Koliko traje magija?

Magija i mistika nešto su što nas često okružuje svakodnevno, iako toga često nismo ni svesni. Ovi fenomeni preplićuću se sa našom stvarnošću i ponekad pružaju osjećaj i uvid, da postoji nešto dublje od onoga što vidimo golim okom. Magijske čarolije, skup rituala, reči i namera, imaju moć da utiču na fizičke, emocionalne i duhovne aspekte našeg sveta. Međutim, dok se mnogi okreću magiji u potrazi za promenama, pitanje koje često postavljaju jeste: koliko vremena zapravo treba da magija počne delovati?

Magija i vreme – Koliko traje magija?

Različite tradicije i škole magijskih praksi nude različite odgovore na pitanje koliko dugo vremena treba da prođe da magija počne delovati. Nema univerzalnog vremenskog okvira, ali postoje smernice koje mogu pomoći u razumevanju ovog posve čudesnog procesa. U mnogim Paganističkim tradicijama, postoji uvreženo verovanje i mišljenje da se rezultati čarolije ili magije trebaju manifesovati unutar četiri nedelje, što je period jednog lunarnog ciklusa. Ovo je samo po sebi uopšteno pravilo, jer različite vrste magije mogu delovati različitom brzinom.

Voodo i afroamerička tradicija magije, kao i drugi oblici, takođe imaju svoje specifične obrasce. U nekim slučajevima, čarolija je dizajnirana da djeluje unutar određenog vremenskog okvira, kao što je sedmodnevna magija sa svećama. Ovde se rezultati očekuju unutar već unapred definisanog perioda nakon završetka čarolije.

Ono što je nama najprimarnije jesu magijske prakse na našim područjima. Iako često imamo uverenje da sve sa naših prostora nije toliko efikasno, sa magijom su stvari zaista mnogo, mnogo drugačije. Narod na našim prostorima ima dugu tradiciju magije, i zaista spadamo u red onih čija magijska praksa predstavlja jednu od najboljih i najačih na svetu.

Međutim i ovo zavisi od mnogo toga. Naime naše je iskustvo da na delovanje magije ili čarolije, odnosno na to koliko traje magije zavisi najviše od toga ko je onaj koji vam tu magiju pravi. Bilo da je u pitanju bela ili ona najgora crna magija, sve zavisi od toga koliko je vešt mag onaj koji tu magiju pravi za vas. Tako će magija koju prave oni izuzetni magovi biti ekstremno jaka i brza, a magija onih magova sa manjim iskustvom srazmerno manjih dometa i uticaja.

Kakva je brzina delovanje magije?

Važno je napomenuti da različite vrste čarolija deluju različitom brzinom. Na primer, bajanje za neku banalniju stvar može početi delovati relativno brzo, dok ljubavna čarolija, koja utiče na osećanja i percepciju druge osobe, može zahtevati mnogo više vremena. Ovo se može shvatiti kao postupan proces gde se energija čarolije postepeno manifestuje u fizičku stvarnost.

Često se postavlja pitanje kako znati da li čarolija bila ona ljubavna ili u najgorem slučaju crna deluje? Očekujte da će se prvi rezultati često primetiti u osećanjima, mislima i emocijama. Na primer, ljubavna čarolija može početi menjati način na koji osoba razmišlja o vama ili kakva osećanja ima prema vama. Važno je imati strpljenja jer ti unutrašnji procesi zahtevaju dosta vremena da se pretvore u vidljive promene u ponašanju ili situacijama.

Naravno kako smo već napomenuli sve zavisi i od toga kome ste se obratili jer magija često zavisi od veštine onoga ko je pravi. Dakle ako ste se obratili zaista moćnom magu za potrebe ljubavne magije, to znači da će magija delovati u jako kratkom vremenskom roku. Nažalost tako je i sa crnom magijom.

Kada je reč o crnoj magiji, njeno delovanje takođe zavisi od crnog maga i od toga kakvu štetu on žrtvi želi da nanese. Ako je u pitanju nešto zaista strašno, trebaće mu i mnogo više vremena bez obzira na njegovu veštinu. Crna magija koliko god da je loša i koliko god da je opasna i po onoga ko je pravi i po onoga ko je žrtva ima jednu veliku manu – a to je zato što je često jako zahtevna za izvođenje i jako spora. Zato žrtve po mnogima dugo i pate dok im se zaista ne desi nešto strašno, jer ova magija upravo na taj način i muči čoveka. Ona se izvodi u sadejstvu sa zlim silama, a zle sile ne mare ni za žrtvu ni za onoga ko želi nesreću onome ko pati – one često funkcionišu po svojoj volji, dakle sporo ali nažalost po samu žrtvu dosledno i dostižno.

Da li crna magija ima svoje vreme trajanja?

Ovo je takođe jedno od čestih pitanja koje dobijamo. Crna magija kao i navedene magijske discipline javlja se u više različitih oblika. Međutim možemo ih podeliti na slabije i moćnije oblike manifestacije. Slabiji oblici manifestacije crne magije podrazumevaju podmetanje i umerenu kontrolu nad životom žrtve kojoj se želi naneti zlo. U takvim slučajevima, ako sama žrtva prepozna da se nad njom vrši neki magijski ritual, može se zaštiti gotovo i sama. U većini slučajeva ovi oblici će se pojaviti kao nedostatak sreće u nekim situacijama ili kroz povišen osećaj utučenosti kod žrtve praćen sporadičnim košmarima ili čudnim događajima.

No ove stvari završavaju se u mnogo slučajeva bez previše problema posebno ako se osoba obrati iskusnom magu koji će im to rešiti. Jači ili moćniji oblici manifestacije mogu biti duplo gori u svakom smislu. Zato će javljanje belom magu ili vidovnjaku biti neophodno za rešavanje problema. U svakom slučaju i jedna i druga manifestacija mogu trajati u zavisnosti od veštine onoga ko baca crnu magiju, stoga one mogu trajati toliko dugo koliko je crni mag vešt, da održi bačenu magiju.

Praćenje puta promena

Kao putnik na putu čarolije, koristan alat je čarobni dnevnik. Zapisivanje svega što ste uradili, kada ste to uradili, okolnosti i svojih osjećanja, omogućava vam da pratite proces i primetite postupne promene koje se događaju u vašem životu. Ovo može biti posebno korisno kada se radi o suptilnim ili postupnim promenama koje ne možete odmah primetiti.

Kada se suočite sa čekanjem, postoji nekoliko saveta koji vam mogu pomoći da lakše podnesete taj period, a to su:

Strpljenje: Umesto da se stalno pitate kada će čarolija početi da deluje, praktikovanje strpljenja, može biti od velike pomoći. Setite se da je magija putovanje, a ne trenutni rezultat. Strpljenjem će te dobiti odgovarajuću snagu i sačekati taj ponekad sporiji odnos čarolije da zaista urodi plodom. To je i inače zaista bitan aspekat ljubavne magije na primer. Ako na primer želite da se dopadne nekome, morate paziti da ne prenaglite i ne odreagujete prebrzo, jer ćete ako prenaglite morati započeti isti proces ispočetka. Na primer postavili ste ljubavnu čaroliju na nekoga i čekate da vam se on javi, ako to vi uradite pre njega magija može prestati – zato je strpljenje ključno.

Fokusurajte se na male promene: Umesto da očekujete dramatične promene, obratite pažnju na male znakove koji ukazuju na postepeni napredak. Možete da vodite i dnevnik kao mali podsetnik na sve ono što ste uspeli da ispratite. Ovo takođe može značiti kao podsticaj vašeg strpljenja, kao glavne snage.

Zahvalnost: Budite zahvalni na svakom koraku napred, ma kako mali on bio. To vam može pomoći da ostanete usmereni na pozitivan ishod dok čekate veće promene. Magija je vrlo kompliovana zahteva vreme, ali na kraju uvek izaziva željeni efekat.

Rastite kao osoba: Iskoristite vreme čekanja da radite na sebi i svojim ličnim ciljevima. Poboljšanje sebe kao osobe može pozitivno uticati čak i na ishod same čarolije.

Na kraju, koliko traje magija jeste nešto što zavisi od više različitih faktora, uključujući vrstu čarolije, složenost situacije i unutrašnje promene koje se trebaju dogoditi. Važno je verovati u proces i ostati otvoren za postupne promene koje magija donosi.