KAKO BACITI UROK NA NEKOGA

Šta je Urok?

Kada je reč o uroku, postoji više mišljenja koja pokušavaju da objasne šta on predstavlja i kako deluje. Neki se vode mišlju da je urok bolik energije koji se akumuliše u emocijama i impulsima određene osobe i potom misaonim putem usmerava i oslobađa ka drugoj osobi. Drugo mišljenje je da predstavlja smisleni oblik crne magije koji se planski pravi i potom usmerava ka žrtvi. Ali uopšteno govoreći urok se najčešće prenosti mislima ili pogledom i predstavlja negativnu energiju koju usmeravamo ka drugoj osobi kako bi joj (namerno a nekad i nenamerno) naudili na neki način – povrede, gubitci, bolesti, nekad čak i smrt.

Ko su Žrtve Uroka?

Žrtve uroka ne moraju da budu konkretno ljudi, i ako se prenosi mislima ili pogledom, od podjednako može da pogodi i neku životinju pa čak i biljku. Čuli ste sigurno za neki slučaj kada se u nekom domaćinstvu stoka unervozi ili jednostavno prestane da bude produktivna i od nje ne dolazi nikakva korist. To govori da i ona može da bude potencijalna žrtva uroka. Nekad ‘’zajedljiva’’ komšinica može da dođe i da gleda u neku lepu biljku kod druge komšinice i da svojim ljubomornim pogledom utiče na to da nesvesno urekne tu biljku koja kasnije neće cvetati ili rađati. Primera je mnogo a urok kroz istoriju ne prestaje da fascinira ili ipak intrigira svojim dejstvom ljude na koje deluje ili koji ga koriste kao zlo sredstvo. Postoje i neka verovanja da su neke osobe sklonije dejstvima uroka poput onih koje su navodno mnogo duže sisale majčino mleko pa im odatle takva predispozicija. Postoje i pošteni i ljudi sa dobrim namerama, ali imaju od rođenja urokljive oči pa se dešava da nenamerno utiču na neke stvari ili izazovu negativan splet okolnosti.

Kako se Uklanja Urok?

Uklanjanje uroka se kroz vreme izvodilo na različite načine. Najpre se počinjalo od čišćenja negativne energije koja je uzročnik problema koje urok izaziva. Kao glavni element pri uklanjanju negativne energije i uroka se koristila so, prebacivala se preko osobe koja je pod njegovim dejstvom. Druge metode su bile ispiranje svetom vodicom i kađenje žalfijom da otera zlo!

Kako Baciti Urok na Nekoga

Postavlja se pitanje – kako baciti urok na nekoga. Ukoliko ste pomno ispratili prethodne redove ovog teksta shvatili ste verovatno način na koji funkcioniše urok – putem emocija (impulsi i frekvencije) i misli (uobličavanje i usmeravanje tih vibracija ka cilju). Dakle ako želite da mislima intervenišete i utičete na neku drugu osobu, potrebno je da imate jasno i precizno definisanu sliku osobe, kao i samog ishoda koji želite da postignete! Kada ste u glavi vizualizovali sliku osobe i cilja koji želite da postignete, vreme je da se u svojim mislima iscrpno skoncentrišete na treće oko dok zamišljate i vizualizujete šta se sa tom osobom dešava. Ovo ponovite 3 puta u toku dana, ujutru, oko podne i uveče. Vaš urok će posle veoma kratkog vremena početi da deluje, a ako ste bili pod nekim afektom i u tom trenutku zamislili i primenili ove prethodne korake, urok će imati mnogo jači intenzitet i delovaće možda odmah posle prvog pokušaja!