Iskreni vidovnjaci

Ko su vidovnjaci?

Vidovnjaci su ljudi koji imaju čudesne sposobnosti. Njihov – nazovimo ga „dar“ – je došao po rođenju, odnosno imaju ga od kako znaju za sebe ili je došao vremenom kao posledica iskustva ili stečenog znanja. Kada je reč o vidovnjacima koji su rođem dobili ovaj dar, reč je o ljudima koji imaju veliku moć i magijski potencijal i smatraju se odabranima za taj poziv. Takođe ako je vidovitost došla kod nekoga kao posledica nekog specifičnog događaja i dalje se može govoriti o izuzetnoj snazi i magijskoj moći pojedinca – odnosno o pravim i iskrenim vidovnjacima. Sa druge strane kada je reč o ljudima koji su znanjem dobili magijsku moć ili dar vidovitosti, vid njihovog delovanja kroz magiju može biti nešto slabiji, međutim ni on nije zanemarljiv i može se razviti do neslućenih visina.

Kada se tako kaže o njima, normalno je zapitati se koliko su vidovnjaci različiti od nas običnih ljudi? Odgovor je posve jednostavan – vidovnjaci su ljudi od krvi i mesa kao i mi, često nisu onakvi kakvima ih predstavljaju u filmovima ili pop kulturi i naravno nisu svemogući. Međutim oni za razliku od nas poznaju više sfere ljudske egzistencije i nešto što bi mi objasnili kao magiju ili magijsko delovanje.

Kada kažemo reč magija, ne mislimo na mađioničare ili iluzioniste. Magija u ovom kontekstu vidovnjaka i vidovnjaštva, predstavlja mnogo ozbiljniju praksu primene nekih sposobnosti da bi se nešto što želimo ostvarilo. Konkretnije rečeno, ovo možemo primetiti kada je reč o ritualima koji mogu biti mnogo efikasniji kad ih vrše vidovnjaci ili magovi sa specifičnijim sposobnostima i prirodnim darom za magiju u svoj njenoj moći.

Kakve sposobnosti imaju vidovnjaci?

Sposobnosti iskrenih vidovnjaka, odnosno vidovnjaka iskreno predanih svom pozivu variraju u zavisnosti od njihove magijske snage i moći. Pored sposobnosti da predvide budućnost, vidovnjaci uglavnom preko vaše aure ili energije koju odašiljete mogu da vide i vaše trenutne probleme. Pored ovoga pojedini vidovnjaci mogu da sagledaju i celokupnu prošlost čoveka koji im se obratio za pomoć, a neki čak i da vam pokažu šta se bili u prošlim životima.

Vidovnjački dar se manifestuje kroz vizije koje dolaze neobjašnjivim putevima poput slika u um vidovnjaka kada ih neka osoba kontaktira za pomoć. Mnogi vidovnjaci ovakve vizije mogu da dožive samo ako su u živom ili ličnom kontaktu sa osobom koja od njih traži da joj predvide budućnost. Vidovnjak bi u toj situaciji položio ruke na vašu glavu, ramena ili vam uhvatio ruke i tako izazvao viziju koju bi tumačio pred vama. Neki moćni vidovnjaci ovakve vizije mogu da izazovi i bez fizičkog kontakta, zato se ovakve seanse proricanja budućnosti mogu obaviti i putem telefona, pa čak i putem poruka. Mnogima će biti dovoljna i samo neka vaša lična stvar koju biste im dostavili.

Vizije koje imaju vidovnjaci razlikuju se od vidovnjaka do vidovnjaka. Neki vidovnjaci imaju potpuno jasne vizije o budućnosti, dok neki moraju da tumače svoje vizije. Pojedini magovi i vidovnjaci imaju komunikaciju sa nekom višom silom ili sa duhovima koje zapitaju da im odgovore na pitanje u vezi vaše budućnosti. U takvim slučajevima, vidovnjak neguje odnos između sebe i te više sile ili duha, te samim tim može da dobije usluge takve vrste.

Iskreni vidovnjaci

Mi ih možemo osporavati, možemo negodovati zbog njihovog uticaja kod nekih ljudi, možemo ih nazivati šarlatanima ALI! Uvek u ovakvim iskazima moramo reći to jedno veliko ALI, koje nekima može i da zasmeta, ali neosporno je da ima ljudi čije sposobnosti nisu racionalno objašnjive i mogu biti neverovatne.

Treba se čuvati šarlatana, kojih je nažalost sve više i nažalost dobijaju medijski prostor. No koliko ima lažnih, toliko ima i iskrenih, ozbiljnih ali nažalost previše povučenih vidovnjaka do kojih se teško dolazi, a mogu biti od velike koristi u borbi protiv gotovo svih problema.