MOĆNE BAJALICE

Šta su Moćne Bajalice?

Čovek se od davnina na ordeđene načine obraćao prirodi i božanskim silama. U najstarijim religijama koje je čovek praktikovao u nekim ritualima nailazimo na nešto poput bajalica. One su od pamtiveka bile deo rituala i one su predstavljale taj ključni deo gde se osoba obraća natprirodnom za pomoć pri ostvarenju nekog cilja. Dakle bajalice se mogu smatrati posrednikom u načelu da se neka misao sprovede u delo. Kroz ritmičko ponavljanje, mantranje i šaputanje na određenoj frekvenciji ove reči služe kao aktivator višim silama da utiču na prirodu i zakone fizike i sprovedu nečiju volju. Kao i kod maigje, sve je ‘’crno na belo’’predstavljeno – postoje one koje se koriste u dobre svrhe kao i one koje se upotrebljavaju da se nekome učini nešto loše. Loše su one koje narušavaju balans i funkcionisanje univerzuma i njegovih zakona.

Upotreba Bajalica

Naravno tu su i one dobre koje se koriste izvorima dobrote i pozitivne energije u nama kako bi se na primer privukla ljubav, oteralo zlo ili skinula negativna energija.

Dakle upotreba bajalica kroz ljudsku istoriju ima širok spektar, i prožima se kroz različite kulture. Kako je vreme odmicalo, one su iz religija dobile i svoju ‘’svetovnu’’ formu, ili se jednostavno odvojile od korišćenja isključivo u religijskim obredima i ritualima. Kroz različite medijume, šamane, vračeve i čudotvorce one su se održale i do dan danas.

Moćne Bajalice sa naših prostora

Na prostorima Balkanskog poluostrva možemo izdvojiti par poznatijih kao što su romske, muslimanske i vlaške. Dakle na našem multi-etničkom područiju imamo šarenolikost kultura a samim tim i njihovo nasleđe među kojim se nalaze i bajalice. Na primer, ovo je praksa kod vlahinja koje baju da se takođe koriste i nekim predmetom kao što je neki komad drveta, ili prut kojim udaraju u ritmu o zemlju, stenu, metal ili jednostavno šaraju prutom kroz vazduh gde se na taj način pozivaju na sile iz prirode da im pomognu da ostvare cilj koji su zamislili i zbog kojeg baju. Dakle veruje se da reči koje se ritmički izgovaraju dodatno dobijaju na snazi ukoliko se tom ritmu doprinese sa udaranjem, tapkanjem i lupkanjem sa određenim predmetom po određenom materijalu.

Moć Moćnih Bajalica

Bajalice se uglavnom prenose sa kolena na koleno uglavnom u krugovima porodice kao vrsta nepisanog nasleđa i na taj način i dalje žive, kroz ljude. Sama moć bajalica zavisi od iskustva osobe koja je primenjuje. Ukoliko je ta osoba svesna mogih okolnosti na koje mogu uticati na pojačanje dejstva kroz različite rekvizite, doba dana ili noći, pozicije sunca meseca, doba i godine…i sam učinak će imati efekta na efikasnost dotične bajalice. Dakle na jačinu utiče iskustvo praktikanta bajanja. Dakle da biste nešto postigli bajalicama potrebno je da pronađete iskusnu osobu na koju je neko preneo to iskustvo i obučio je da se njime služi jer to nije ni malo naivna radnja. Krenite u potragu za onim što želite, ali imajte na umu da neko ‘’odozgo’’ uvek posmatra i da zakone univerzuma ne mozete izbeći ni na jedan način.