Kako vratiti muža magijom

ŠTA JE POSLOVNA MAGIJA

Milite da je vaše poslovanje postalo žrtva crne magije?

Počeli ste da sumnjate da su česte blokade i gubici u radu produkt poslovne crne magije upućene od strane konkurenta?

Uzaludno kroz krv i znoj pokušavate da spasete biznis ali se sve bez obzira na trud okreće ka gorem?

Pitate se koliko ste vremena i novca potrošili uzaludno?

Ovde nudimo neku od mogućih rešenja za vas!

Baš kao što čovekov organizam čine sistemi organa, tako i kompanije i firme funkcionišu, struktuirano poput jednog organizma, sa raznim događanjima, aktivnostima i ljudima, sve do najsitnije ćelije. Spram toga, kompanija kao jedna celina veoma je izložena magijskim udarima, zbog same energije novca koja je i više nego aktuelna energija današnjeg sveta. Poput energije koja stalno kruži, novac takođe kruži i njegovi tokovi se mogu preusmeriti ili blokirati da ode na neku drugu stranu ili da se slije u tuđe dzepove. Govoreći o poslovnim blokadama moramo shvatiti da su to teše energije, a baš zato što je novac energija, raspad kreće sistemski, prvo kao par nepotpisanih ugovora, zatim dolaze razni deficiti, smanjenja plata, otkati itd…

Šta li uzrokuje blokadu?

 

šta li to smanjuje energiju protoka novca? U mnogo slučajeva ispostavi se da konkurentske firme plaćaju magovima da magijskim putevima skrenu ili saseku energije dotoka novca. Jednostavno rečeno, direktor/vlasnik firme bude obuzet negativnim vibracijama koje sistemski prenosi na sve ostale delove i tako se polako tone u propast. Poslovnom magijom je lako napraviti energetske blokade u tokovima novca i na taj način uništavati firme, raspadi dogovora i partnerstava, gubitci klijenata i mnogo drugih nedača. Moguće je da kompanija bankrotira i propadne u roku od 2-3 dana ukoliko je iskusno bačena snažna i destruktivna poslovna magija na žrtvu.

Motivi i ovde mogu biti šarenoliki, prvo od čiste ljubomore prema nečijem mukotrpnom radu, pa sve do konkurentskih poteza na koji su sve spremni da Vas izbace iz igre.

Problem se rešava tako što se nad vlasnikom i kompanijom vrši detekcija energetskih i tamnih blokada, kako bi se uspostavio tok blagostanja i pozitivnih energija koje otvaraju energetske tokove novca da ga bude još1 više. Na uradu mogu biti i najmanje radnje, preko agencija pa sve do velikih korporacija, ali najbitnije je izvršiti dijagnozu na vreme i otkriti ukoliko postoji problem sa energijama na finansijskom nivou.