Nagaz – Crna magija

Svet crne magije je za neke izrazito kompleksan, ali zasigurno je da se određene pojave i prakse crne magije mogu lako objasniti i to nažalost najčešće zbog toga što imaju široku upotrebu. Crna magija je skup veština i znanja posredstvom kojih se dolazi do željenih ciljeva.

Ovakvom magijom i praksom služe se ljudi iz sebičnih, zlih i sve ukupno negativnih razloga kako bi ostvarili svoje maliciozne ciljeve i zamisli. Nažalost u većini slučajeva žrtve budu dobri i pošteni ljudi, koji ni ne sanjaju šta ih je zapravo snašlo i šta im se događa.

Crna magija i nagaz

Crna magija je sve ono što ne podrazumevamo pod belom magijom. Stoga možemo reći da je bela magija korišćenje magije u pozitivne svrhe, dok je crna koršćenje magije u negativne svrhe. Međutim magija funkcioniše na specifičan način, i njena logika je ista i u slučaju bele i u slučaju crne magije.

Kod izvođenja magijskih rituala, beli ili crni mag komuniciraju sa višim entitetima ili sa određenim silama prirode i sveta oko nas. Ove sile su starije od nas i stare su koliko i vreme i prostor, te mogu uticati na našu stvarnost iako su nam često nepoznate, neznatne i nevidljive.

Sa takvim stvarima često običan čovek i ne dolazi u susret jer jednostavno ne obraća pažnju. Međutim medijumi, poput magova, vidovnjaka pa i vračara, mogu komunicirati sa ovim silama kroz stečeni dar ili znaje koje je neophodno da se sa takvim silama stupi u kontakt.

Veština onoga ko poziva neku silu da deluje u njegovu korist, na kraju često i zavisi od toga koliko će magijski efekat biti jak. Zato će na primer loš ili nevešt mag baciti čini koje nisu posebno jake, te će se u slučaju bele magije one morati ponavljati kako bi se neki pozitivan ishod održao. Slično je i sa crnom magijom, što nas dovodi do zaključka da svaka magija ima svoj intentzitet i stepen delovanja.

Upravo takva stvar i takav slučaj jeste sa „nagazom“. Nagaz je jedan od najdrevnijih i najprimarnijih oblika crne magije, a po mnogima predstavlja besmislenu stvar. No, stvarnost je često drugačije i često može sama po sebi da nas demantuje, jer nagazi mogu biti izuzetno ozbiljan problem.

Kratak istorijat nagaza

Nagaz kao magijska disciplina postoji verovatno koliko i sama magija, dakle verovatno oduvek. Predstavlja izrazito lak način da se nekome napakosti i njen intenzitet ili stepen delovanja nije naročito veliki. Međutim to je samo verovanje i sve zavisi od toga ko vam postavlja nagaz i kako vam ga postavlja.

On se sastoji od toga da neko podmetne nešto na šta bi neko trebao da nagazi da bi se ostvario magijski efekat. Naravno u ovom slučaju je to neka nesreća i slično, ali zbog svoje prirode i izloženosti na to ne mora stati baš taj kome je nagaz namenjen. Stoga se u velikom broju slučajeva dešava da ljudi stanu na tuđ nagaz ili kako to muslimani kažu „tuđi sihir“. Magija kao i sve na svetu deluje isto, po principu one stare narodne „nije kome je namenjeno, već kome je suđeno“, te onda ta osoba koja je stala na nagaz počinje da doživljava probleme.

Nagaz i vile

Treba napomenuti bitnu stvar, a to je da je nagaz nešto što su ranije najčešće povezivali sa vilama. Vile kao staro šumsko božanstvo nisu imale naročito negativan, ali ni naročito pozitivan karakter – dakle ljudi su ih se sa razlogom plašili. Nagaz se kao magijski fenomen vezuje prvenstveno za vilinsko kolo.

Davno se verovalo, a ponekde se i danas veruje da kad čovek nagazi na vilinsko kolo, nađe ga velika nesreća. Šta je uopšte vilinsko kolo? Ukoliko vam se ikada desilo da odete u neki predeo gde nema mnogo ljudi i ima puno zelenila, šuma i livada, sigurno ste primetili da negde postoje krugovi i tragovi u travi. Mnogi veruju da životinje utabaju travu na taj način i mahom se može reći da ima slučajeva iza kojih se kriju baš životinje.

Međutim, ponekad su ti krugovi u travi toliko pravilno ciklični da je jednostavno nemoguće povezati ih sa životinjama – naravno jer i nisu u pitanju životinje već vile. Upravo to jeste originalni i pravi nagaz u koji se ne sme ugaziti jer ćete onda rasrditi i bolje reći naljutiti vile.

No, šta su zapravo vile? Vile su bile deo našeg folklora i narodnog verovanja, one su dakle deo prirode i prirodnih sila u koje je narod verovao i koje se i danas ukazuju na različite načine, a naročito kroz magiju. Ukoliko ste stali na vilinski nagaz ili vilinsko kolo, onda morate umilostiviti vile nekim darovima kako bi ih odobrovoljili i kako bi vam se sreća vratila. To možete uraditi samo posredstvom nekog veštog maga, jer vile neće slušati svakoga.

Nagaz kao crna magija

Nagaz kao crna magija nije redak i predstavlja jedan od najčešćih oblika crne magije. Ova magija sastoji se, kako smo to već i objasnili, od podmetanja nečega na put žrtvi. Sastojci od kojih se ovakav oblik magije izvodi uključuje menstrualnu, životinjsku, puštenu krv, mrtvačku vodu, pa čak i spermu. Takođe može uključivati i predmete ali i životinjske kosti koje se nameštaju tako da neko na njih stane.

Kao što smo i naglasili, veliki problem sa ovim jeste to što često na ove stvari zgazi neko ni kriv ni dužan, pa dugo ima probleme i ne zanjući da oni imaju veze sa crnom magijom. Simptome nagaza možete primetiti kao i sa svakim oblikom crne magije, počeće se čudnim osećanjem tuge ili letargije. Potom se može pretvoriti u hroničan i nelogičan nedostatak sreće koji neprekidno traje i često može biti praćen užasnim snovima i nedostatkom sna.

Kako naći rešenje?

Rešenje ovog problema možete naći u amajlijama. Amajlije su drevni oblik magijskih predmeta koji mogu da vas zaštite od crne magije, ali i od nagaza ukoliko na njega stanete. Ovaj oblik magije štiti i može doneti sreću ukoliko je nemate.

Naravno zaštitna amajlija može biti i crven konac ili neki vama bitan predmet, ali najbolje amajlije koje možete naći jesu one koje se posebno izrađuju od strane stručnjaka za ova pitanja. Takođe bitno je ukoliko imate ovakav problem, da se javite nekome ko poznaje ovu materiju kako bi vam uklonio nagaz i crnu magiju ukoliko za to ima potrebe.