Najbolji i najpoznatiji vidovnjaci u Srbiji

Mnogi ezoteričari, okultisti i generalno magijski praktičari savetuju to da svako od nas treba da ima svog vidovnjaka. Svest današnjeg čoveka ne podržava ovu potrebu, današnji čovek navikao je da potraži savet od nekoga ko se bavi magijom – tek kada dođe u neposredni ili živi kontakt sa magijom ili magijskim delovanjem. Ovakvo stanje duha u narodu takvo je već ozbiljan niz godina, čovek se udaljio od sebe, od prirode i od vere u bilo šta što ne vidi ili mu nije jasno. Sve što nam nije jasno, danas pokušavamo da zaobiđemo ili izbegnemo sve do onog trenutka kada se moramo uhvatiti u koštac sa tim – pa makar to bila i magija.

Međutim u manjim mestima, ne samo kod nas nego i u celom svetu postoji ta veza čoveka sa prirodnim i onostranim. U pojedinim krajevima, kako kod nas tako i u celom svetu postoji poštovanje prema prirodi, verovanjima, običajima, vidovnjaštvu i magiji kao sastavnom delu naših života – koji nam je neophodan.

Zašto kažemo reč neophodan? Pa svako od nas jeste kao živ čovek, nosilac neke energije i svako od nas tu energiju može uoptrebiti svesno ili nesvesno na dobar ili loš način. Poznato vam je da većina uroka nisu produkt crne magije, nego nesvesne akumulacije negativne energije koju kanališemo ka drugima, te tako drugi zbog nas mogu propatiti. No, ne treba u potpunosti isključiti ni crnu magiju, koja jeste retka ali postoji i predstavlja svesnu upotrebu magijskih sredstava u mračne svrhe.

Mnogi od nas toga nisu svesni, mnogi od nas i ne vide procese magijskog delovanja u svetu koji nas okružuje. Nekada je svaka starija žena u selu znala po stvar ili dve o tome kako se zaštititi od nečega što je zlo ili negativno, dok je to danas retko i nešto je što vam neko neće ni reći da zna ili će se toga stideti. Ironično je što skoro svaki čovek koji odbija postojanje magije, koristi magijske predmete u borbi poput stresa ili uznemirenosti – nešto poput istočnjačkih metoda koje su sada popularne u vidu mirišljavih štapića ili malih kipova Bude i slično.

No, ljudi koji vide više od nas i znaju više od nas o ovom svetu magije i ezoterije žive stidljivo među nama i nazivamo ih vidovnjacima, vračarama ili magovima.

Ko su najbolji vidovnjaci?

Vidovitost je dar koji nema svako, najbolji vidovnjaci mogu da vide nečiju prošlost, sadašnjost ili bududućnost na sam dodir njihove ruke ili dela tela. Nekim moćnim i najboljim vidovnjacima čak ni dodir nije potreban kako bi im se pred očima izlistala celokupna vaša sudbina kao knjiga. Vidovnjaci vide ljudsku energiju u manifestaciji aure koju imamo oko nas kao i sva živa bića, na osnovu toga oni mogu da utvrde stanje vašeg tela i duha – te takođe da utvrde da li se bavite magijom crnom ili belom, koja će im se prikazati u vidu crnih mrlja oko vaše aure ako je u pitanju crna magija.

Najbolji vidovnjaci uglavnom imaju specifične i intuitivne poruke iz određenih izvora koje tumače ili im se javljaju u vidu proročkih snova ili vizija. Te vizije im otvaraju vrata ka razumevanju sudbina, budućnosti i prošlosti, ka razumevanju svih uticaja koji vrše pritisak na čoveka. Zato vidovnjaci mogu biti od velike pomoći za razvitak i poboljšanje čovekovog života.

Priznati i najpoznatiji vidovnjaci?

Teško je utvrditi ko su najbolji i najpoznatiji vidovnjaci jer neki od njih zapravo uopšte ne praktikuju magiju, već samo žele publicitet i pažnju javnosti. Veliki broj pravih i najboljih vidovnjaka u Srbiji pa i regionu, ne želi takvu vrstu medijske pažnje i živi povučenim životom. Za takve ljude uvek možete čuti tek kada vam neko kaže za njih, neko ko ima iskustvo sa njima. Međutim uvek ima nekih imena poput na primer Lava Geršmana i sličnih koji svakako zaslužuju vašu pažnju.

Najbolji vidovnjaci su oni koji će vam pomoći da prevaziđete problem, bio on mentalni ili emotivni ili problem duhovne ili magijske prirode, a da uz to nađete put ka samospoznaji. Da pronađete magiju u sebi, da otvorite svoju energiju ka pozitivnosti i postanete jedno sa energijom celog sveta.