Magija protiv alkohola

Alkohol i magija imaju više zajedičkog nego što možete i zamisliti. Kao psihoaktivna supstanca, alkohol je jedan vid materije koji može da pospeši magiju. Zato što nas alkohol kao psihoaktivna supstanca može dovesti u izmenjena stanja sveti bliska ekstazi ili transu i nekada davno je zaista bio i korišćen u ritualne svrhe.

Alkohol i dan, danas ima svoju primenu u ritualima kako religijskim tako i magijskim. Ponaročito vino, kao simbol krvi ili simbolička krv u hrišćanskim ali i okultnim ritualima. Alkohol je kao što i sami znamo bio veliki podsticaj mnogobrojnim umetnicima, kao vid inspiracije i mogućnosti da dosegnu stanja u kojima su mogli da stvaraju.

Žestoko piće apsent ili apsint često je bilo deo svakodnevne rutine velikih majstora slikarsta u pređašnjim vekovima. Ovo piće po mnogima izazivalo je halucinacije i ozbiljno uticalo na stanje svesti, te su slikari iz takvih projekcija crpeli inspiraciju za čudesne pejzaže i predstave stvarnosti koje ne nalikuju našoj realnosti. Kada pomislite da je tome kraj u slikarstvu, setite se književnosti ponaročito poezije gde je boemština uvek bila i više nego pristuna.

No, vratimo se na našu priču, alkohola i magije i same štetnosti alkohola. Iako je i umetnost magična, kao i sam alkohol u nekim slučajevima – za razliku od umetnosti, ali i magije (u neku ruku), alkohol može biti veoma štetan. Da li je magija kao posebna disciplina okultizma svesna ove štetnosti? Svakako da jeste, jer postoje bajalice i praktična upotreba magije za problem alkoholizma.

Alkoholizam u principu podrazumeva stalnu fizičku, pa i psihičku potrebu čoveka za ispijanjem, odnsono konzumeranjem alkohola. Količina upotrebe i praga tolerancije na alkohol naravno varira od slučaja, do slučaja te će se ponekad i neki pojedinci koji često konzumiraju i manje količine alkohola smatrati zavisnicima ili alkoholičarima.

Zavisnost od alkohola podrazumeva da neko ne može da fukcioniše bez alkohola, i da ima fizičku potrebu za istim. Međutim kada su u pitanju problemi koji se generalno tiču alkohola, ne mora nužno biti u pitanju samo alkoholizam.

Alkohol utiče na stanje svesti čoveka, te su nam poznate kovanice da je neko na primer „gadan, kad popije“. Alkohol je statistički gledano jedan od najčešćih uzročnika nasilja u porodici i nasilja uopšte. Stoga alkohol može biti problem u životu pojedinca koji ga konzumira, čak i kada taj pojedinac nije alkoholičar. Sada međuim dolazimo do onog najvažnijeg pitanja, a to je da li magija ima rešenje za ovaj problem?

Magija protiv alkohola

Magija protiv alkohola svakako postoji, kao ritualna praksa vrši se na određene načine od kojih ćemo vam neke ovde i predočiti. Magija je često rešenje za sve, iako nekad zahteva iskustvo da bi se nekom određenom problemu pristupilo – ponaročito ako su u pitanju teški problemi.

Stoga je možda najbolje, da i bez obzira na sve ono što budete i pročitali u daljem delu teksta, pozovete i nekoga ko se magijom bavio više od vas. Ne zato što ćemo vam mi reći nešto netačno, nego jednostavno iz razloga što je većina rituala isuviše koplikovana za nekoga ko nema iskustva u bavljenju magijom.

Sami postupci kao i uvek nisu naročito zahtevni, kao ni spisak stvari koje treba nabaviti za rituale. Međutim onaj unutrašnji osećaj i vidovitost često poseduju samo ljudi koji se magijom bave već dugo. Većina rituala protiv alkohola koje smo mi našli na internetu zapravo nisu preporučljiva ljudima koji se magijom ne bave. Stoga ovde nećemo govoriti o njima, jer vas mogu ugroziti i duhovno i energetski. Posebno rituali koji uključuje posete grobljima, mrtve i slično.

Jedan od rituala može biti na primer to da uzmete flašu pića iz koje je pio onaj za kojeg više nećete da pije. Bitno je da je u njoj ostalo makar i malo tog alkohola. Već dok ste u kući izgovorite sledeću bajalicu tri puta: „flašo ti si mu porok, ti si ceo i sav njegov / njen porok“. Tu flašu potom napunite čistom vodom, najbolje ako je izvorska ili neka voda većeg kvaliteta. Promućkajte flašu tako da se taj alkohol i voda makar malo pomešaju i potom istu flašu ponesite do neke raskrsnice koja vodi u najma tri smera. Zatim tu flašu zakopajte sa bilo koje strane puta i tri puta recite sledeću bajalicu: „sahranjujem tvoj porok sa flašom ovom, da se više nikad ne vrati i našu kuću ne nađe.“

Postoji još jedan stari ritual sa posudom vode. Kao što ste verovatno primetili i u prošlom ritualu se pominje voda, jer ona ima simboličku magičnu snagu pročišćenja. Tako će u ovom slučaju vod pomoći da se neko očisti svog poroka. Uzmite posudu sa vodom, a vodu donesite se nekog izvora, reke, potoka, jezera ili mora. Bitno je samo da voda koju ste odabrali bude čista i da nije ustajala. Da je doneta i da se koristi samo taj dan, samo za taj ritual. Nije preporučljivo to raditi sa vodom sa česme, jer njena magijska moć nije jaka i nema ritualni potencijal. Treba vam živa voda, u koju ćete stvati nešto od predmeta koji koristi pijanac.

Potom treba izgovoriti sledeću bajalicu: „vodo živa, očisti (ime) od zla poroka njegova i izbavi i mene i našu porodicu sa njim“. To treba ponoviti više puta i istu posudu sa vodom ostaviti na mesečini da prenoći. Najbolje je to raditi pri punom mesecu, početkom nedelje odnosno ponedeljkom. Zato što sam ponedeljak simbolizuje novi početak prema verovanjima.

Ukoliko ovo ne uradi ono što očekujete, obratite se nekome ko bolje poznaje magiju od vas. Kako smo vam već sugerisali na samom početku.