Magija za uništavanje neprijatelja

Magija ima dva ekstremno različita pola, a to su crni i beli, odnosno dobri i loš pristup – ili popularnije rečeno postoje bela i crna magija. Bela magija koncentrisana je najpre na poboljšanja koja mogu biti dostupna i neveštačka. Odnosno belom magijom možete ubraziti nešto što će već doći prirodnim putem, možete poboljšati neke stvari u svom životu i svojoj okolini. Primera radi, bela magija nekome može poboljšati ljubavni život, seksualni život, mirniju zajednicu sa životnim ili ljubavnim partnerom. Bela magija može podariti mir onima koji ga traže u individualnom smislu, kao pojedinci koji su preživeli neke teške stvari i žele da se oslobode tereta.

Bela magija dakle može da služi kao korektiv životu, kao izvesna sila koja pomaže čoveku, preko posrednika (vidovnjaka) da živi kvalitetnijim životom.

Dok crna magija, predstavlja sve opozitno ovome što smo naveli. Crna magija je dakle sila destrukcije koja poput pakla može da proguta sve one koji su u nju uključeni.

Šta je magija?

Magija za mnoge okultiste, vidovnjake i ezoteričare predstavlja skup nataloženog znanja iz kojih proističu veštine kojima se može uticati na život, svet oko nas i sve fenomene vezane za čoveka. Praktičari magije mogu biti ili se nazivati vidovnjacima, magovima, vračarama ili gatarama. Treba napomenuti da magija nije stvar za igru ili šalu, posebno ukoliko su u pitanju ozbiljni magijski rituali i magijsko delovanje. Zato vam je u svakom procesu delovanja magije potreban posrednik (u vidu vidovnjaka npr.), koji će vam omogućiti sigurniji i efikasniji način delovanja magijskih radnji, koje zaista mogu biti opasne ako ste nepažljivi.

Magija kako smo rekli ima dve grane svoga delovanja, može biti crna i može biti bela, naravno postoje i kombinacije ova dva načina delovanja. Crna magija je destruktivna, vrlo opasna i nažalost veoma efikasna. Dok se bela magija koristi u borbi protiv crne magije i postizanju razumnijih zahteva onoga ko želi nešto od vidovnjaka ili magijskog praktičara. Dakle bela magija može biti nešto što će vam na mnogo prirodniji način pomoći da rešiti neki svoj problem, bez mogućih posledica koje nosi crna magija.

Kombinovane metode magijskog delovanja, mogu biti jako štetne, jer se onda i vi kao potražilac i onaj ko magiju vrši nalazite na razmeđu. Odnosno u limbu, nemogućih očekivanja i štetnih načina za postizanje ciljeva, koje naposletku uvek vode u propast.

Magija za uništavanje neprijatelja

Ovaj vid magije, defakto spada u resor i oblast crnih magova, odnosno crne magije. Kada kažemo uništavanje neprijatelja, to podrazumeva potpuno uništenje čoveka kojeg smatrate neprijateljem – odnosno njegovu smrt. Ovaj vid magije, poput ljubavne magije, poput magije za sreću takođe predstavlja jedan od najdrevnijih oblika magijskog delovanja.

Međutim za razliku od ljubavne magije ili magije za sreću, magija za uništavanje neprijatelja može biti samo crna magija. To zapravo znači da ovaj vid magije podrazumeva veliku opasnost po žrtvu, odnosno njen život – ali takođe podrazumeva veliku opasnost i za onoga ko ovu magiju traži i za onoga ko nju vrši. Mnogi su se posle ovakvih rituala obraćali belim magovima za zaustavljanje procesa uništenja putem crne magije, međutim ne može se svima pomoći – posebno onda kada je proces završen.

Crnu magiju treba pre svega shvatiti kao silu, koja nadvlada i one koji misle da njom vladaju. Takva sila, haosa i destrukcije, podrazumeva ozbiljne i bizarne rituale sa prizivanjem demonskih sila, đavola, duhova i drugih destruktivnih magijskih entiteta.

Najveći broj ljudi ima u glavi samo osvetu prema nekome ko im je učinio nešto loše. Međutim iako bi mu crna magija pomogla da utoli svoju želju za osvetom nad nekim, to ne znači da bi ova sila stala sa svojim delovanjem na toj osobi. Crna magija, kao sila zla traži uvek sve više i više žrtvi, dok na kraju ne uzme i one koji se njom bave.

Da bismo vam pokazali svu bizarnost ovakve magije, možemo vam predstaviti neke od rituala crne magije za uništenje neprijatelja. Slični principi se praktikuju i u vudu magiji i u ciganskoj magiji, pa čak i u vlaškoj magiji. Upozoravamo vas da ih ne pokušavate izvesti sami niti da pokušavate da potražite nekoga ko se bavi ovim vidovima magije – jer kako smo naglasili mogu biti jako opasni.

Mrtva voda – ovaj ritual je poprilično bizaran, međutim čest je kod vračara na koje možete naleteti i u našim krajevima – iako je on suštinski ritual crne magije. Ritual se ne može izvesti bez vode, koja se prikuplja na jako bizaran način. Obično žene koje kupaju mrtvaca, prosipaju vodu koja ostaje nakon tog čina u posudama. U slučaju ljudi koji praktikuju crnu magiju, ova voda se odlaže ili odnosi i ostavlja kako bi poslužila za crni ritual. Sam ritual se praktikuje na više načina, mrtva voda može da se sipa u piće čoveka kojeg neko želi mrtvog, može da se prospe na prag njegove kuće, može da se prospe negde gde se veruje da će žrtva proći. Takođe, ako neko drugi pređe preko mesta gde je takva voda prosuta, kletva će automatski biti bačena na tu osobu, a ne na onoga kome je namenjena. Upravo se zbog toga veruje da su ovakvi rituali zlokobni i vrlo opasni. Međutim ovakav ritual neće uspeti ukoliko ne znate bajalicu za njega, koji mi naravno nećemo napisati ovde.

Ritual sa tikvom – ovaj ritual je takođe poznat i ima određene veze i sličnosti sa vudu lutkama. Ovakav ritual se vrši tako što crni mag ili veštica, uzimaju tikvu i probadaju je nožem, verujući da su to delovi tela žrtve. Zatim se ta tikva odnosi i ostavlja u dimnjak ili sušaru, kako bi se osušila – simbolički ovo treba da zapečati sudbinu čoveka i uništi ga. Ovaj ritual takođe ne uspeva bez bajanja, međutim bajalice za ove rituale ne zna svako, a čak i neko ko zna verovatno ne bi želeo da ih podeli sa svakim.