ALEN JAKOVINA

Vidovnjak Alen Jakovina

Kada se osvrnemo na ideju o tome šta čini jednog vidovnjaka ‘’dobrim’’, nailazimo na različit spektar kvaliteta koje bi takva osoba trebala da poseduje. Ono što neku osobu čini ‘’dobrom’’ zasigurno jesu njeni kvaliteti, počev od obrazovanja pa preko sposobnosti da raspoznaje i čini dobra dela. Upravo su ovo stvari koje treba da odlikuju jednog vidovnjaka. Pored ‘’svojstava vidovitosti’’, vidovnjak ima zadatak da bude i dobar psiholog čoveku, zato što će se čovek najpre obratiti vidovnjaku zbog problema koji treba da reši.

U današnje vreme gde je sve mnogo postalo ubrzano i zbog samog ubrzanog načina života, zaboravljamo da se okrenemo i posvetimo sebi. Mnogo ljudi je počelo da se raspituje o svojoj budućnosti kao da postoji neki kompjuter koji će im predstaviti budućnost. U moru lažnih i loših vidovnjaka nailazimo na jednu posebnu osobu koja to nije – Vidovnjak Alen Jakovina. O Alenu nećete moći da pronađete mnogo informacija na internetu, zbog toga što njemu nije potrebno mogo reklamiranja kako bi prorekao nekoj osobi sudbinu ili jednostavno pomogao, što je odlika retkih.

Život Alena Jovina

O Alenu nećete moći da pronađete mnogo informacija na internetu, zbog toga što njemu nije potrebno mogo reklamiranja kako bi prorekao nekoj osobi sudbinu ili jednostavno pomogao, što je odlika retkih. Kroz dvadeset godina koliko aktivno koristi svoj dar za prekogniciju, odnosno sposobnost predviđanja nekog događaja pre nego što se on dogodi, Alen je putovao kroz preko dvadeset zemalja sveta i upoznao se sa mnogim kulturama i ritualima koje je susretao na tim putovanjima.

Svoj ‘’dar’’ je otkrio još kao mali, ali je u srednjoj školi počeo da se manifestuje na način na koji mu nije u početku bio u potpunosti jasan. Imao je sposobnost da se seća mnogih događaja o ljudima kojima je sretao još od malih nogu i sto sve do samog detalja. Iskustvo sa komom u kojoj je bio dok je bio u periodu puberteta, uticali su na njegov mentalni sklop, što je rezultiralo razvojem dara koji poseduje. Raspitivanje, čitanje i istraživanje o sopstvenom daru ga je usmerilo ka Nemačkoj i ka tamošnjem univerzitetu u Frajburgu. Alen je bio na odseku za psihologiju gde su se pored naučnih sprovodila i parapsihološka istraživanja kojima je potvrđeno da on poseduje sposobnost prekognicije i jaku bioenergiju.

Alenovo Objašnjenje Vidovnjaštva

Mnogi ljudi opisuju njegovo viđenje ljudskih sudbina kao očitavanje istih kroz auru, čakre i slično, ali kako i sam Alen kaže, on čovekovu sudbinu vidi iznad bio polja, i da odatle očitava dalje informacije koje se tu nalaze o našim životima. Osnovnu razliku između proročanstava, prekognicizma i vidovnjaštva je objasnio na sledeći način. Proročanstvo ima sklop gde se određeni događaj predskazuje i vidu predodređene informacije (preko proroka) i ima takav tok da mora da se ispuni ili dogodi jer u suprotnom to onda ne bi bilo proročanstvo.

„Prekognicizam“

Prekognicizam na drugu stranu jeste sposobnost da se dobiju slike i informacije o nekom događaju pre nego što se on odvije. Vidovitost je uglavnom sposobnost viđenja slika i događaja koji se odvijaju u trenutnom vremenu, na mestu gde je vidovnjak ili na daljini. Prekognitivna sposobnost se može u praksi uporediti sa saobraćajnim znakom, na primer, ukoliko se negde nađe znak za jednosmernu ulicu, dakle imamo naznaku i svest da će nakon nekog vremena doći do tačke od koje nema dalje. Tako je i sa prekognicijom, kroz nju se spoznaju određene stvari o našem životu koje predstoje da se dogode.

Dar Alena Jakovina

voju sposobnost naučio je da artikuliše u suprotnom bi njegov dar bio i prokletstvo za njega samog. Ovo se odnosti na činjenicu da osoba ne mora da dođe kod Alena i da ga pita nešto da bi on video to iznad bioenergetskog polja osobe, dešavalo se da i bez želje vidi kod osoba u prolazu ili ljudi iz okoline. Zbog toga je važno što je on savladao i artikulisao tu sposobnost. Upravo zbog toga zna da pomogne ljudima na najiskreniji način zato što uvidi i oseti i neka njihova pitanja i muke koje nijsu spremni da izgovore na glas.

Šejsto Čulo Alena

Naravno, Alen napominje da je kod svih nas ‘’šesto čulo’’ prisutno i da mi često zanemarujemo svoj unutrašnji glas koji podsvesno čujemo ali ipak imamo potrebu da se obraćamo vidovnjacima i prekognicistima kako bi dobili potvrdu za koju smo već znali u sebi. Ali ono što je kruna Alenovih sposobnosti jeste da se njegova prekognicija ne ograničava na to da samo predvidi neke događaje u bliskoj budućnosti te osobe, nego može da vidi njenu prošlost i pretke pa sve preko trenutne sadašnjosti i do budućnosti unuka i potomstva. Čovek je svesno biće i kroz život treba da ide tako što će proživeti mnoge spoznaje koje će da mu otvore oči i duh ka novim i stvarima koje tek treba da se dogode na pravi način.