MRTVA KOKOŠKA MAGIJA

Crna Magija

U više navrata smo pisali o crnoj magiji i njenim lošim uticajima. U nekim slučajevima magija je toliko zlokobna da se njeno dejstvo odnosilo na smrt pojedinca ili nekog člana porodice. Korišćenje crne magije u takve svrhe je samo pokazatelj na kom stupnju razvoja i civilizacije se nalazi svest osoba koje su spremne da ovako nešto prirede nekoj osobi. Dakle takve osobe su u stanju da naprave apsolutni disbalans u kosmosu kako bi naudile nekoj osobi i to sve zbog sopstvene zlobe. Crna magija uvek ima svoju cenu koju svako ko je pravi na kraju debelo plati. Da još jednom ponovimo, crna magija je oblik magije koji kao krajnji ishod ima za cilj da nekome naudi ili načini nekakvu štetu. Čak i neki oblici ljubavne magije mogu da se svrstaju pod crnu zato što im proces ili ishod nisu u skladu sa harmonijom kosmosa.

Mrtva Kokoška Magija

Današnji oblik magije koji ćemo Vam predstaviti je jedan od najcrnjih – mrtva kokoška magija ili kada Vam neko baci glavu kokoške u dvorište ili je ostavi kod ulaznih vrata doma. Kao što je poznato, u magiji se koriste različite rekvizite i elementi pomoću kojih se manipuliše silama kosmosa kako bi se dostigao određeni cilj. Magija sa mrtvom kokoškom ima za ishod tri stvari a to su najčešće: 
-totalna propast nekog posla ili domaćinstva,
-rastavljanje brakova i porodica,
-smrt pojedinca.

Ovo su tri najučestalija razloga zašto neko baca magiju sa mrtvom kokoškom. Dakle namere ne mogu biti crnje. Kada je reč o efektima i dejstvima, najpre treba obratiti pažnju na samo mesto bacanja glave i da li ima nekih pratećih simbola ili rekvizita poreg kokoškine mrtve glave. Ukoliko ima, na primer neki krug ili pentagram iscrtan kredom ili još gore krvlju, ne treba mi minute čekati nego pozvati nekog od vidovnjaka koji mogu da Vam pomognu u ovom slučaju kako razorna magije ne bi uspela odmah da deluje.
Umesto zaključka mora da se napomene da se ovakve stvari dešavaju retko, ali isto tako da treba biti spreman kada se ovako nešto zadesi i da stvari ne treba prepuštati slučaju. Pokazatelj je jasan – ukoliko pronađete glavu mrtve kokoške u svom dvorištu ili spred doma, ne oklevajte nego spasite na vreme sebe, svoj posao i svoje bližnje pozivom prave osobe koja će zapravo moći da Vam pomogne.