaca u magiji vrlo je interesanta, gotovo da je potpuno različita od one koju imamo kod hrišćana. Kod hrišćana magija i bavljenje magijom nije zabranjeno, ali se govori o njenom štetnom uticaju i osporava se njen validitet. Sveštenici kako pravoslavni, tako i katolički nemaju puno ni znanja ni razumevanja za magiju, uglavnom je osporavaju i imaju negativan stav prema njoj – posebno kada je u pitanju crna magija, što je naravno i dobro. Kod muhamedanaca sa druge strane, stvar je potpuno drugačija.

Islam je mnogo rigidniji po pitanju magije, pogotovo kada je reč o crnoj magiji ili sihiru. Muslimani, a naročito hodže veruju kako je svako ko se bavi magijom zapravo sluga šejtana i džinova, čak i kada uradi dobro delo – to ne znači da je dobar, već da mu je šejtan tako naredio.

U islamu jedino hodža ima pravo da se bavi magijom, jer je on izaslanik Alaha na zemlji. Hodža ne pravi crnu magiju, on je na strani dobra i ne meša se u posao sa šejtanom. Hodža po pravilu obično skida sihire, koje bi na nekoga bacili sihirbazi ili praktičari crne magije (crni magovi).

Međutim postoje i slučajevi u kojima se ispostavilo da su neke hodže radile sihir i koristili se crnom magijom, što ne bi trebalo da čine po svojoj dužnosti. U svakom slučaju postoje hodže koje svakako jesu moćni vidovnjaci i sa magijom hodža se nije šaliti, bila ona crna ili bela.

Kako hodže rade?

Većina hodža rituale skidanja sihira izvodi tako što pravi zapis o kojem ste sigurno već čuli mnogo. Zapisi predstavljaju jake molitve i reči koje hodža prepisuje iz Kurana na zapis. Ovi zapisi predstavljaju moćno magijsko sredstvo u borbi protiv sihira i sihirbaza. Može poslužiti i u vidu amajlije koju ćete držati potom pod jastuk ili ga nositi sa sobom da vas zaštiti od sihira i njegovog delovanja, da ga neutrališe i odbije od vas.

Kakvo je dejstvo sihira?

Sihir je suštinski kao i crna magija, predstavlja samo muslimansku reč za sličnu stvar. Međutim po tvrdnjama mnogih muslimana, sihir može biti i gori od crne magije. Izvodi se slično kao i crna magija, uglavnom se upotrebljavaju predmeti koji se ukradu osobi kojoj se želi naneti zlo. Takođe može se desiti da se uzimaju i dlake ili nokti osobe kojoj se želi nauditi – puno muslimanki zapravo baš zbog toga ne pušta nepoznate ljude u svoje kupatilo.

Sihir je izuzetno destruktivna magija, veruje se da može uništiti nečiji živt, nečiju karijeru, porodocu i sreću. Veruje se takođe da izuzetno moćni sihirbazi sa ovim vidom magije mogu čak oduzeti život nekoj osobi.

Poznate hodže u Bosni

Teško je reći ko su poznate hodže u Bosni po pitanju skidanja sihira. Ova disciplina bavljenja magijom nije naročito popularna, priznata i korišćena od strane islamske zajednice jer je se ljudi dosta i plaše. Međutim ljudi kada imaju problem sa sihirom uglavnom traže pomoć gde god da stignu.

Postoje neke poznatije hodže kao što je na primer hodža Bajro koji se skidanjem sihira bavi već duži niz godina i ima veliko iskustvo u tome, pored toga šo ima i religijsku praksu. Hodža Ibrahim takođe više godina pomaže u borbi protiv sihira onima koji mu se obrate. Međutim ima i vidovnjaka koji vam mogu pomoći u ovoj borbi poput vidovite Džamile, vidovitog Sotira i drugih koji u Bosni žive i pomažu ljudima već duži niz godina.