ARAPSKA MAGIJA ZA LJUBAV

Arapska Magija za Ljubav

Kada govorimo o arapskoj magiji, moramo prvo da razjasnimo šta je ona, odakle dolazi njen naziv i na kojim teritorijama se praktikuje. Kada kažemo arapska magija za ljubav, prvo na šta pomislimo jeste arapsko govnorno područije. Arapska magija kao pojam dolazi sa geografskih područija gde se govori arapski jezik i gde je dominantna religija islam. Što se tiče nekih specifičnih podela imamo egipatsku i marokansku.

Arapska Magija

Arapska magija se smatra skoro najjačom na svetu, prvenstveno zbog toga što je jedna od prvih koje su nastale u civilizaciji, a drugi razlog je veliki broj prvobitnih dnebeskih i demonskih bića na koje se poziva preko raznih zapisa, rituala, amajlija i slično. Jednostavno svedočanstvo koje dokazuje koliko je ova magija moćna je primer šta sve jedan običan zapis može da uradi i pokrene gomilu stvari. Celokupno magijsko iskustvo sveta ima koren u arapskoj magiji ili se poziva na neku granu ove magije, dok arapska magija svojoj snazi može da pridoda upotrebu astrologije, numerologije i kontaktiranju duhova i astralnog sveta. Primera radi arapska magija je jača od vlaške i ciganske (one spadaju u niže oblike magije) zato što se ta dva oblika vezuju za sitnije bajalice i vradžbine koje su se ustalile u lokalnom folkloru tih naroda, dok arapska kao što smo spomenuli, svoje mogućnosti crpi iz primarnih veština i znanja.

Kao i među svim ostalim oblicima magije, i među arapskom postoje određeni rituali koji se odnose na specifične sfere života na koje treba da se utiče. Kao što je već poznato, kategorija koja se najviše ističe jeste arapska magija za ljubav. Ona je najzastupljenija zbog njene tajnovite snage i uticaja koji imaju njeni zapisi. Dakle arapska ljubavna magija najčešće se izrađuje u vidu zapisa ili određenih talismana koji idu u kompletu sa zapisom, a sve zavisi o kom tipu arpske magije za ljubav je reč. Ovu magiju, slično kao i muslimansku (sihir) izrađuju hodže i islamski magovi iz različitih delova sveta, a smatra se da najjaču i izvornu rade mistici iz Egipta. Egipat je i sam po sebi zemlja drevne civilizacije o kojoj ni danas mnogo ne znamo i nismo uspeli da proniknemo u njihov tajne, pa se upravo zbog toga i smatra izvorom arapske magije.

Dakle, arapska magija predstavlja jedan od drevnih oblika magije a i najjačih. Arapska magija za ljubav je jedan od ogranaka te magije i ona se najčešće praktikuje. U zavisnosti od situacije spravljaju se ljubavni zapisi i rituali kako bi ona delovala. Zapisi se često spravljaju uz određene amajlije i u ritualima oni se povezuju kako bi njeno magijsko dejstvo odma osvojilo cilj ka kome se teži.