Hodža magija

Na našim prostorima, odnosno na prostoru Balkana postoji tri dominantne religijske zajednice, hrišćanstvo podeljeno na pravoslavno i katoličko ali i islam. Iako ove zajednice na našim prostorima obitavaju već vekovima, ne možemo se naročito pohvaliti tim da poznajemo religije jedni drugih.

Verovatno su tome mnogo doprinele same razlike, ali i česti sukobi između sve tri religje. No, ostavimo to po strani i okrenimo se odgvoru na neka pitanja. Na primer ko su hodže?

Hodže su verski poglavari Islamskih zajednica, u pitanju su verska lica koja obavljaju dužnosti nalik sveštenicima kod pravoslavaca ili kod katolika. Hrišćani su kada je u pitanju magija možda i mnogo rigidniji i ne bave se ovim stvarima. Čak će mnogi sveštenici poricati postojanje bilo kakve magije bila ona crna ili bela. Kod Hodža u Islamu je to takođe vrlo slično, međutim ima hodža koji mogu pomoći onima kojima pomoć treba ukoliko doću u dodir sa sihirom. Dakle hodže, nikako ne odbacuju postojanje magije ili postojanje sihira.

Šta je sihir?

Sihir je bukvalno ono što je crna magija kod hrišćana. Dakle u pitanju je izrazito negativna sila koja se posredstvom nekih ljudi može upotrebiti protiv bilo koga. Ovo je jedan od velikih tabua u Islamskoj zajednici, jer se ljudi naročito plaše ovog fenomena zbog strašnih stvari koje on može da donese.

Sihir je izrazito jak oblik crne magije i po verovanju mnogih hodža koji se bave magijom, može uništiti nečiji život pa čak uzrokovati i nečiju smrt. Nažalost mnogo ljudi danas padaju u zabludu da ovim stvarima mogu postići nešto i često se čak i na svoju štetu mogu uplesti u zlo nemerljivih razmera.

Najčešće slučaj je da se iza ovih čini i sihira kriju najbliži, bili to prijatelji ili porodica, jer sihir se ne može postaviti ako ne dođe u dodir sa žrtvom. Međutim da bismo vam podrobnije objasnili ovaj fenomen, moramo vam objasniti kako sihir funkcioniše i kako hodže magijom mogu da ga skinu.

Kako sihir funkcioniše?

Sihir se pravi u sadejstvu sa zlim i nečistim silama šejtana ili đavola, podrazumeva svesnu predaju sebe ovim silama tame. Sihirbazi su oni koji prave sihir, dakle oni koji umeju da ga postave tako da on naudi nekome, a sihirbaz je isto što i vračara ili crni mag. Kao i u hrišćanstvu tako i u islamu, postoji ono što oni nazivaju džinima, a hrišćani demonima.

Džini, demoni ili zli duhovi su suštinski podstrekivači sihira i prijatelji svakog sihirbaza i bez njihove volje i pristanka se sihir ne može ni napraviti. Da bi se sihir napravio, sihirbaz mora pronaći ime žrtve, mora znati ime njegove majke i imena džina.

Potom se na tkaninu, papir ili bilo šta slično upisuje ime osobe kojoj se pravi sihir, ime njegove ili njene majke i ime džina koji treba da mu naudi, te se taj predmet postavlja u bliži kontakt sa žrtvom. U nekim slučajevima i po nekim navodima, pojedini sihirbazi mogu sihir baciti i u vodu ili neki drugi napitak poput kafe, soka pa čak i hrane kako bi ga žrtva pojela ili popila.

U tom slučaju kao i u slučajevima kada se to postavlja negde u kuću žrtve, džin koji je zadužen za taj sihir dolazi u kontakt sa žrtvom ulazi u nju i na svaki način pokušava da naudi osobi kojoj je sihir namenjen.

Ovaj oblik magije upravo stoga predstavlja nešto izuzetno mračno i strašno. Ponegde ćete naći i čuti da ovaj oblik magije jeste jači od svakog poznatog oblika crne magije jer se izvodi u direktnom sadejstvu sa zlim silama i može ubiti žrtvu kojoj se želi nauditi.

Još jedna stvar koja ovu magiju čini strašnom jeste to što ju je teško skinuti, a za to postoji razlog. Kada se sihir poturi nekome, on može dodatno da se osigura pomoću drugog džina kojem će biti namenjen zadatak da skriva sihir od toga da ne bude nađen. Upravo zato je teško pronaći sihir, jer će on biti neprestano skrivan od džina koji je zadužen za to, a njegovo dejstvo traje sve dok se sihir ili zapis ne uništi.

Kako izgleda sihir?

U današnjem svetu oblici sihira su postali neverovatno raznoliki, teško ih je sve nabrojati i pratiti. Kroz istoriju, sihir je bio prisutan kao tajanstvena sila, a danas se susrećemo s novim materijalima na koje je lako napraviti sihir. Kada se spomene pojam sihira, često se misli na način na koji je on napravljen, na materijal na kojem je primenjen, a ne samo na vrstu čarolije. U ovom kontekstu, želimo istražiti kako se sihir može uništiti uz pomoć Kurana i Alahove dozvole.

Ljudi koji se liječe Kuranom svakodnevno se suočavaju s novim izazovima povezanim sa sihirom. Sihr može biti prisutan u različitim materijalima poput papira, kože, plastike ili čak biti skriven u čvorovima, slikama ili telu živih ili mrtvih bića. U današnjem modernom svetu, gde su dostupne brojne opcije i materijali, sihir je postao još pristupačniji i tajanstveniji, te i mnogo gori.

Hodže i magija

Jedina mogućnost koju ima žrtva ako dođe u dodir sa sihirom ili primeti da ima simpome sihira jeste to da se obrati hodži za pomoć. Ovaj složen oblik crne magije kakav sihir jeste, zahteva mnogo vremena i truda kako bi se našao način da se on skine sa osobe. Zato se za pomoć treba obraćati hodžama koji će vam pomoći sa tim lakše i bolje nego vi sami.

Zato što je ponekad čak neophodno i to da osoba koja je žrtva bude podvrgnuta izbacivanju džina iz sebe. Taj proces sam po sebi ne bi trebao da bude toliko strašan, kako izgleda stanje osobe dok je pod uticajem sihira. Sam hodža treba da dozna ime džina a to može uz pomoć svete knjige Kurana.

Džini se izuzetno gnušaju svakog poimanja svetlog i uzvišenog i ne mogu protiv čistote Alaha, te će hodža uz njegovu pomoć lako izbaciti svakog džina ili ga naterati da pokaže gde je skriven sihir koji potom treba uništiti. Iako skidanje sihira može da potraje kod težih slučajeva, u mnogo slučajeva džini pobegnu glavom bez obzira na sam pomen hodžinog zapisa.