Bajalice za Ljubav i Bajalice za Ljubav na Daljinu

Ljubavna Magija

Dosta puta ste se zapitali koji su to najefektniji načini da se napravi neka ljubavna magija. Često ćete nailaziti na različite rituale, obrede, sa mnogo rekvizita, opisa, inkantacija, bajalica i načina na koje ih možete sprovesti. Često se kao uputstvo zadaje jasna namera, tj osoba koja sprema ljubavnu magiju ili izvodi njen ritual, mora biti maksimalno fokusirana i skoncentrisana na kranji ishod. Kao i kod svake magije, krajnji ishod mora biti produkt veoma snažnog emotivnog naboja ili namere koja mora biti toliko jaka da će ‘pomeriti i planine’.

Kada je reč o ljubavnim bajalicama i bajalicama za ljubav na daljinu, upravo ovde je najvažnije da pored izgovorenih reči Vaša namera bude usmerena ka određenoj osobi. Baš kao što univerzum funkcioniše na zakonima privlačenja, tako će i Vaša namera kroz bajalice za ljubav i bajalice za ljubav na daljinu biti sprovedena ukoliko je dobro zamišljena i vizualizovana. Kao što Vam je verovatno već poznatno, bajalice predstavljaju (uglavnom) kraće tekstove (koji mogu ali ne moraju da se rimuju) ili inkantacije, koji se ritmički ili repetitivno izgovaraju (ponavljaju se) kako bi reči koje bivaju izgovorene imale uticaja na ostvarenje zamišljenog cilja.

Bajalice za ljubav i bajalice za ljubav na daljinu su rasprostranjene i ima ih mnogo u različitim magijskim praksama i tradicijama. Kada je reč konkretno o nekima od njih, uslediće dve verzije, jedna je bajalica za ljubav, dok druga verzija ima dodatno svojstvo, a to je da deluje na daljinu.
Bajalica za ljubav glasi:

Neka poteče ljubavna reka,
jer me na grani (ime osobe) kao ptica čeka.
I kao zvezda sjaj,
Nek padne mi (ime osobe) u zagljaj.
Dok ne izgori plamen svih sveća,
Neka moja i (ime osobe) ljubav bude sve veća i veća.

‘’Dopunjena’’ verzija prve bajalice koja je za ljubav na daljinu ima ubačen sledeći deo:

Neka poteče ljubavna reka,
jer me na grani (ime osobe) kao ptica čeka.
I kao zvezda sjaj,
Nek padne mi (ime osobe) u zagljaj.
I da se planine i mora između nas stvore,
ništa ne može našu ljubav da razore.
Dok ne izgori plamen svih sveća,
Neka moja i (ime osobe) ljubav bude sve veća i veća.