BAJANJE SA PRSTENOM

Ljubavna magija

Kao što čovekova potreba da se vezuje i razmnožava kako bi produžio vrstu, vođen najjačim nagonom u prirodi – seksualnim, tako postoji i magija, odnosno ljubavna magija koja je postala katalizator u međuljudskim odnosima. Kada pričamo o ljubavnoj magiji i ljudskoj potrebi, govorimo o istinskoj energiji koja ishodi iz seksualne energije koja se tada oslobađa – dok dvoje ljudi vodi ljubav. Kako se čovek generacijama udaljavao od svoje životinjske prošlosti, tako se civilizacija uzdizala na veći nivo a potrebe ljudi menjale. Brak je zajednica koja se razvila kada i prve religije. Sve religije su od svog početka praktikovale različite magijske rituale i pridavale im ogroman značaj. Najzastupljenije su one magije koje su se odnosile na ljubav i vezivanje dvoje ljudi – ljubavne magije.

Kada se magije i religija spoje kako bi se uticalo na neku osobu, tu nastaje presečna tačka a to je brak i ljubavna magija za spajanje dvoje ljudi. Brak je uređena zajednica dvoje ljudi koji se u okviru određenih religijskih i magijskih rituala spajaju i zavetuju na ljubav i zajednički život. Iz ovoga je usledio niz simboličkih obeležja koja imaju snažno uporište u našoj kulturi i životima i dan danas. 

Bajanje sa prstenom

Bajanje sa prstenom je postalo popularno, a kada tačno, to ne možemo da odredimo, ali možemo da pratimo sva dešavanja kroz istoriju koja su se održala vremenom. Prsten je predmet simboličnog kružnog oblika, izrađivan od različitih materijala i kao takav predstavlja širok spektar simbolike koji nosi. Prsten je nešto što je postalo i simbol braka i ljubavnika i kao takav našao je široku upotrebu u magijskim ritualima, a neke od varijacija će biti pomenute u daljim redovima teksta.

Prsten može da se koristi kada je potrebno vezati dvoje ljudi – bilo da je reč o braku koji treba da se dogodi, vezi koja je klimava, ili braku koji je postao monoton ili neispunjen. Bajanje sa prstenom se vrši tako što se uzme prsten od osobe koju želite da zadržite ili vračara/mad uzima po jedan prsten od oboje i stavlja ih na katanac i potom ga zaključava i na taj način se magija bajanja sa prstenom pušta da odradi svoje.

Ritual Bajanja sa prstenom

U vlaškoj magijskoj praksi postoji jedno verovanje da prsten sa ruke mrtvaca ima veliku moć i zbog toga se smatra svetim gralom vlaške magije. Pomoću njega mogu da se naprave mnoge ljubavne i ostale magije ako se zna na koji način se upotrebljava. On je mnogo jak kada treba da se koristi kao pojačivač magije kada se baje sa tim prstenom. Ako se umoči u žensku menstrualnu krv a zatim se kroz njega pogleda muškarac kojeg žena želi za sebe, njegova sudbina je zapečaćena!

Postoji još jedan popularan vid bajanja sa prstenom a on se odnosi na određivanje pola deteta koje žena nosi. Ako vračara ne zna polove dece koje je žena već rodila, može da ih pomoću kretanja prstena odredi, i to veoma precizno. Uzme se vlas ženine kose ili crveni konac ukoliko joj je kosa prekratka za ritual. Kosa se provuče kroz prsten i poput viska on treba da se stavi na zglob desne ruke koji se nalazi odmah ispod šake (mesto na kom se opipava puls) i da se sačeka da se vidi kakvo će biti njegovo kretanje. Ukoliko počne da se klati levo desno, radi se o muškom detetu, a kada počne da se vrti u krug tada je reč o ženskom detetu.
   

Bajanje sa prstenom je praksa koja je rapsrostranjena u dosta kultura i podneblja i kroz svoju šarenoliku je pronašlo i široku primenu. Bajanje sa prstenom može da posluži u mnogim ritualima upravo zbog svoje univerzalnosti od najranijih dana pa sve do danas.