CRNA MAGIJA SA KOSOM

Šta je Crna Magija sa Kosom?

Svaki tekst koji se odnosi na crnu magiju treba započeti sa upozorenjem – da se ona ne sme praktikovati zbog narušavanja kosmičke ravnoteže i zakona univerzuma. Crna magija je sa razlogom crna jer joj je u 99% slučajeva cilja da naudi ili učini zlo žrtvi.

Kada je reč o crnoj magiji koja je usmerena ka određenoj žrtvi, da bi se ona ‘’dobro primila’’ potrebno je imati u rituali i nešto da taj proces ubrza – lični predmet, ili deo nas samih poput telesnih tečnosti, noktiju ili kose. Za kosu se u crnoj magiji veruje da poseduje izuzetne pogodnosti kada je njena upotreba u magiji u pitanju. Crna magija sa kosom je veoma prisutna u Srbiji i na našim prostorima, ali naravno kao i bilo gde u svetu moguće je uzeti nečiju kosu i zloupotrebiti u magijske svrhe.

Jačina Crne Magije sa Kosom

Dalje je potrebno objasniti da je ovo veoma opasno i da svoju kosu, a na to se odnose i dlačice sa kose, potrebno paziti od ljudi za koje mislite da mogu da je zloupotrebe i naude Vam! Na primer, pazite kod kakvih frizera idete na šišanje, ali opet i da Vam neko na suptilan način ne dodiruje kosu i na daj način dođe do vaše dlake ili odseče pramičak. Zašto je crna magija sa kosom toliko jaka? Zbog dejstva za koje se veruje da kosa čoveka poseduje i zato što dolazi direktno od nas samih! U mnogim mitovima i pričama kroz istoriju je poznato da je kosa jedan od glavnih motiva u njima – poput one čuvene biblijske priče gde je Dalila Samsonu odsekla kosu i na taj način ga lišila njegove nadljudske snage. Rasprostranjeno je takođe i verovanje da se snaga i mudrost mnogih magova nalazi upravo u njihovim dugim kosama. Veštice su na suđenjima šišali zato što su verovali da će ih na taj način lišiti njihovih moći. Takođe je poznato i verovanje da nokte i kosu ne treba seći u vreme Punog Meseca, jer bi se time, baš tada kad ima toliko mnogo dobrih vibracija, zaustavio rast čovekovog tela.

Perikom protiv Crne magije sa Kosom?

Loši efekti se, po verovanju, mogu neutralisati ako se na odsečenu kosu pljune. U tom slučaju neprijatelj, ako bi došao do nje, ne bi mogao da je zloupotrebi. Napred pomenuto verovanje da je u kosi sadržana energija onog kojemu je ona pripadala, dovodi do dileme da li je sasvim bezazleno nositi perike. Oni koji se bave magijom tvrde da nije svejedno da li je vlasnik kose od koje je napravljena perika bio dobar ili zao čovek. Njegove osobine – dobre ili loše, prenose se na osobu koja nosi nečiju kosu. Zato oni, kao sigurnije i bezopasnije rešenje, predlažu veštačku periku, ukoliko je ona nekome zaista potrebna. Osim toga, tvrde oni koji veruju da su ovladali magijom, da mogu da osete da li se radi o dobroj ili lošoj energiji koncentrisanoj u nečijoj kosi, od koje je napravljena perika. Zaključak je da bez obzira da li verujete u ove tvrdnje, čuvate kosu od onih koji žele da vam naude bez obzira na koji način – magijski ili ne magijski.