Amajlija protiv uroka

Čovek je otkako hoda zemljom bio ugrožen od različitih stvari kako fizičkih tako i metafizičkih ili kako bi to danas rekli natprirodnih. Na početku svog postojanja, nalazio bi skloništa kako bi se zaštitio od divljih životinja. Kasnije je gradio zajednice, kolektive i gradove, kako bi se zaštitio od drugih ljudi koji bi mu želeli nauditi.

Međutim postoje one stvari od kojih nas skloništa, oružije, utvrđenja, zajednica, vojska pa ni država ne može zaštititi. Čovek je fragilno biće, čak i sa svom zaštitom ovog sveta može mu se i fizički nauditi. Međutim kada je neprijatelj nevidljiv, stran i nerazumljiv onda može biti još opasniji.

Tako opasan neprijatelj može biti magija, mogu biti uroci i entiteti koje ne poznajemo, a predstavljaju zlo ponekad starije i od nas i od zemlje kojom hodamo.

Crna magija i uroci

Postoji velika razlika između crne magije i uroka, koju ljudi često ne vide i ne prepoznaju. Iako i za jednu i za drugu opasnost, može biti odgovoran čovek koji želi da naudi vama – stvar sa urocima je nešto drugačija.

Crna magija na primer uvek direktno ide i radi se sa voljom jednog čoveka koji želi da naudi jednom licu ili nekoj grupi lica poput porodice. Postoje pretpostavke i saznanja, da se gotovo svaki oblik crne magije izvodi u sadejstvu sa nekom nečistom silom. Takve nečiste sile mogu biti duhovi davno preminulih ljudi sa kojima crni magovi kontaktiraju i pokušavaju da naude nekome posredstvom entiteta koji se nalazi između sveta živih i sveta mrtvih. Ljudi koji imaju sposobnost da naude drugima na ovakav način, nazivaju se i medijumima – međutim ima i onih koji mogu da vam pomognu da kontaktirate sa nekim ko je preminuo, a da vam ne naude.

Međutim postoje i oni magovi ili vidovnjaci koji za potrebe svojih nečasnih dela kontaktiraju sa nečistim silama i entitetima. Nešto što bi najbliže moglo predstavljati demonska bića u prirodi i oko nas. Svaka kultura drugačije naziva ovakve stvorove, za hrišćane bi to mogao biti demon, dok bi za muslimane to mogli biti džini.

Sa urocima je sa druge strane stvar nešto drugačija. Iako i za uroke može biti odgovoran čovek koji ga je bacio na drugo lice, iza toga se može kriti i dodir sa nekim predmetom ili mestom koje ga je izazvalo. Može se desiti čak da vam urok baci neko ko se ni ne bavi magijom, niti je vidovit. Ovo prozilazi iz verovanja da svako od nas poseduje određenu energiju koju odašilje, stoga ako ste se zamerili nekome on sasvim slučajno, pa čak i neželjeno može da vas urekne. Znate i sami verovatno one priče o „urokljivim očima“, takve stvari zapravo imaju utemeljenje u ezoteriji i magiji. Zato što svako od nas ima sposobnosti za određena dela koja se smatraju natprirodnima, samo ne ume svako da kontroliše to u sebi.

Amajlije protiv uroka ili kako se zaštititi od uroka?

Ako želite da se sačuvate uroka ali i crne magije, morate imati određenu zaštitu ili amajliju protiv uroka. Postoje različiti načini kako da u tome uspete, međutim ako se ne bavite magijom, najpametnije je da potražite pomoć od nekoga za koga znate da se razume u ezoteriju.

Po našim verovanjima, dovoljno će biti samo da pozovote sveštenika u kuću da osvešta vaš prostor i tako vas zaštiti od svih nečistih sila. Ovo je najmoćnije sredstvo u borbi protiv nečasnih sila. Takođe postoje i određene amajlije, na primer kod muslimana poznat je čuveni hodžin zapis. Ovaj zapis predstavlja zapise iz Kurana (svete knjige muslimana), koji štite od uticaja i napada džini.

Takođe veruje se da vas može zaštiti i crven konac oko ruke ili vrata. Ovo verovanje potiče još iz drevnih i praslovenskih mitova. Veruje se da vas može zaštititi od uroka i nečasnih sila u prirodu, poput nagaza. Nagaz često podrazumeva da ste slučajno „nagazili“ na vilinsko kolo ako ste se šetali po prirodi. Ova amajlija može vas zaštititi od štetnog uticaja vila, koje se po verovanjima naljute na one koji zgaze u njihovo kolo.

Međutim danas postoji i mnogo vidovnjaka koji vam mogu pomoći sa svojim ručno pravljenim amajlijama za potrebe skidanja i prevenciju uroka. Možete naći mnogo onih koji vam u ovome mogu znatno pomoći. Dovoljno će biti da bacite oko na internet, ali i da se raspitate kod svojih poznanika, jer svi mi znamo nekoga ko se od nas mnogo više razume u ove stvari!