Da li se crna magija vraća?

Negativna energija i negativne sile svoju punu emanaciju i ono što nazivamo zlom imaju pre svega u lošim delima koje ljudi čine. Te i takve sile, kriju se uglavnom iza svake bede, nepravde, nasilja i suštinski svega onoga što nazivamo zlom, a sa njima se nažalost može i komunicirati.

Za komunikaciju sa zlim silama ili bolje reći Đavolom i tamom nije potrebno imati neka posebna svojstva ili bilo šta izuzetno kao odliku sopstvene ličnosti. Dovoljno je da ste loš čovek, tačnije i bolje rečeno zao čovek, i da imate nameru da naudite nekome, a da se uz sve to i malo razumete u magiju.

Upravo stoga, crna magija kao pojava postoji i danas, te lakoverni misle da njom mogu postići ono što nikada ne bi mogli postići u stvarnosti svojim trudom i zalaganjem. U ovom tekstu ćemo se upravo ovim i pozabaviti, ali ćemo posebno obratiti pažnju na pitanje da li se crna magija vraća nakon što je skinuta.

Crna magija

Da bi smo odgovorili na pitanja kao što su koliko crna magija traje i koliko je često da se ona vrati u nečiji život nakon što je skinuta, moramo odgovoriti na pitanje šta je ona? Međutim možemo reći da smo delimično i odgovorili na to šta je ona na samom početku teksta.

Crna magija je suštinski mogućnost da se posredstvom zlih sila okoristimo kako bi dobili nešto zauzvrat. Ova magija funkcioniše tako da ponudimo nešto kao žrtvu zloj sili, kako bi ona uradila nešto za nas i to je uglavnom da nekome učinimo nešto loše ili da steknemo neku materijalnu dobit.

Da bi se ritual crne magije izveo potrebno je imati određene uvide u ezoteriju i u samu crnu magiju kao disciplinu magijskog delovanja. Stoga većina ljudi koji imaju ovako zle sklonosti, odlaze kod crnih magova koji se i inače bave crnom magijom kako bi im oni pomogli u njihovim zlim namerama.

Crni magovi nisu tituala koja se stiče, tako se samonazivaju gotovo svi koji praktikuju crnu magiju za potrebe ljudi koji im traže usluge. Stoga crni magovi mogu biti podeljeni strogo na one ozbiljne, opasne i zaista vešte magove i na one koji nisu toliko vešti.

Takođe treba uzeti u obzir da se veliki broj crnih magova ne predstavlja tom titulom, čak ni ako jesu crni magovi. Upravo iz razloga što ljudi, pa čak i oni loši, imaju podozrenje od zle crne magije i možda ne bi želeli da sarađuju sa nekim ko je crni mag. Tako na primer imate poznate vračare, koje se nazivaju vračarama i navodno praktikuju belu magiju, a suštinski se bave onom drugom ili crnom magijom.

Zašto je važno ovo što smo do sada naveli? Zato što od veštine onoga ko baca crnu magiju, zavisi to kako će ona biti skinuta ali i to da će se ona možda vratiti ako bude skinuta.

Da li se crna magija vraća?

Kao što smo i rekli, crna magija zavisi od veštine onoga ko ju je bacio na nekoga. Dakle šta to znači, to znači da crna magija ima neki svoj intenzitet delovanja. Iz razloga što je u pitanju energija, u ovom slučaju negativna, koja se preusmerava, to znači da njen stepen zavisi od toga ko je prenosi.

Ukoliko je u pitanju jako vešt mag, ako dakle zna kako da ojača svoju kletvu na različite načine, moguće je da će se magija vratiti čak i kada neko uspe da je skine. Kletve i uroci crne magije mogu biti izuzetno jaki, ali većina se može skinuti sa nekoga ko ima problem sa njom.

Naravno kada se ona skine, treba naći i uništiti sve što bi moglo da je vrati. Crna magija se kao što je poznato uzrokuje tako što se neki predmet začara i poturi se osobi koja je žrtva. Ukoliko taj predmet postoji, odnosno ako je magija tako sprovedena, on se mora pronaći i uništiti. U suprotnom bi se crna magija mogla iznova i iznova vraćati.

Ukoliko je slučaj takav, da je magija izvedena na drugačiji način ili bespredmetno, ona se uglavnom ne može vratiti. Reći ćemo da uglavnom ne može jer i to u mnogome zavisi od toga ko ju je napravio. Ukoliko je u pitanju ozbiljan i opasan crni mag, magija će se teško skinuti pa će nam se onda i činiti kao da se vraća – međutim ona se ne vraća već nije ni skinuta sa žrtve.

No ne treba imati previše straha kada su ove stvari u pitanju. Ima mnogo ljudi koji se bave belom magijom i koji se bave skidanjem uroka i kletvi koje dolaze posredstvom crne magije. U velikom broju slučajeva možete naići baš na te ljude koji vam mogu pomoći da se rešite tih stvari jednom za svagda.

Naravno treba uvek imati opreza, jer se možda baš iza tog nekoga ko se bavi belom magijom krije neko ko je ustvari crni mag.

Kako se još zaštititi od crne magije?

Crna magija nije fizička sila ali može delovati i u fizičkom svetu iako je njen plan delovanja astralan i podsvestan. Žrtva magije se uglavnom izlaže napadima koje ni ne vidi, ne sluti i ne može se odbraniti od istih ako nema razvijeno treće oko ili vidovnjačke sposobnosti.

Upravo stoga još jednom napominjemo da je rešenje najbolje tražiti kod ljudi koji se bave magijom, kako bi vas uputili na to šta treba da radite. Postoje suštinski dve mogućnosti za one koji imaju ovakav problem:

1. Skidanje crne magije
2. Izrada i nošenje amajlije

Prva solucija je obavezna ako želite da se rešite crne magije i ponudiće vam je svaki ozbiljan vidovnjak ako shvati šta imate kao vaš problem. Druga solucija je dobra i kao zaštitna preventiva i kao zaštita od potencijalnih budućih napada. Stoga je i jedno i drugo rešenje zapravo efektan način da se izborite sa tim problemom, čak i ako mislite da imate problem sa crnom magijom koja se vraća.