LJUBAVNA MAGIJA SA SLIKOM (POTAPANJE U VODU)

Čitajući razne tekstove o magiji, često nailazimo na temu fotografija i njihove upotrebe u različitim ritualima. Jedno od objapnjenja koja mogu da se nađu kao odgovor zašto se fotografije osoba koriste u magijskim ritualima je ta da se pri fotografisanju portreta osobe u slici zamrzne i deo duše te osobe ili ostane neki vid energetskog traga.

Neki vračevi i magijaši će napomenuti kako fotografija koja se koristi ne treba da bude starija od mesec dana. Magija preko slika je veoma rasprostranjena i postoji bezbroj varijacija na temu. Jedna metoda koja se praktikuje ima vezu sa crkvom. Kao što znamo, bela magija je dobar i pozitivan vid energije i ona dolazi od Boga! Manje je poznato ali neki magovi znaju da upućuju ljude ka crkvi i duhovnicima koji mogu da se pobrinu za neke od problema. Ritual koji se izvodi sa fotografijama u crkvi izgleda ovako – mag ide u crkvu sa fotografijama dve osobe (bilo da je reu010d o ljubavnoj magiji ili skidanju crne magije), i u crkvi potapa fotografije tih osoba u svetu vodicu. Kada to uradi, gleda koja fotografija će da potone, jer je osoba na toj fotografiji pod uticajem crne magije! Ovo je jedan od ne tako učestalih metoda otkrivanja da li je neko pod nekim dejstvom crne magije.

Kada se odredi da jeste, pre nego što se nastavi sa bilo kakvim ljubavnim ritulima, crna magija pre svega mora da se skine i otkloni. Kada kontaktirate maga, i on uz Božeiju pomoć skine magiju, onda može da se stvori mesta za ljubav, odnosno rituale koji će pospećiti sreću u ljubavi. Ovaj vid praktikovanja magije je beli i on je namenjen da pomogne ljudima kod problema gde crna magija umeša svoje prste i poremeti naš ljubavni život. Ovo je vid skidanja crne magije i ujedno blagoslova gde kada je magija skinuta, ljubavna energija može da protiče između dvoje ljudi. Za dalje ljubavne rituale ne bi bilo loše da ostvarite dijalog sa magom koji može da pomogne i na ovom polju uz određene savete.