Najgora crna magija

Kada kažemo da je nešto najgore, uglavnom želimo da nagovestimo da nema ničega što je gore od toga. Međutim kao što je to slučaj sa lepim, tako je slučaj i sa ružnim stvarima u našim životima, te možemo reći da je ono najgore često subjektivno.

Kako je to naš narod sam fino sročio u staroj izreci „svakom je svoja muka najveća“, a taj slučaj važi i sa magijom posebno kada je u pitanju crna magija. Crna magija sama po sebi jeste širi pojam i predstavlja niz disciplina i znanja koja se koriste u zle ili maliciozne svrhe. Dakle ona se bazira na negativnoj energiji ili sili koja se ciljano usmerava ka žrtvi.

Međutim vratimo se onom pitanju sa početka, koja je najgora crna magija?

Da li su prokletstva, uroci i kletve najgora crna magija?

Svuda važi jedno često i uvrženo mišljenje da su na primer crna ljubavna magija, prokletstva, uroci i kletve nešto drugo i sasvim drugačije od crne magije.

Istina je naravno posve drugačija, jer ovo su samo zapravo discipline, dakle ista stvar drugog pakovanja, koja se takođe može klasifikovati kao crna magija. Dakle nisu u pitanju magijske prakse koje su jače ili slabije od crne magije jer one jesu crna magija i isto se izvode kao gotovo svi crnomagijski rituali.

Razlika ovih podeljenih disciplina samo je u tome što varira njihov stepen ili bolje reći intenzitet delovanja. Na primer prokletstvo je nešto što može da se baci na čitavu porodicu i ta čitava porodica generacijama može imati problema sa tim prokletstvom. Ovo su naravno izuzetno zahtevni magijski procesi i neophodno je da ih izvrši neko ko je jako vešt u crnoj magiji i to naravno ne može svako.

Kletve sa druge strane mogu biti ograničenog vremenskog trajanja kao i uroci. Međutim svojim delovanjem one mogu pogoditi čak i širu zajednicu kao što je na primer porodica žrtve. Ne iz razloga direktnog delovanje crne magije, već iz prostog razloga što će promeniti osobu na koju je magija bačena. Promeniće je naravno na loše ili gore, dakle ta osoba može postati užasna i zla, te će sama uticati na loše događaje u porodicu i tako je oštetiti.Slično je i sa urocima, dakle i oni se ograničavaju na jednu osobu kojoj se želi nauditi.

Kletve i uroci mogu trajati isto onoliko dugo koliko je jak intenzitet magije a to zavisi najviše od veštine onoga koji kune, proklinje ili baca kletvu ili urok. Stoga ovi magijski oblici po svom delovanju takođe mogu biti shvaćeni kao najgora crna magija.

Međutim kada kažemo najgora, mi često mislimo na nešto direktno, dakle najgora je ona koja nešto radi ili nešto uništava u životu čoveka. U tom slučaju možemo da kažemo da postoji dva do tri najgora vida crne magije. To je ona crna magija koja je usmerena da ubije ili onesposobi žrtvu kroz impotenciju ili nedostatak ljubavi i slično. Počnimo od crne magije za smrt.

Crna magija za smrt je najgora crna magija

Crna magija za smrt izvodi se u poprilično jezivim i izrazito mračnim ritualima. S obzirom da je ovo jedan od najgorih oblika crne magije, samo izvođenje je već dovoljno strašno. Ova magija počiva uglavnom na kontaktiranju sa onostranim ili zlim silama, duhovima i demonima kako bi se postigla smrt žrtve.

Upravo iz razloga što je neophodan kontakt sa zlim entitetima ovo predstavlja jedan od najtežih oblika magijske prakse i u većini slučajeva ne urađa nikakvim plodom. Međutim postoji verovanje da čak i ako uspe, može biti kontraproduktivno po osobu koja je to izvela, uradila i uopšte želela.

Kontakt sa mračnim silama u zle svrhe može biti poguban po one koji kontaktiraju isto kao i za njihove žrtve. Zlo je neukrotiva sila kao i dobro, ne može mu se naređivati niti se postaviti iznad njega, te su ovakve stvari u svakom slučaju nepreporučljive i ne bi ih preporučivali čak ni oni koji se bave crnom magijom, ako imaju imalo svesti o tome šta to njima može da donese.

Po velikom broju verovanja ovakva magija se izvodi uglavnom uz životinjske žrtve, ljudsku krv kao žrtvu i mnoge druge bizarnosti koje podrazumevaju odobravanje zlih sila i njihovo mamljenje da učine nešto za nekoga.

Iako je reč o jako kompleksnoj magijskoj disciplini, ovakav oblik crne magije nije nemoguće skinuti ili odstraniti sa sebe. Ukoliko se obratite nekome ko se više razume u ove fenomene, rešenje je moguće i u krajnjem slučaju nužno.

Zaštita od ove magije najčešće podrazumeva amajlije koje možete dobiti ili uzeti od nekoga ko ih izrađuje upravo za ove potrebe. Ukoliko nosite amajliju sa sobom ili je posedujete u bilo kom obliku, mala je verovatnoća da ćete imati bilo kakav problem sa ovim vidom magije. Međutim uvek treba obraćati pažnju na to da neko ne koristi vaše predmete ili da ne uzme nešto od vas, kako bi bacio ovakvu kletvu. Stoga obratite dobro pažnju na to ko vam ulazi u kuću i da li vam nešto nedostaje.

Erotska crna magija

U verovanjima istočne Srbije, posebno na području vlaške zajednice, postoji duboko ukorenjeno verovanje u crnu magiju, naročito onu koja se vezuje za erotske motive. Ova forma magije, poznata po svojim posebnim karakteristikama, ima poguban uticaj na živote mnogih ljudi u ovom delu zemlje. Mlade žene često postaju žrtve, optužene od strane svojih muževa ili ljubavnika da su ih vezale magijom i time izazvale njihovu polnu nemoć.

Posledice ovih magijskih praksi su ozbiljne, a najviše trpe žene koje su optužene za „vezivanje“ muškaraca, što rezultira delimičnom ili potpunom impotencijom kod muškaraca koji su žrtve ove magije. Magijska intervencija se često sprovodi uz pomoć vračara, a njen cilj je da osobe ostanu potentne samo u prisustvu one koja ih je „vezala“. Suprotno, nemoć se ispoljava u kontaktu s drugim osobama. Sve dok osoba koja je vezana ne pribegne rešenju ili skidanju ove magije sa sebe, ovo magijsko „vezivanje“ može se zadržati.

Različiti su motivi za primenu „vezivanja“, kako istraživači ukazuju. Na primer, žene koje žele da ih partner ne vara, vezuju svoje partnere za sebe. Magijske procedure se često izvode korišćenjem magičnih reči, čarki ili bajalica, ali i predmeta poput konaca, igala, biljaka, ljudske krvi i drugih elemenata koji poseduju određenu moć. Neparni brojevi poput 3, 7 i 9, kao i boje crvena i crna, često igraju ključnu ulogu u ritualima vezivanja koji se smatra jednim od najgorih oblika crne magije.

Istraživači su došli do zaključka da „vezane“ osobe ispoljavaju seksualne inhibicije i da uzroci mogu biti raznovrsni, uključujući nervne smetnje i zdravstvene probleme poput dijabetesa. „Vezivanje“ se često primenjuje u situacijama gde su žene neuspešne u društvenom smislu, kao i kod onih koje su napuštene od strane svojih partnera.

Sujeverne žene često potraže pomoć od vračara kako bi „vezale“ svoje partnere ili se osvetile zbog neverstva. Praktično izvođenje ovog čina može biti izuzetno suptilno. Na primer, žene se koriste iglom koju partner ne primeti tokom intimnog odnosa. „Vezane“ osobe često trpe seksualnu nemoć, a postoji verovanje da se ovakva magija može poništiti samo kroz „razvezivanje“ ili skidanje te magije.

Ova verovanja su duboko ukorenjena u kulturi istočne Srbije, a mnoge žene putuju na velike udaljenosti kako bi pronašle pomoć kod vračara. Ovo je jedan od najgorih oblika magije upravo iz razloga što sprečava čoveka da ima seksualni užitak, a na posletku može bitno uticati i na kvalitet njegovog života. Dakle u pitanju je vrlo surov način da se žena osveti muškarcu posredstvom najgore crne magije.

Na kraju zaključimo sa tim da je rešenje uvek moguće bez obzira na sve potencijalne opasnosti, naravno ukoliko se vi obratite za pomoć ako predosetite ili osećate da imate problem sa crnom magijom.