CIGANSKA MAGIJA

Poreklo Ciganske Magije

Romi su narod sa nestalnim mestom prebivališta kroz istoriju – bez svoje zemlje i teritorije, a opet, svugde prisutni bar u nekom određenom broju. Ono što je oduvek bilo vezano za rome jesu njihov čudan jezik, običaji, religija i rituali. Mnogo toga nije razjašnjeno kada je reč o religiji roma a ni oni sami kao da ne žele da otkrivaju nikom.

Ono što je takođe poznato je i ciganska magija i činjenica da važi za jednu od najjačih na svetu, posle vlaške! Upravo zbog toga što poreklo roma i njihove religije nije poznato nego živi sa njima, tako i mit o magiji i njihovim sposobnostima za vračanje živi vekovima sa njima. Svugde ste viđali romkinje kako stoje na ulicama, putevima, parkovima, stanicama i kafićima i prilaze i nude svoje usluge vračanja, gledanja u karte ili jednostavno gledanje u dlan.

Verovanje

Navodno, po verovanju roma neko od njihovih božanstava ili bogova odabira određenu osobu koja će se roditi ili dobiti sposobnosti ili nadljudske darove. Ovo se navodno dešava u transu ili snu gde taj određeni entitet saopšti osobi da je predodređena za dar koji dobija.

Rituali Ciganske Magije

Mnogi običaji poput vezivanja crvenog konca oko ruke protiv uroka dolazi upravo od romskih tradicija. Takođe i običaj da se devojke izjutra na Đurđevdan umivaju vodom u kojoj je potopljeno razno cveće takođe ima uporište u romskoj tradiciji.
Jedan od specifičnih oblika ciganske magije jeste neobeležen grob.

Mesta za rituale

S obzirom na činjenicu da oni nemaju svoje crkvene objekte, za njih priroda predstavlja oltar iz kog crpe energiju sa određenih mesta poput groblja, raskrsnica ili nekih drugih, cigani koriste ovakva mesta za svoje rituale. Neobeležen grob može imati sledeća svojstva. Kada se sa njega uzima zemlja, u nekim ritualima može da se raspali ljubavna strast ili da se umanji ista. Negativna energija ljubomore takođe može da se anulira ako se komad odeće ljubomorne osobe zakopa u tom grobu. Najčešće se susreće ciganska magija za ljubav i ona je najrapsrostranjenija i u obliku za spajanje a i rastavljanje.
Za kraj se postavlja pitanje na koji način je ciganska magij toliko jaka? Odgovor leži u tome da je romi jednostavno, poput haićana, žive – toliko je postala vezana za njih i njihov način života da je to deo njihove svakodnevice.