CRVENA MAGIJA

Crvena Magija

Da li magija ima boju? Kao referencu na ovo pitanje možete pročitati knjigu Terija Pračeta pod nazivom ‘’Boja magije’’; pored toga što će Vas nasmejati, ponudiće Vam i odgovor na pitanje koje je boje magija. U ranijim tekstovima pisali smo mnogo o magiji i njenim dejstvima na čoveka, okolinu i njen odnos sa univerzumom i onostranim svetom. Kada se pomene reč magije, devedeset posto ljudi će kroz glavu proći ‘crna i bela’.

Magija se u okviru kosmosa deli na belu i crnu – dobru i lošu. Religije uglavnom odbacuju ovu podelu i palamude kako je svaki oblik magije loš, štetan i kako vodi ‘ka đavolu’, ali to naravno nije istina. U principu, crna magija remeti uspostavljenu kosmičku ravnotežu dok je bela tu da ‘ispravi krive Drine’. Šta ćete prvo pomisliti ukoliko Vam otkrijemo da postoji i crvena magija. Da, dobro ste pročitali – crvena magija.

Šta je Crvena Magija?

Ukoliko je nekom palo na pamet da je ovde reč o nekom vidu ljubavne magije, na dobrom je tragu, zato što ona zapravo i predstavlja većinu ljubavnih rituala i u većini ti rituali mogu da se svrstaju u kategoriju crvene magije. Crvena magija po svojoj prirodi ne pripada ni beloj ni crnoj, ali počiva na njihovim jasnim principima. Ukoliko se držite dobrih namera i rituala koji ne remete kosmičku ravnotežu, onda je crvena magija dobra, a ukolik vezujete duševno i telesno osobe za sebe, onda ona potpada pod loš uticaj i kvari univerzalni poredak.

Crvena magija dakle u globalu predstavlja skup ljubavnih magija u najširem spektru. Svaki ritual koji za cilj ima neki vid spajanja dvoje ljudi u nekakav odnos i upotrebu crvenih rekvizita (cveni konac, sveće, cveće, tkanina, krv, meso itd) može se takođe nazvati crvenom magijom. 

Crvena magija – rekviziti

Dakle u crvenoj magiji, veliku ulogu imaju rekviziti koji se u njoj koriste i ističu se po tome što imaju simboliku i konkretno su u nijansama crvene boje. Neki od najčešće korišćenih rekvizita i njihova uloga su sledeći: 
-Crvena sveća: Ona svojom bojom i energijom služi kao katalizator u ritualima crvene magije. Crvena sveća se zapali dok se vrši neki magijski ritual kako bi otvorila protok energije koji dovodi do uspeha u nekoj magiji. Crveni vosak se koristi kao supstanca koja se dodaje da spoji ili simbolično poveže neke ostale rekvizite, ili jednostavno blagoslovi već postojeće.
-Crveni konac: On je kao i sveća dosta rasprostranjen. Kada vežemo bliskoj osobi crveni konac na ruku time je štitimo od uroka i zlih pogleda. Crveni konac se koristi u mnogim ritualima kao vezivo ili nit koje simbolički spaja ljude. Uloga crvenog konca u crvenoj magiji je veoma jaka i zastupljena u dosta slučajeva.
-Krv: Telesne tečnosti su zapravo izvor najjačih magijskih dejstava i radnji – baš kao što su crvena magija i sve crvene rekvizite simbolično crvene, crvene su zbog boje krvi koju predstavljaju. Krv je možda i najsnažniji rekvizit kada je reč o crvenoj magiji, a i magiji uopšte. Kada se koristi u prave svrhe i kada je koristi osoba sa iskustvom, mogućnosti magije su neprikosnoveno zagarantovane bez obzira na sve!
-Crvena tkanina: Malo manje rasprostranjena pri upotrebi u crvenoj magiji, tu je i crvena tkanina. Simbolično i po jačini je u rangu sa koncem, ali i ona je našla primenu u ritualima koji uključuju lične predmete.

Kod crvene magije postoji niz rituala koji se upražnjavaju i koriste, a mnoge od njih možete pročitati u tekstovima na ovom sajtu koji se odnose na ljubavnu magiju i mnoge njene vidove. Gde god da u tekstu, odnosno opisu rituala i rekvizita koji se u njemu koriste reč ‘crveno/a’, na putu ste crvene magije i znajte da je reč o njoj. Kada je konkretno reč o ritualia crvene magije, oni su zapravo regularni rituali ljubavne magije, ali su sve skupa nazvaju crvenom magijom. Rasplamsajte svoje strasti i pomozite sebi tako što ćete obojiti Vaš život sa malo crvene magije.