Bajalice protiv neprijatelja

Šta su Bajalice Protiv Neprijatelja?

Narod od davnina veruje da bajalice nisu samo obične reči. Njima se pridaje osobina magičnih reči koje mogu da odstrane zlo od osobe kojoj je naneto ili ga ipak izazovu. Mogu se izgovarati šapatom ili razgovetnim tonom, ponavljati se, itd… Dakle bajalica predstavlja kratke ili duže ritmične rečenice izgovorene tokom neke seanse, rituala ili obreda. Moguće je da bajalice bivaju ispraćene i nekim propratnim zvukovima i radnjama, poput udaranja rukom o sto, štapom o zemlju, metal i slično. 

Šta su bajalice protiv neprijatelja tačno?

Osnovno verovanje i ubeđenje je da se na taj način misli prenose kroz zvuk koji ima određenu vibraciju i frekvenciju, i da on dalje može da sprovede dela koje je onaj ko baje imao na umu.

Ljudi su od davnina pomoć tražili od natprirodnih bića poput demona, duhova, bogova, kako bi pokušali da umlostive ili promene njihovu volju u sopstvenu korist. Mnogo bajalica ima za cilj rešenje problema kroz pominjanje određenog natprirodnog bića od koga se traži pomoć u određenom segmentu. Poznate su od početka civilizacije i od prve pisane reči utkane u glinene ploče. Još su Sumerci i Asirci imali prve formule koje su nalikovale bajalicama, te formule su se kasnije rasprostranile na drevni Egipat i Indiju pa i nadalje..

U Timočkoj krajini:

U Timočkoj krajini neke vidove bajalice protiv neprijatelja smatraju kletvama i urocima koji se kroz bajanje šalju žrtvama. U Vlaškoj magiji bajanje je široko rasprostranjeno i veruje se da ga vlahinje dobijaju od natprirodnih bića koja slušaju i potom izgovaraju šta im ona prenose u toku transa i kontakta sa njima. Dakle poreklo, priroda i dejstvo bajalica je veoma kompleksno. Mogu da se koriste kao vid zaštite od zlih sila, nesreće ili neprijatelja.

Bajalica protiv neprijatelja 

nije jedna koja se može sresti među učestalijim. Kako se svet razvijao, ljudska priroda se nije mnogo promenila pa i dan danas imamo ljubomorne ljude sa lošim namerama kojima ‘smetaju’ tuđ uspeh i sreća. Od takvih loših i zajedljivih ljudi moguće je zaštiti se, od njihovog negativno-energetskog naboja koji šalju svojim zlim mislima ka osobi. Kako su slovenska, grčka i rimska mitologija po svojoj osnovi zajednička i kako se određenim božanstvima pridaju iste osobine a samo su im imena drugačija, spram toga neka od njih mogu poslužiti kao posrednici u bajalicama za određene potrebe. 

Kako sam sebi pomoći?

U bajalici protiv neprijatelja pominje se najčešće bog Mars (rimski bog rata, pandan u grčkoj mitologiji mu je Ares), jer on svojom borbenom energijom može da ‘potuče’ neprijteljske loše energije koje su upućene Vama i da ih u startu vrati pošaljiocima koji imaju zle namere!

Bajalica protiv neprijatelja glasi:

O moćni i ratoborni Marsu,

Odagnaj i otkloni neprijateljsku crnu masu

Crnoj masi sad je kraj

Izreče joj presudu Mars kroz svoj puni sjaj!

Ovo treba da ponavljate u sebi ukoliko osetite uplitanje nekih negativnih misli i okolnosti u svojoj svakodnevici, i ukoliko sumnjate da dolaze upravo od ljudi koji žele da Vam napakoste iz čista mira. Ovime ćete steći zaštitu i nećete biti podložni neprijateljskim uticajima, ukoliko vam i to ne pomogne onda je bolje da potražite neku stručniju osobu koja se bavi isključivo time.