Najbolji vidovnjaci u Hrvatskoj

Balkan i ceo naš region vekovima je plodno tle za mnogo toga. Mnogi intelektualci i mislioci bili su stava da je to upravo zbog velikih kulturoloških, pa možemo slobodno reći i civilizacijskih razlika malih naroda na relativno malom prostoru. Takvo okruženje izrodilo je mnoge čudne fenomene, a sudari različitosti stvorili su prostor za različite prisutpe čak i u ezoteriji i vidovnjaštvu.

Magija kao svetski i globalni fenomen, nije nešto što je karakteristično samo za naš prostor – magija je univerzalna sila, koja funkcioniše svuda u svetu, samo su različiti pristupi korišćenju magije. Pod pristupima mislimo na magijske rituale i obrede, koji načelno uzrokuju magijsko delovanje – bilo ono pozitivno ili negativno. Mnogi ezoteričari ne podržavaju popularnu podelu magije na crnu i belu, za sve njih magija je jedna te ista, samo se razlikuje želja i namera pojedinca.

Odnosno ako pojedinac želi dobro sebi i drugima, a koristi magiju da bi to postigao to nije popularno rečeno „bela magija“, već samo pozitivni i bolji način korišćenja magije. Ako je pojedinac zainteresovan za suprotnost, odnosno to da naudi nekome, naudiće pre svega sebi jer popularna „crna magija“ ne štedi ni one koji je žele sprovesti.

Magija kao nešto apstraktno mora biti u potpunosti objašnjena pojedincu koji želi njome da se okoristi. To je upravo i cilj ovog teksta, a često pitanje ljudi koji se interesuju za pomoć je to kako da dođu do vidovnjaka i ko su uopšte vidovnjaci i kakva je njihova veza sa magijom?

Najbolji vidovnjaci u Hrvatskoj

Vidovnjaci su kako smo već mnogo puta istakli ljudi od krvi i mesa, samo za razliku od nas imaju malko drugačije i specifičnije sposobnosti. Vidoviti ljudi po pravilu mogu da predvide daleku, ali najčešće bližu budućnost osobe koja želi da im to otkriju. Takođe po nekom nepisanom pravilu vidovnjaci kada spoznaju znanja i veštine magije, mogu postati mnogo bolji u korišćenju svog dara.

Magija koju smo pominjali na početku je nešto što pre svega može da se nauči i za razliku od vidovnjaštva nije određena samo za odabrane. Međutim kombinacijom dara vidovitosti i veštine poput magije, vidovnjak može postati mnogo uspešniji u pomaganju drugima. Vidovitost tako za mnoge predstavlja jednu vrstu prirodne predodređenosti za bavljenje magijom i vrlo je cenjena sposobnost kod mnogih praktičara magije. Zato što vidovitost u sadejstvu sa magijom otvara mogućnost stupanja u kontakt sa magijskim entitetima (kako dobrim, tako i zlim), kontrolu i znanje o mnogim magijskim radnjama i ritualima ili bolje rečeno potpuni magijski razvitak osobe. Zato je dobro raditi samo sa onim vidovnjacima koji su pritom i veliki poznavaoci magije.

Takvih vidovnjaka nema puno, a nažalost većina tih vidovnjaka i ne želi preveliki publicitet i popularnost. Trude se da pomognu koliko mogu, ali bez preteranog znanja velikog broja ljudi. Zato je često i teško reći ko je najbolji, poznavanje magije i vidovnjaštvo nije trka pa da je evidentno ko je brži i bolji. To je nešto sasvim drugo i potpuno drugačije od svega što nam je poznato, jedan vidovnjak će na primer biti savršen za neki konkretan problem – dok drugi možda neće znati ni kako da mu pristupi.

Međutim ima onih vidovnjaka u Hrvatskoj koji su poznati i priznati. Jedan od vidovnjaka čije se ime često sreće u javnosti je čuveni Mevludin. Nazivali su ga Balkanskim Nostradamusom, po pričama koje o njemu kruže predvideo je smrt Lejdi D., veliku nesreću u Americi 11. septembra i dolazak prvog afroamerikanca na čelo SAD – a Baraka Obame. Živi i radi u Hrvatskoj i jedan je od najcenjenijih vidovnjaka u svojoj zemlji.

Takođe su čuvene i žene vidovnjakinje poput Iris, koja se godinama bavi vidovnjaštvom i pomaže ljudima u njihovim problemima. Među najpoznatijima i najboljima su svakako i Mirela, Olga, Nera i vidovita Vesna. Naravno ima i onih vidovnjaka za koje nista čuli, međutim ne treba imati predrasude da je neko ko nije popularan i poznat, automatski neko ko ne radi dobro. Kada je reč o vidovnjacima, možete naići na one najbolje upravo kad je reč o nepoznatima.