KLETVE I PROKLETSTVA

Kada govorimo o kletvama, prvo treba da se osvrnemo na njihovu prirodu koja je čisto zlo. Po svom sadžaju one predstavljaju jake izlive energija koji su upućeni kroz snažne emocije i usmerene ka žrtvi koja može biti pojedinac ili neka grupa ljudi da bi se navuklo zlo u nekim sferama života poput zdravlja, bogatstva i plodnosti.

Osim na našim područijima, Evrope, kletve su zastupljene u celom svetu i kroz istoriju hronološki možemo uvideti da su imale značaj koji ne možemo zanemariti.

Kroz razna krvoprolića i ratove, kao produkt toga, razne kletve su u svojoj punoj snazi rezale mnoge sledeće generacije, i to do 5-6 generacija, tek posle 7 može da se govori o ublaženom dejstvu.

Mnogo literature je obrađivalo tematiku kletvi i njihove uticaje i dejstva.

Govori se da su najjače majčinske ili roditeljske kletve, a i one koje baca cela porodica.

Kletve su veoma zastupljene u narodima, neke se mogu primetiti a neke deluju kao da su prikrivene ali su i dalje prisutne, poput one bačene na još nerođenu decu ili u ranom detinjstvu, pa osoba zbog takvih uticaja kletve propušta dobre prilike u životu i počinje da se nalazi u okovima loših okolnosti bez ikakvog razloga.

Smatra se da su kletve mnogo jak posrednik između sveta živih i mrtvih i upravo zbog toga su moćna sila koja može da prati osobu kroz ceo život.

Postoji masa primera gde su uzrok povreda, nesreća, saobraćajki, nervnih slomova, upravo kletve. Kada govorimo o njihovom otkrivanju, čim se osoba pregleda i izvruši se dijagnoza, one se odmah mogu uočiti i detektovati.

I previše puta smo imali priliku da čujemo neke od najčešće izgovorenih reči kojima je neko prokleo nekog: Dabogda ti se seme zatrovalo!, Crko dabogda!, Dabogda nema ni roda ni poroda!

Takođe, ima i dosta slučajeva da se ljudi javljaju sa problemom neplodnosti gde je urzok upravo neko generacijsko prokletstvo koje je moguće da su ga bacile nesrečne žene i devojke koje je partner varao i izdao.

čak i danas u 21. veku kletve su široko rasprostranjene u svetu ali bez obzira što su ljudi prestali da veruju u njih, one nisu prestale ga gube svoju jačinu i moć, samo što ljudi nisu toliko svesni toga.

Preporučujemo da se obratite nekom od naših vidovnjaka i magova za skidanje prokletstva, upravo zbog toga što svako od nas treba  nosi svoj krst a ne  da vuče teret nečega što nije sastavni deo njegovog života. Kako bi se kletva uklonila potrebno je mnogo truda i rada sa silama i tokovima energije kako bi se došlo do rešenja problema. Spasa ima, oslobodite se okova u koje su Vas stavili možda neki vaši preci ili druge zle osobe kako bi se vratilo blagostanje u Vaš život, kontaktirajte nekog stručnog!