Crna magija preko ključa

Magija je vrlo stara i drevna disciplina, potiče iz predcivilizacijskih vremena kada je čovek živeo u plemenima i oslanjao se isključivo na prirodu. Veruje se da je poreklo magije Božansko, da dolazi u vidu dara i bira odabrane koji će se njom baviti – odabrani su poznatiji kao vidovnjaci.

Međutim magija je nešto što kao i sve na svetu ima dva puta svog delovanja. Kada odaberemo magiju kao životni poziv, moramo odabrati i put njenog delovanja. Opšte je poznato da postoji crna i bela magija, to su dva vida delovanja magije.

Šta je crna, a šta bela magija?

Bela magija je suštinski nastala iz čovekove potrebe da pomogne sebi i drugima. Veruje se da dolazi od samog Boga ili kako se ranije verovalo različitih bogova. Ona podrazumeva onu magiju koja se koristi da bi pomogli drugima, magijskim putem.

Ovaj vid magije uključuje vidovnjaštvo ili proricanje budućnosti i gledanje u prošlost. Međutim podrazumeva i izrade talismana i amajlija koji štite od crne magije i njenog delovanja. Bela magija obiluje različitm ritualima koji pružaju pomoć onima kojima je ona potrebna. Nije naročito opasna svojim delovanjem, posebno ako je izvodi neko ko se bavi magijom godinama – poput vidovnjaka ili belog maga.

Crna magija međutim, jeste vrlo opasna i sa njom treba biti vrlo oprezan. Ona može da nauditi kako žrtvi na koju je bačena, tako i onome ko ju je naručio, ali i onome ko je praktikuje. Dakle najčešće i ljudi koji se bave crnom magijom, naude i sebi zbog korišćenja ovog vida zle sile. Crna magija je za razliku od bele magije, nešto što se veruje da potiče od đavola – jer najčešće želi da naudi nekome, želi žrtvu, a i dolazi iz ljudske zlobe.

Magijski predmeti

Za potrebe magijskih rituala, kako belih tako i crnih mogu se koristiti različiti predmeti. Svaki zaseban predmet ima svojstvenu ulogu, svoju simboliku, značaj i magijsku moć u svetu magije.

Za potrebe magije često se koriste predmeti iz svakodnevne upotrebe poput: igle i konca (za ljubavnu magiju i magiju povezivanja), ogledala (za proricanje budućnosti i ljubavnu magiju), makaze i noževi ( za crnu magiju i ukidanje magije).

Međutim jedan predmet iz svakodnevne upotrebe je poprilično česta stvar u ritualima ljubavi, ali i u crnomagijskim ritualima – a to je ključ.

Crna magija preko ključa

Ključevi su od drevnih vremena magijski rekvizt od koga se prave amajlije protiv crne magije, ali se mogu koristiti i za bacanje crne magije. Sam ključ po nekima u magiji simbolički predstavlja moć određenog vidovnjaka ili maga.

Takođe ključevi koje koriste pojedini vidovnjaci mogu biti ključevi koji otvaraju vrata sveta mrtvih ili sveta duhova. Po ovim verovanjima, ovakav vid magije zahteva ovakav predmet koji simbolički otključava vrata drugog sveta, u koji se potom ulazi sa zahtevom za savez, pomoć ili moć. Zatim se takav ključ posle završenih rituala, koristi kada god vidovnjak ili mag želi da prizove nekoga iz drugog sveta da mu pomogne.

Ovakvi vidovi magije i još neki vidovi bajanja sa ključevima mogu biti izuzetno opasni, ako ih izvode crni magovi. Ovim načinom magije oni mogu ozbiljno nauditi nekome na koga se ovakve čini i ovakvi entiteti ostrve.

Kako se odbraniti magijom ključa od crne magije?

Postoje stara keltska verovanja, da ako stavite ključ u kolevku deteta vile mu ne mogu ništa. Odnosno neće mu nauditi! Slično tome, možete izraditi amajlije oko kojih vam mogu pomoći vidovnjaci, koje biste mogli nositi svuda sa sobom u cilju sprečavanja delovanja crne magije na vas.

Evo načina da napravite jednu od amajlija. Nađite ključ kojem ne znate bravu i nemojte ga nikada nositi sa sobom, već nađite neko skrovito mesto za njega. Vrlo je važno da taj ključ nikada ne vadite i ne nosite danju – s vremena na vreme možete odneti takav ključ vidovnjaku koga poznajete da ga pojača zaštitničkom belom magijom. Veruje se da ovakav ključ bez brave, zaključava ona vrata u vašem životu preko kojeg bi mogla doći crna magija.