NAJBOLJI VIDOVNJACI ISKUSTVA

Ko su Najbolji vidovnjaci?

Šta to vidovnjaka čini dobrim? Verovatno se pitate da li je ovakav tekst dobro početi sa pitanjem koje ste Vi verovatno postavili pre nego što ste počeli da ga čitate. Odgovor na ovo pitanje je kompleksan i pokušaćemo da ga izvedemo kroz različite činjenice, na što objektivniji način. Ali ipak svako od nas je individua i ima svoju polaznu tačku gledišta iz koje promatra stvari, ali postoji i određeno merilo vrednosti koje može biti opšta tačka u promatranju stvari. Šta to čini vidovnjaka ‘’dobrim’’? Najpre njegove sposobnosti zbog kojih se i naziva ‘’vidovnjakom’’, odnosno priroda njegovog dara koji koristi kako bi činio ispravna dela, tako i njegova iskustva uradu sa odredjenim problemom.

Sposobnosti najboljih vidovnjaka 

Pored dara vidovitosti, ekstrasens sposobnosti, medijumskih sposobnosti (razgovor sa dušama umrlih) i mnogih drugih darova poput onih za pomaganje pri skidanju crne magije i privlačenja ljubavi i izrađivanja mnogih vidova zaštita… Dakle vidovitost je jedan od prvih darova zbog koje i zovemo vidovnjake vidovnjacima; viđenje budućnosti i stvari koje ona nosi. Ovaj dar može da se manifestuje na mnogo različitih načina kod onog ko ga poseduje, a kada je vidovnjak dobar i ima iskustva, to znači da je on relativno savladao svoj dar da može da ga upotrebljava kako bi pomagao drugima. Sposobnosti medijuma su na neki način jasnije, ovaj dar osobi omogućava da kontaktira sa svetom duhova na određenom nivou i talasnoj dužini. Medijumi su takođe podeljeni na one koji svoj dar iskusnije koriste pa ćete na primer na seansama kod dobrog medijuma primetiti da se oko njega ponekad izdiže nekakva bela svetlost ili čak neka vrsta pene (ektoplazma) koja može čak i da poprimi lik osobe sa kojom medijum stupa u kontakt i ovakve stvari su beležene kroz istoriju.

Dar najboljih vidovnjaka

Dobar vidovnjak treba da poseduje dar od Boga pomoću kog može da prepoznaje sve oblike crne magije i negativne energije, a nekad ako se zadesi da poseduje više ovakvih sposobnosti, može sa većom sigurnošću da pristupi Vašem problemu i da ga reši sa lakoćom ako je to moguće. Pored svih ‘’nadljudskih’’ sposobnosti čije korišćenje karakteriše dobrog vidovnjaka, treba da postoji i ljudski psihološki faktor – a to je da je i vidovnjak osoba sa problemima poput i nas samih i da treba da bude spreman da sasluša naše probleme i ako nisu iz magijskih sfera, i da da savet na koji način se može pristupiti tom problemu i kako ga rešiti.

Zaključak

Balkan je plodonosno mesto što se tiče vidovnjaka, proroka i vračara, preko onih vlaških, ciganskih pa preko onih ‘’modernih’’ poput vidovite Zorke, Kleopatre, Milana Tarota, Vesne Versaće i ostalih velikih imena. Sada kada smo razmotrili koji kvaliteti čine vidovnjaka najboljim, sada nam još samo ostaje da se lično opredelimo za rad sa jednim od njih, bio to najbolji vidovnjak ili neki za kog ne znamo, stvar prepuštamo u Vaše ruke!