LJUBAVNA MAGIJA SA MOKRAĆOM

Šta je Ljubavna magija sa mokraćom?

Pri magijskim ritualima upotrebljavaju se određeni rekviziti kojima se utiče na tok rituala, pojačavaju dejstva ili jednostavno dodatno usmerava ili osnažuje njihovo dejstvo. Rekviziti u magijskim praksama imaju veliku moć i od velikog su značaja za njih same. Rekviziti su različiti i mogu se koristiti i upotrebljavati na mnoge načine.

To ne moraju biti isljučivo neki predmeti koje ljudi koriste, mogu se odnositi i na određene resurse iz prirode poput zemlje, bilja, kristala, kamenja, delova nekih životinja pa čak i delova samog čoveka! U magiji je popularno da se manipuliše sa elementima poput zemlje, vazduha, vode i vatre, pa se spram toga i izvodi 99% magijskih rituala. Kada je reč o magijskim rekvizitima koji se najčešće koriste na našim prostorima, to znaju da budu i bizarne stvari poput zemlje sa groblja ili menstrualne krvi – a verovatno ste za nekih od njih i već čuli. Ništa manje nije bizarna upotreba sperme muškarca pa ni urina! Urin je poput menstrualne krvi ili sperme veoma moćan sastojak za mnoge magijske rituale zato što proizilazi iz čoveka i određuje ga element vode u prirodi. Kao i ostali delovi tela i on se može koristiti kao mnogo moćan element u magijskom ritualu.

Kad se koristi Ljubavna magija sa mokraćom?

Kao snažan i moćan sastojak nemojte nipošto da pokušavate na svoju ruku kako biste ga iskoristili u nekoj magijskoj akciji bez određenog nadzora maga ili vračare koja sa tim ima iskustva. Urin se najčešće koristi u magijama koja vezuju određenu osobu za sebe ili u nekim slučajevima gde postoji snažna seksualna želja ka toj određenoj osobi, ali sve u svemu, sama njegova upotreba je rekta zbog snažnog dejstva koje ima u magiji i ritualima. Poput menstrualne krvi, par kapi urina sa par kapi meda u nečijem čaju ili kafu mogu da izazovu ljubavno ludilo kod te osobe, ali se ovo ne preporučuje! Kao što vlahinje uz pomoć kapi krvi vezuju dve osobe, što spada pod crnomagijsko vezivanje kao kad na primer devojka u sred seksa kada je muškarac na vrhuncu i ne oseća bol, ona ga malo bocne iglicom u zadnjicu i u tom trenutku oslobodi kapljicu krvi i na taj način učini da njegova krv proključa i poludi za njom, tako i uz mađijanje sa urinom treba biti izrazito oprezan!

Dakle, zaključak je da se sa ovim stvarima ne igrate kod kuće! jer time kršite zakone univerzuma i uključujete se na crnomagijsko dejstvo kao pripomoć vezivanju voljene ili osobe koju želite za sebe, pa spram toga budite pametni i oprezni!